Online aanbod

Webinar Teamfasen

Om van een groep een echt team te maken, gaan we een aantal fasen door. Hoe bewuster we ons daarvan zijn, hoe beter en effectiever we deze kunnen doorlopen. Het maakt geen verschil hoe groot de groep of het team is: aandacht voor (het herkennen van en acteren op) deze fasen is voor iedereen nuttig!

 

In deze online training doorlopen we de teamfasen en kijken we naar wat nodig is in welke fase en hoe je de fasen kunt herkennen. Hoe weet je in welke fase jouw team zit en wat is er nodig om met elkaar verder te komen?

 

Docenten
Kirsten Heukels

- Inzicht verwerven in de verschillende fasen.
- Identificeren welke acties in welke fase nodig zijn.
- Oog hebben voor behoeften en welke tegemoet kunnen worden gekomen (en welke niet).
- Concrete tips per fase.

9 maart 2021
Aanvang is om 09.30 uur en eindigt rond 12.00 uur

10 juni 2021
Aanvang is om 13.00 uur en eindigt rond 15.30 uur

6 oktober 2021
Aanvang is om 11.00 uur en eindigt rond 13.30 uur

Webinar Omgaan met stress

In alle tijden, en deze in het bijzonder, is stress een aspect om serieus rekening mee te houden. Het (h)erkennen en bewust omgaan met eigen en andermans stress is van essentieel belang.

 

Tijdens deze online training verkennen we met elkaar wanneer stress nuttig kan zijn en waar de grens ligt naar ongezonde stress. Wat is het verschillende stress-gerelateerde gedrag dat mensen kunnen vertonen en wat zijn de factoren die stress veroorzaken? Natuurlijk bespreken we hoe je tijdig stress bij jezelf en anderen kunt (h)erkennen en wat vervolgens de remedies zijn.

 

Docenten
Kirsten Heukels

- Het inzicht verwerven in de verschillