Congres

KICK OFF; EVENT voor de Restauratieve Tandartsassistent

Donderdag 11 juni 2020, Miele Experience center te Vianen
(parallel aan congres TREATMENT 360)

 

DBP: altijd weer in voor iets nieuws op niveau!!

In het kader van onze nieuwe excellente opleiding voor de tandartsassistent laten we je via een speciaal ‘Kick off Event’ alvast proeven van de specialiteiten die we het komende jaar uitserveren in onze nieuwe ‘Academie restauratieve/esthetische tandheelkunde’.

Alle facetten van die opleiding zullen tijdens dit speciale Event aan de orde komen.

Parallel programma voor tandarts en assistent

Extra speciaal aan dit evenement is dat deze kick off plaatsvindt op donderdag 11 juni 2020, in het Miele Experience Centre in Vianen, parallel aan het tandheelkundig congres TREATMENT 360, dat zich eveneens richt op de Restauratieve Esthetische Tandheelkunde.

Fijnproeverij

Zo kunnen tandarts en assistent in figuurlijke zin beiden aan hun eigen tafel fijnproeven! Toch niet helemaal gescheiden, want er wordt geschakeld tussen beide zalen, zodat live behandelingen over en weer te volgen zijn.

Naast deze tandheelkundige proeverij kom je uiteraard ook culinair aan je trekken met ‘break fingerfood’ en drankjes.

Kortom, het wordt een uniek en excellent event, waarbij zowel de tandarts als de assistent op hun wenken bediend zullen worden.

 

Het ‘menu’ voor het Kick off Event is als volgt samengesteld:

14.00-14.20 uur:   Intro door Brecht Smit en Nienke van Zuijlen, live met zaal ‘Treatment 360’

14.20-15.00 uur:   Duurzaam restaureren, het behandelplan, Nienke van Zuijlen

15.00-15.30 uur:   Break

15.30-16.15 uur:   Restauratief en Dentale fotografie, Daan van Oort

16.15-17.00 uur:   Mallen/mock up vervaardigen en gebruiken in het behandelplan en-/of smile design, Brecht Booij

17.00-17.45 uur:   Break, fingerfood

17.45-18.30 uur:   Meer over materialen…, Arend van den Akker

18.30-18.40 uur:   Schakelen met congres Treatment 360

18.40-19.15 uur:   Break, fingerfood

19.15-20.15 uur:   Geen bijzonder resultaat zonder een bijzondere assistent, Sjoerd Smeekens

20.15-20.30 uur:   Afsluiting door Brecht en Nienke, aansluitend borrel.

 

Duurzaam restaureren, het behandelplan

door Nienke van Zuijlen

Ook zo benieuwd of het restaureren in de juiste beet daadwerkelijk een invloed heeft op het bereiken of handhaven van een duurzame gebitssituatie? Laat je verrassen door de interessante en opmerkelijke antwoorden tijdens deze lezing.

Ook al hebben onze patiënten vaak nergens last van, dit betekent niet dat er geen risico’s bestaan. Het is zinvol om een risicoanalyse uit te voeren en op het juiste moment preventieve stappen te zetten. Hierbij wordt binnen de reconstructieve tandheelkunde gestreefd naar een front- hoektandgeleiding en een goede interdigitatie in de zijdelingse delen.

Zijn deze verhoudingen wel daadwerkelijk nodig om een duurzame situatie te handhaven of te bereiken? Tijdens deze voordracht zal uitgebreid ingegaan worden op de factoren die bepalen wanneer het wel zinvol is om aan deze voorwaarden te voldoen en wanneer ervan afgeweken kan worden. Daarnaast zullen een gestructureerde planning en behandelingsstappen worden voorgesteld, die helpen om risico’s te minimaliseren en een voorspelbaar resultaat te bereiken.

Leerdoelen

– weten welke stappen er ondernomen moeten worden om verschillende intraorale symptomen te achterhalen
– weten hoe een gestructureerde aanpak helpt in het opstellen van een behandelingsplan
– weten welke gevolgen er kunnen ontstaan als geen wederzijdse occlusale bescherming aanwezig is
– weten hoe het aanvankelijk ongunstige krachtenspel in de mond duurzaam te verbeteren is.

 

Restauratief en Dentale fotografie

door Daan van Oort

Ga je restauratief aan het werk dan mogen goede dentale foto’s niet ontbreken. Vooraf beelden van hoe het eruit ziet, zijn een must om digitaal een plan te bedenken. Ook beelden van de mock-up bij in de mond laten zien wat een mooi gebit doet met je uitstraling en zelfvertrouwen. Uiteraard zullen reproduceerbare beelden helpen om jezelf, maar ook je collega’s te laten zien hoe je werkt, welke stappen je moet maken om tot een topresultaat te komen. En tenslotte natuurlijk dentale glamourfoto’s die de blijdschap en lichtjes in de ogen van een patiënt doen schijnen als het gebit weer helemaal mooi is. Hoe maak je deze beelden, wat is er nodig en waarom kan het niet zonder de juiste hulpmiddelen en het juiste gebruik hiervan?  In 3 kwartier wordt je bijgepraat over alles wat er nodig is voor goede en mooie dentale fotografie.

 

Mallen/mock-up vervaardigen en gebruiken in het behandelplan en-/of smile design

door Brecht Smit

Vandaag wil ik jullie laten zien wat de toegevoegde waarde is van berekenende tandheelkunde, hoe je een mock-up maakt en welke verschillende soorten mock-ups er zijn. Kortom: wat we patiënten kunnen bieden om het resultaat van de behandeling zo voorspelbaar mogelijk te maken.

In de moderne hedendaagse tandheelkunde is het werken volgens een digital smile design, of het werken volgens een vast protocol, van essentieel belang.  Een smile design en werken volgens een vast protocol hebben als toegevoegde waarde dat de patiënt een goed onderzoek, een juiste diagnose en het juiste behandelplan krijgt. Hiermee creëer je voorspelbare tandheelkunde.

Een mock-up helpt hierbij en dient ervoor om de patiënt een realistisch beeld te geven hoe de nieuwe situatie zal zijn na een restauratieve/reconstructieve/esthetische behandeling.

Een tevreden patiënt is er eentje die krijgt wat hij verwacht. En niet elke patiënt heeft dezelfde verwachtingsgraad. Om de patiënt alvast een ‘proefbeeld’ te geven, kan hij objectief oordelen of de nieuwe situatie hem of haar past. De tandarts kan de juiste lengte, breedte en hoogte bepalen. Deze waarde worden berekend in een vaste formule: 1.35 x breedte……

De assistente vervaardigd de mock-up op een model met wax -up (vervaardigd door de tandtechnicus) met een putty mal.

 

Leerdoelen

-schone modellen kunnen maken met wax up (in contrastkleur met model zodat goed zichtbaar is wat de nieuwe vorm is)
-putty kunnen kneden in de juiste verhouding
-(palatinaal of volledige mock up) mal leren vervaardigen
-kunnen afwerken van de mock-up palatinaal, insnijden in de incisale rand.
-kunnen afwerken van een volledige mock-up, driehoekjes insnijden tot einde van de papillen voor het goed afvloeien van het acrylaat
-kunnen aanbrengen van acrylaat in de mal.

 

Meer over materialen…

door Arend van den Akker

Het is de laatste tijd enorm hard gegaan met de ontwikkelingen op materiaalkundig gebied. Nadat goud en porselein lange tijd de boventoon voerden, namen esthetischer maar ook sterker materiaal zoals Lithiumdisilicaat (e.Max) en Zirkonium hun plaats in. Maar ook composieten en hybride materiaal zoals Vita Enamic verschijnen steeds vaker op de huidige markt. Zien we het bos nog wel door de bomen? Ofwel: Wat is nu het ideale materiaal?

Materialen kunnen soms te hard en te stijf zijn en de onderstructuur en de antagonisten krijgen dan alle klappen te verwerken bij de kauwbelasting. We willen dus dat kauwkrachten goed worden weerstaan, maar tegelijkertijd ook een zo esthetisch mogelijk materiaal hebben; het moet dus mooi en sterk zijn.

Eigenlijk zoeken we een zogenaamd biomimetisch materiaal wat de eigenschappen van een natuurlijk element zo goed mogelijk kan nabootsen.
Er zijn een aantal aspecten die van belang zijn bij materiaalkeuze, die gaan we vandaag behandelen.

Leerdoelen

-inzicht in materiaaleigenschappen
-weten welke eisen gesteld worden aan de materialen
-kennisnemen van de verschillende materialen
-weten wat waar en wanneer gebruikt moet worden
-kennis van cementeer voor de verschillende soorten materialen

 

Geen bijzonder resultaat zonder een bijzondere assistent

door Sjoerd Smeekens

Reconstructieve Tandheelkunde  is topsport en daar hoort een olympisch team bij. Dat betekent samen de schouders onder intensief werken en veel trainen om maximale resultaten te halen.

Als topsporter heb je de beste mensen om je heen nodig. Een bijzondere assistent, een assistent 2.0, werkt actief mee aan een gestructureerde planning en leidt behandelingsstappen in goede banen om zo risico’s te minimaliseren en een voorspelbaar resultaat te bereiken.

Oftewel, een assistent die zorgt voor optimale behandelomstandigheden en een excellente voorbereiding om samen met tandarts en patiënt richting olympisch goud te gaan.

Ik neem jullie mee op trainingskamp! Word jij een nex- level Reconstructief assistent? We gaan voor goud!

 

 

DATA EN LOCATIE

Donderdag 11 juni 2020, Miele Experience Center te Vianen

Ontvangst van HET Event is om 13.30 uur, waarna we om 14.00 uur van start gaan. Het Event eindigt rond 21.00 uur

 

DOELGROEP

Tandartsassistenten

 

KOSTEN

De kosten voor dit Event bedragen € 295,– (BTW vrijgesteld) per persoon

 

Inschrijven
Klik hier en schrijf u in!

 

OOK VOOR UW TANDARTS
Parallel met het congres organiseren wij: TREATMENT 360
Ga voor inschrijven naar: www.treatment360.nl

Het Event voor de Ortho Assistent 2020

Op vrijdag 20 maart 2020 kunnen de Ortho-Assistenten op hun eigen dag weer nieuwe inzichten krijgen en nuttige kennis opdoen over hun vakgebied. Met als hoofdthema ‘DE GEZONDE MOND’.

De plenaire sessie met een gerenommeerde spreker is, evenals de praktische parallelsessie, zorgvuldig samengesteld in een ‘joint venture’ van Dental Best Practice en Dentsply Sirona Orthodontics en vindt plaats in ‘Grand Hotel Gooiland‘ te Hilversum.

Wie goed geïnformeerd en bijdetijds werk wil blijven leveren, mag deze vakgerichte bijeenkomst niet missen!

We hopen u op 20 maart 2020 te mogen verwelkomen. 
Wij hebben er zin in, jullie hopelijk ook!

 

Programma

8.30 uur -9.15 uur     Ontvangst

Plenair 

9.15 uur -10.15 uur     Acute medische situaties in de orthodontiepraktijk
                                     Mojdeh Amiri Bavandpour 

10.15 uur -11.15 uur   Wat hebben parodontitis, Alzheimer en hart- en vaatziekten met elkaar te maken?
                                    Monique Danser  

11.15 uur – 11.45 uur  Short break

11.45 uur – 12.45 uur OSAS: Zuurstofmasker, beugelbekkie of liever een facelift van de luchtweg?
                                    Joanneke Plooij  

12.45 uur – 13.45 uur Lunch break

13.45 uur – 14.45 uur Workshopronde 1

14.45 uur – 15.15 uur Break  

15.15 uur – 16.15 uur Workshopronde 2

16.15 uur – 17.00 uur Borrel & Bites met special guest.

 

Plenair

Acute medische situaties in de orthodontiepraktijk
Mojdeh Amiri Bavandpour 

In het kader van mijn opleiding heb ik onderzoek gedaan naar acute medische situaties in de orthodontiepraktijk. Hierbij heb ik zowel de incidentie van in kaart gebracht als het gevoel van bekwaamheid van orthodontisten in het omgaan met acute situaties vastgesteld.

Met mijn voordracht wil ik graag mijn onderzoeksresultaten kort met jullie bespreken en tevens jullie kennis over een aantal acute medische situaties in de praktijk toetsen.

Mojdeh Amiri Bavandpour en ik zit in het vierde jaar van de opleiding tot orthodontist op het ACTA.

 

Wat hebben parodontitis, Alzheimer en hart- en vaatziekten met elkaar te maken?
Monique Danser  

Vandaag denken we niet meer aan parodontitis als een infectieziekte, maar als een ontstekingsziekte. We weten ook dat bv hart- en vaatziekten en Alzheimer een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben. Kunnen ze elkaar beïnvloeden en kunnen wij als zorgverleners iets doen om parodontitis, hart- en vaatziekten of Alzheimer te voorkomen?

Dr. Monique Danser is afgestudeerd in 1988 en is sinds 1989 werkzaam bij de sectie parodontologie van ACTA. Daarnaast is zij tot 2000 werkzaam geweest in de algemene praktijk. In 1996 promoveerde zij op het proefschrift “The prevalence of periodontal bacteria colonizing the oral mucous membranes”. Verder heeft zij onderzoek gedaan naar de effecten van spoeldranken, tandenborstels en tongpoetsen en heeft zij meerdere publicaties op haar naam staan.
In 2005 heeft zij haar MSc in de parodontologie met succes behaald en is sedert 2007 parodontoloog erkend door de NVvP. Van 2008‐2015 is zij hoofd patiëntenzorg van de sectie Parodontologie geweest bij ACTA. Tandheelkunde en Mondhygiëne. Vanaf juli 2015 is zij interim voorzitter van de afdeling orthodontie van ACTA

 

OSAS: Zuurstofmasker, beugelbekkie of liever een facelift van de luchtweg?
Joanneke Plooij  

Dr. Joanneke Plooij is sinds 2013 MKA-chirurg en geaccrediteerd tandheelkundig slaapgeneeskundige. Zij sinds 2015 werkzaam als MKA-chirurg in het OLVG te Amsterdam, waar zij vanaf oktober 2019 ook uitleider is geworden. Tevens participeert zij actief in het slaapcentrum van het OLVG, in samenwerking met ACTA en het AMC.

Tijdens haar opleiding aan het RadboudUMC te Nijmegen heeft zij aan de voet gestaan van het 3D lab Nijmegen en is gepromoveerd op 3D beeldvorming (Building op a 3D virtual head for Orthognathic Surgery en heeft meerdere artikelen gepubliceerd. Orthognathische chirurgie en 3D planning is ook nu nog een van haar speerpunten. Daar orthognathische chirurgie met toenemende mate ook wordt toegepast voor de behandeling van OSAS, maakt dat deze combinatie naadloos op elkaar aansluit.

 

Workshopronde 1

A) Preventie van white spots tijdens de behandeling met vaste apparatuur
Nicoline van der Kaaij

Tijdens de behandeling met vaste apparatuur ontstaan regelmatig lelijke vlekken op de tanden en kiezen: white spot laesies. Dit ontstaat bij maar liefst 23-97% van de patiënten. De aanwezigheid van de brackets en draden zorgt voor een verminderde reinigbaarheid en ophoping van plaque. Hierdoor kunnen demineralisaties en parodontale problemen ontstaan. Gegeneraliseerde gingivitis ontstaat bij behandeling met vaste apparatuur al na één tot twee maanden. Diverse methodes om deze white spots tegen te gaan en de mondhygiëne te verbeteren/stimuleren worden besproken.

B) Alveolaire orthodontie
Coen Oldenburg

Crowding is een huisvestingsprobleem: de kaakwal (processus alveolaris) is te klein om de gebitselementen hun ideale positie te laten innemen. Nog steeds lees ik artikelen waarin de behandelaar de crowding uitlijnt zonder aandacht te hebben voor de beperkte alveolaire ruimte. Dit vergroot sterk de kans op cleftvorming (meestal pas jaren later!).
Als crowding het gevolg is van het feit dat de kaak te kleins is voor de aanwezige dentitie, moet de conclusie zijn dat als je de tanden en kiezen recht wilt zetten er een groetere kaak nodig is. Zo eenvoudig is het. Zonder verbreding van het alveolaire bot plaats je immers in dat geval de radices buiten de kaakwal. Uit vele onderzoken is gebleken dat bij het verplaatsen van de radices het corticale bot niet meebeweegt.
Door het extraheren van gebitselementen kan je het tekort aan booglengte deels compenseren, maar niet het tekort aan boogdikte. Dus extractie is geen garantie dat je bij behandeling het dunnen buccale bot niet zal perforeren (fenestreren).
Het extraheren van gebitselementen om het ruimteprobleem te compenseren heeft een negatief effect op het profiel. Er ontstaat vaak een ‘dished in’ profiel.

C) Autotransplantatie
Erik Reukers

Als een tand ontbreekt door trauma of agenesie zijn er legio mogelijkheden om het diasteem te sluiten. Tandtransplantaties bieden een mooie aanvulling op de keuzemogelijkheden die de patiënt kunnen worden geboden. Als je weet wat wel en niet kan met tandtransplantaties gaat er een wereld voor je open!

 

Workshopronde 2

A) Ortho Resto team approach
Maarten Bekkers

Om gecompliceerde tandheelkundige behandelingen succesvol te voltooien is een goede samenwerking als restauratief tandarts met alle andere disciplines onontbeerlijk. De orthodontist en zijn team zorgen ervoor dat de tanden en kiezen op de juiste plaats komen te staan om restauratief succes mogelijk te maken. De communicatie is essentieel: waar willen we de kiezen dan hebben, waarom, zijn er alternatieven? We bespreken de standaardmogelijkheden en ook enkele interessante alternatieve manieren hoe we patiënten gelukkig (hebben) kunnen maken.

B) Orthodontie Anno 2020
Sandy van Teeseling

Orthodontische keuzes
Van Brackets tot Aligners, waar ligt de grens bij het aanbieden van een behandeling.Orthodontie wordt vaak geassocieerd met kinderen maar steeds meer volwassenen ondergaan een orthodontische behandeling. Patiënten hebben een verlanglijstje van wat zij graag willen, als orthodontist kunnen wij googhelen maar niet toveren. Waar baseren wij eigenlijk onze behandel strategie op, welke verschillende orthodontische behandelopties zijn er en hoe zijn zij ontstaan?

C) SureSmile 7.6
Edwin Boone

SureSmile is het orthodontische digitale platform van Dentsply Sirona.
Met SureSmile bieden wij u Full Service Aligners , Indirect Bonding Trays tot Chirurgische Treatment planning.
De presentatie is geschikt voor medewerkers van praktijken welke digitaal werken of voornemens zijn dit te doen in de toekomst en zal met name gericht zijn op Aligners & Indirect Bonding.

 

Data en Locatie

Vrijdag 20 maart 2020, Grand Hotel Gooiland te Hilversum
Ontvangst van HET Event is om 08.30 uur, waarna we om 09.15 uur van start gaan. Het Event eindigt rond 17.00 uur.

Doelgroep

Orthodontie Assistenten

 

Kosten

De kosten voor dit Event bedragen € 175,– BTW vrijgesteld per persoon

 

Inschrijven
Klik hier en schrijf u in!

Het Event voor de Preventie Assistent

HET Event voor de (Paro) Preventie Assistent, Prodentfabriek te Amersfoort

Leren door te doen!

Op vrijdag 2 oktober 2020 vindt HET Event voor de (Paro) Preventie Assistent plaats in de Prodentfabriek te Amersfoort. Het doel dit jaar is te leren door te doen!

Bij het samenstellen van het programma jeukten de vingers van de docenten reeds, zij weten de workshops dan ook altijd met veel enthousiasme te begeleiden.

Dat gaat ‘s middags gebeuren, nadat ’s ochtends, via lezingen van parodontoloog Guido Remrhev en monghygiënist Ellen Zwart, de theoretische kennis weer bijgespijkerd is.  

 

Mondhygiënisten welkom

Vanwege het diverse aanbod en duidelijke uitleg over praktijkhandelingen verwelkomen wij ook graag de mondhygiënist om mee te kijken en te zien wat de preventie assistent op dit Event voorgeschoteld krijgt. De nieuw opgedane kennis kan dan meteen op de juiste manier in praktijk gebracht worden.

 

Workshops in alle soorten en maten

De workshops die dit jaar door onze enthousiaste docenten gegeven worden, betreffen zowel klinisch- als sociaal inhoudelijke aspecten.
Van steriel chirurgisch werken, DPSI-score, ASA-score tot en met werken met patiënten, die extra aandacht behoeven, zoals kinderen, pubers en mensen met een vorm van autisme.
Het gevarieerde aanbod biedt dus zeker voor elk wat wils.

 

Het Event voor de (Paro) Preventie Assistent voldoet aan de eisen voor bij- en nascholing van het Preventie Register.

 

Programma 
09.00 uur – 09.30 uur Ontvangst
09.30 uur – 09.45 uur Opening
09.45 uur – 10.45 uur Plenaire sessie van DPSI naar PPS – door Stella van Hoeve en Sascha van Hummel
10.45 uur – 11.15 uur Pauze
11.15 uur – 12.30 uur Plenaire sessie Motivational Interviewing– door Ellen Zwart
12.30 uur – 13.30 uur Pauze
13.30 uur – 15.00 uur Workshop ronde 1
15.00 uur – 15.15 uur Pauze
15.15 uur – 16.45 uur Workshopronde 2

 

Plenaire sessies

De Preventie Assistent door Guido Rhemrev

Motivational Interviewing door Ellen Zwart

 

Workshops

De medische anamnese: durf te vragen, docent Laura Verbeek

Tijdens deze workshop is er aandacht voor de interactie tussen mondgezondheid en algemene gezondheid. Welke interacties bestaan er? Welke vragen stel je aan de patiënt? Ken jij de ASA-score en wat betekent dit voor de behandeling?

 

 Autisme in de mondzorgpraktijk, lastig? docent: Mariette Lokken

1% van de Nederlandse bevolking heeft een vorm van autisme. Grote kans dus dat ook in jouw praktijk patiënten bekend zijn met autisme. Tijdens deze workshop hoor je wat autisme nu eigenlijk is en wat lastig kan zijn voor de patiënt en/of voor jou.

Je krijgt allerlei tools en voorbeelden van hulpmiddelen om mensen met een vorm van autisme beter te begrijpen en door de behandeling heen te helpen om de zorg te kunnen geven die bij hen past.

 

Preventiewerk bij de jeugd: jong geleerd is oud gedaan, docent Ali Husseini

De spreker gaat met de preventie assistenten een Jeugd Preventie Plan opzetten dat in de praktijk toepasbaar is. Ook gaat hij een groot tandheelkundig probleem bij pubers bespreken: erosie. Hoe erosief zijn bepaalde dranken nou eigenlijk?  Dit gaat hij samen met de preventie assistenten testen. Ook reikt de spreker bruikbare handvatten aan voor een onverhoopte tandheelkundige behandeling bij een kind. Handvatten die meteen in praktijk gebracht kunnen worden.     

 

Alle ins & outs van steriel werken in de tandheelkunde, docent Fatos Kaya Ringers

Tijdens deze interactieve workshop worden alle ins & outs behandeld van het poliklinisch steriel opdekken voor tandheelkundige chirurgische behandelingen. Hierbij komen de volgende vragen aan bod:
Wat zijn de verschillen tussen aseptisch werken en steriel werken?

Ken jij de instrumenten en de materialen? Hoe dek jij voor een tandheelkundige chirurgische behandeling, steriel op? En waar moet je op letten bij steriel aankleden?

Ook wordt aandacht besteed aan het belang van de omloopassistente en de rol van de chirurgie-assistente tijdens de behandeling.

 

Waar liggen jouw persoonlijke grenzen als professional? docent Concetta Scibona

Sinds ruim 20 jaar werken we met een DPSI-score: in een relatief korte tijd kunnen we de parodontale conditie van de patiënt weergeven.

Om de DPSI-score goed uit te kunnen voeren zijn een aantal zaken belangrijk, zoals:

de gemodificeerde pengreep, de juiste druk bepalen, goede afsteuning en exploratief sonderen. Met behulp van theorie, een aantal casussen en interactief oefenen, ben je aan het eind van deze workshop, weer helemaal up to date.

 

Data en Locatie

Vrijdag 2 oktober 2020, Prodentfabriek te Amersfoort
Ontvangst van HET Event is om 09.00 uur, waarna we om 09.30 uur van start gaan. Het Event eindigt rond 17.00 uur.

Bereikbaarheid en parkeergelegenheid
De Prodentfabriek is gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer en ligt op 12 minuten lopen van station Amersfoort Centraal. Daarnaast is onze locatie per auto goed bereikbaar door de nabij gelegen snelwegen A1 en A28. Parkeren kan in de nabij gelegen parkeergarage Eemplein. Parkeerkaarten zijn slechts € 6,50 voor 24 uur parkeren. Tevens zijn er diverse hotels gevestigd op loopafstand.

 

Doelgroep

Preventie Assistenten
Paro-Preventie Assistenten
Begeleidende Mondhygiënisten

Kosten

€ 295,– BTW vrijgesteld voor Preventieassistenten en Paro-Preventie Assistenten
€ 195,– BTW vrijgesteld voor Begeleidende Mondhygiënisten (alleen mogelijk in combinatie met aanmelding Paro- en Preventie Assistenten inschrijving)

 

Inschrijven
Klik hier en schrijf u in!

Het 7e Event voor de Balie Assistent

 

Het Event voor de Balie Assistent
Vrijdag 13 november 2020 of vrijdag 20 november 2020, Prodentfabriek te Amersfoort

 

Extra datum!

Daar wij graag alle balie assistenten willen verwelkomen tijdens dit Event, hebben wij besloten het Event twee keer te organiseren, namelijk op: 
Vrijdag 13 november 2020 en vrijdag 20 november 2020

 

Live! Webinar

Kun je deze data niet fysiek aanwezig zijn bij het Event? Dan is het tevens mogelijk om het Event op vrijdag 13 november, ‘Live’ te volgen middels een Webinar!

 
Het Event

De balie assistent is de poortwachter van de praktijk, een duizendpoot die van alle markten thuis moet zijn: van klantgerichtheid, acquisitie tot verkoop en relatiebeheer.

De spil tussen tandarts, patiënt en collega’s. Hoe fijn is het dan niet wanneer je je licht op kunt steken bij communicatie experts, extra kennis op het gebied van communicatie op kunt doen of alternatieve manieren van communiceren leert.

Op het komende Event voor de Balie Assistent delen trainer/coaches, een jurist en een expert op het gebied van gastvrijheid graag hun ervaringen en kennis!

 

Programma

Dagvoorzitter: Pauline Sterenborg

09.00 uur – 09.45 uur   Ontvangst

09.45 uur – 10.45 uur   Dear to Lead, Petra van Hartskamp en Sanneke Bos                                    

10.45 uur – 11.15 uur   Pauze

11.15 uur – 12.15 uur   De Human2Human aanpak voor extreem tevreden klanten, Daniëlle de Jonge

12.15 uur – 13.15 uur   Pauze

13.15 uur – 14.15 uur   Gastvrij zijn: wat betekent dat eigenlijk? Xander Lub

14.15 uur – 14.45 uur   Pauze

14.45 uur – 16.00 uur   Casuïstiek spreek’uur’, Jolanda van Boven

 

Sprekers en Onderwerpen

Dagvoorzitter: Pauline Sterenborg, tandarts en trainer

Ruim 30 jaar geleden startte zij, als jonge, net afgestudeerde tandarts haar eigen praktijk; solo, met één assistente. In ruim 28 jaar is die praktijk uitgebouwd tot een groepspraktijk met 18 medewerkers. De passie voor het vak, de patiënten, de medewerkers en de praktijk zijn in die jaren evenredig meegegroeid. Met meer aandacht voor kwaliteit dan kwantiteit.

Door artrose in haar handen praktiseert zij nu niet meer. Dat geeft haar tijd en ruimte om vol enthousiasme haar ervaring en expertise in dit mooie vakgebied over te dragen. Dat doet zij als trainer en adviseur voor praktijken en mondzorgprofessionals in alle functies.

 

Dare to Lead, Petra van Hartskamp en Sanneke Bos, acteurs

In de praktijk verloopt de meeste communicatie probleemloos. Maar soms zijn er momenten waarbij emoties de overhand kunnen krijgen, bijvoorbeeld door een  veeleisende patiënt, dominante baas of een lastige collega.

In deze interactieve inspiratiesessie bieden twee actrices/communicatietrainers inzichten en praktische handvatten om in dit soort situaties de leiding te nemen en te houden.

‘Dare to Lead’, ook als het moeilijk wordt!

 

Petra van Hartskamp (1964) is trainer/coach en actrice. Zij studeerde af aan de Theaterschool in Amsterdam. Speelde in diverse theater en tv-producties, zoals: Pleidooi, Westenwind, GTST, Flodder, De Geheime Dienst. Ze heeft lesgegeven bij Buitenkunst en aan diverse theateropleidingen. Ze volgde een opleiding intuïtieve ontwikkeling, deed de Post HBO-opleiding tot coach en communicatietrainer, volgde zowel Dramatechnieken in training en coaching als een Masterclass Reflecteren In Actie, Voice Dialogue , Deep Democracy en de studie Jung Psychologie en Systemisch Wijzer en Systematisch Werken.  Daarnaast is zij gecertificeerd Belbinteamroltrainer. Naast het werk voor Archetypisch JIJ ontwikkelt zij voor organisaties communicatietrainingen op maat.

 

Sanneke Bos (1971) is trainer/coach en actrice. Ze is afgestudeerd aan de Theateropleiding Eindhoven en speelde daarna 7 jaar in tal van producties bij het RO Theater, onder leiding van Guy Cassiers en Alize van Zandwijk. Sanneke deed ook  film- en tv-werk (Nadine, Schwrm, Scheepsjongens van Bontekoe, Penoza en Moordvrouw). Ze volgde de opleiding tot transpersoonlijk coach en trainer aan het NLP Instituut Smara Shiddi in Rotterdam. Daarnaast verdiepte zij zich in Voice Dialogue, Familieopstellingen en ‘De Kracht van Ja’. Sinds 2005 speelt en traint zij voor diverse trainingsbureaus.

 

De Human2Human aanpak voor extreem tevreden klanten, Daniëlle de Jonge, expert in eigentijdse klantrelaties

‘One size fits none’, zeker als het gaat om het tevreden houden van klanten!

Klanten verwachten – en verdienen – échte aandacht, vanaf het moment dat ze contact opnemen met de praktijk tot en met de jarenlange klantrelatie die daarop volgt. Dat vraagt om een eigentijdse aanpak van klantgerichtheid, communicatie en tevredenheidsonderzoeken. In deze presentatie laat Daniëlle de Jonge je zien hoe jij dat vorm kunt geven in de dagelijkse praktijk.

 

Daniëlle de Jonge startte na de studie Bedrijfseconomie in 2007 een eigen onderneming en is sindsdien actief als: 
Spreker op evenementen, teamdagen en andere bijeenkomsten.

Trainer voor het geven van workshops over klantgerichtheid, acquisitie, verkoopgesprekken, netwerken en relatiebeheer. Recent ontwikkelde Daniëlle de online training ‘Stop met verkopen!’

Auteur van ‘Verleid de klant’ (2013) en ‘Human2Human: de nieuwe klantrelatie’ (2015) en ‘Extreem klantgericht’ (2019).

 

Gastvrij zijn: wat betekent dat eigenlijk? Xander Lub, professor Hospitality.
Een bezoek aan de tandarts, daar zitten we vaak niet op te wachten toch? Maar waarom eigenlijk? En hoe kan de cliënt er toch een aangename, gastvrije en misschien zelfs betekenisvolle ervaring opdoen?

In deze lezing zal ik ingaan op de volgende zaken:

-Wat betekent het woord gastvrijheid eigenlijk en welke perspectieven zijn er in dat verband?

-Hoe creëer je een gastvrije ervaring?

-Welke rol speel je als baliemedewerker daarbij?

 

Xander is verbonden aan Nyenrode Business Universiteit, Leiden Universiteit en de Vrije Universiteit en houdt zich onder andere bezig met onderzoek naar hoe mensen hun omgeving beleven en betekenis verlenen aan (gastvrije) ervaringen. Hij heeft 20 jaar ervaring in hotelonderwijs, onderzoek in en advies aan de gastvrijheidsbranche. Xander is vice-president van de European Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education, en spreekt regelmatig op internationale congressen.

 

Casuïstiek spreek’Uur’Jolanda van Boven, jurist in de gezondheidszorg

Elk jaar weer een feest wanneer Jolanda van Boven op het podium staat en met gemak met slechts één sheet samen met het publiek ruim een uur vult.

Ditmaal behandelt zij zonder voorbereiding Casuïstiek die door het publiek aangedragen wordt.

 

Jolanda van Boven heeft een juridische adviespraktijk. Zij is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht, waarbij zij zich richt op zorgaanbieders in de eerste- en tweedelijns gezondheidzorg, met expertise op het gebied van privacy in ketensamenwerking. Dit betreft zowel ketensamenwerking in de gezondheidszorg als in het publieke domein, zoals Centra voor Jeugd en Gezin, Openbare geestelijke gezondheidszorg en Veiligheidshuizen.

Jolanda is mede-oprichter van de ‘Leertuin Samenwerken aan Zorg &Veiligheid’ en van de Stichting ‘Veilige Haven’ die zich bezighoudt met de aanpak van relationeel geweld en kindermishandeling.

 

DATA EN LOCATIE

Daar wij graag alle balie assistenten willen verwelkomen tijdens dit Event, hebben wij besloten het congres twee keer te organiseren, namelijk op: 

Vrijdag 13 november 2020, Prodentfabriek te Amersfoort
Vrijdag 20 november 2020, Prodentfabriek te Amersfoort

DOELGROEP

Baliemedewerkers

 

KOSTEN

De kosten voor dit Event bedragen € 295,– BTW vrijgesteld per persoon
De kosten om het Event via de ‘live’ Webinar te volgen, bedragen € 195,- BTW vrijgesteld per persoon

 

INSCHRIJVEN

Vrijdag 13 november 2020

Klik hier en schrijf u in!

 

Vrijdag 20 november 2020
Klik hier en schrijf u in!

 

Live Webinar
Klik hier en schrijf u in!

Het Event voor de Praktijkmanager 2020

Het Event voor de Praktijkmanager
Vrijdag 9 oktober 2020, Prodentfabriek Amersfoort

 

De alweer zesde editie van het Event voor de Praktijkmanager vindt plaats in de Prodentfabriek te Amersfoort

 

 “Waardevol”

Want over “waarde” gesproken: van onschatbare waarde is natuurlijk de manager van de tandheelkundige praktijk, die alle neuzen dezelfde kant op moet krijgen. De Praktijkmanager zorgt er immers voor dat het reilen en zeilen in de praktijk soepel verloopt. Dat vereist souplesse en flexibiliteit, tactisch vermogen, empathie, collegialiteit en eensgezindheid, om enkele zaken te noemen.

Al deze “waardevolle” eigenschappen worden op het Event voor de Praktijkmanager uitvoerig belicht door onze even zo waardevolle en kundige docenten.

Van de “waarde” van een eensgezinde, gemotiveerde praktijk (Gerben van Driel), aansturing en collegialiteit (Danielle de Jonge) en het akoestische visitekaartje (Annemieke van Rhee) tot gezonde feedback (Jolanda van Boven), alle aspecten die het beroep van Praktijkmanager zo waardevol maken, komen op dit speciale event aan bod.

09.30 uur – 10.30 uur Plenair: De Human2Human aanpak voor extreem tevreden medewerkers – Danielle de Jonge
10.30 uur – 11.00 uur Pauze
11.00 uur – 13.00 uur Workshopronde 1
13.00 uur – 14.00 uur Lunchpauze
14.00 uur – 16.00 uur Workshopronde 2
16.00 uur Afsluiting

PLENAIR

De Human2Human aanpak voor extreem tevreden medewerkers.
One size fits none. Zeker als het gaat om het tevreden houden van medewerkers! Ze verwachten – en verdienen – échte aandacht, vanaf het moment dat ze bij de praktijk komen werken tot en met de jarenlange samenwerking die volgt. Dat vraagt om een eigentijdse aanpak van collegialiteit, aansturing en tevredenheidsonderzoeken. In deze presentatie laat Daniëlle de Jonge je zien hoe jij dat vormgeeft voor jouw team.

Danielle de Jong
Danielle de Jonge helpt professionals en ondernemers om zakelijk onweerstaanbaar aantrekkelijk te zijn. De stijl van haar presentaties, workshops en boeken is nuchter, heel erg praktisch en met humor. Het doel: klanten helpen zich onderscheidend te profileren en op doeltreffende wijze klanten te vinden en houden.

WORKSHOPS

Workshop 1: Is jouw stem ook toe aan een workout? door Annemieke van Rhee
Besteed jij ook tijd aan: Hoe zie ik eruit? Hoe kom ik over? Hoe kan ik mij goed voelen? Maar luister je weleens naar jezelf? Hoe klink je in gesprekken? Komt jouw verhaal over?

De eerste indruk die je afgeeft, is vaak met je stem. Jouw verhaal kan nog zo goed zijn, maar als deze niet overeenstemt met je stem en met je houding, kan de inhoud ervan verloren gaan. Je gebruikt je stem de hele dag door, zowel bij het omgaan met collega’s, klanten/patiënten en hun familie als om gehoord te worden tijdens bijvoorbeeld werkoverleggen en besprekingen…

Je stem is je akoestische visitekaartje. Tijdens deze workshop leer je hoe je jouw communicatiekracht kunt vergroten met je stem en met je houding. Ook besteden we aandacht aan overtuigingstechnieken en hoe je deze effectief kunt gebruiken in combinatie met je stemgebruik.

Annemieke van Rhee
Annemieke van Rhee leidt deze workshop.

Zij heeft als stemcoach/logopediste al veel bekende sprekers en minder bekende sprekers met succes geholpen bij hun stem- en presentatietechnieken. Zij vertelt je graag over de kracht van je stem.

Workshop 2: Hoe krijg je de praktijk eensgezind, enthousiast en gemotiveerd? door Gerben van Driel
Zoveel mensen, zoveel meningen. Dat is in de tandartspraktijk niet anders. Op een plek waar totaal verschillende professionals met totaal verschillende interesses en belangen werken. Aan jou, als praktijkmanager, de dankbare taak om daar één effectief geheel van te maken. En ze het liefst te motiveren gezamenlijk de praktijk een stap verder te brengen.

Aan goede ideeën ontbreekt het niet. Maar hoe krijg je de praktijk daarin mee? Het antwoord op die vraag staat in deze workshop centraal.

Gerben van Driel
De workshop wordt verzorgd door Gerben van Driel.

Hij begon zijn carrière in het bedrijfsleven en werd vervolgens programmamaker en TVpresentator. Daarvan leerde hij hoe je een krachtig verhaal maakt en vertelt en hoe je een kijker overtuigt zijn tijd aan jouw programma te besteden. Maar óók om mensen binnen organisaties te overtuigen om gezamenlijk de schouders onder een gemeenschappelijk doel te zetten. Dat intrigeerde hem zo dat hij besloot voortaan mensen, teams en organisaties te helpen hun doelen te bereiken met krachtige, overtuigende en constructieve communicatie.

Workshop 3: Feedback geven door Liesbeth den Hollander
Je ziet ongewenst gedrag of een verkeerde aanpak bij een collega. Een situatie die vraagt om feedback. Hoe ga ik dat nou zo brengen dat mijn collega zich niet aangevallen voelt? Hoe pak ik feedback zo aan dat het bij de ander voelt als hulp in de plaats van kritiek?

Daar gaan we in deze interactieve workshop mee aan de slag. Aan het eind van de sessie heb je twee verschillende aanpakken gezien en geoefend die jezelf vervolgens in de dagelijkse praktijk toe kunt passen. Een workshop waar je energie van krijgt en tools waar je morgen mee aan de slag kunt.

Liesbeth den Hollander
Liesbeth den Hollander werkte 25 jaar in diverse management- en directierollen binnen de leisure-industrie en startte in 2013 met haar trainingsbedrijven The Bridge en Medior Didact. Haar expertisegebieden beslaan leiderschap, management, verkoop en communicatie. Deelnemers aan haar trainingen ervaren haar als positief en energiek , een trainer die je vanuit de bewustwording aanzet tot actie.

Workshop 4: Casuïstiek spreekuurtje door Jolanda van Boven
Elk jaar is zij bij ons een terugkerend fenomeen, juridisch adviseur Jolanda van Boven. Een feest wanneer zij op het podium staat: met maar één sheet vult Jolanda samen met het publiek ruim een uur. Daarom dit jaar geen voorbereiding voor haar workshop, maar Casuïstiek die door jouzelf aangedragen wordt.

Jolanda van Boven
Jolanda van Boven heeft een juridische adviespraktijk. Zij is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht, waarbij zij zich richt op zorgaanbieders in de eerste- en tweedelijns gezondheidzorg, met expertise op het gebied van privacy in ketensamenwerking. Dit betreft zowel ketensamenwerking in de gezondheidszorg als in het publieke domein, zoals Centra voor Jeugd en Gezin, Openbare geestelijke gezondheidszorg en Veiligheidshuizen, waarbij zij zich onder andere bezighoudt met de aanpak van relationeel geweld en kindermishandeling.

Vrijdag 9 oktober 2020, Prodentfabriek te Amersfoort
Ontvangst van het Event is om 09.30 uur, waarna we om 10.00 uur van start gaan. Het Event eindigt rond 16.30 uur.

Bereikbaarheid en parkeergelegenheid
De Prodentfabriek is gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer en ligt op 12 minuten lopen van station Amersfoort Centraal. Daarnaast is onze locatie per auto goed bereikbaar door de nabij gelegen snelwegen A1 en A28. Parkeren kan in de nabij gelegen parkeergarage Eemplein. Parkeerkaarten zijn slechts € 6,50 voor 24 uur parkeren. Tevens zijn er diverse hotels gevestigd op loopafstand.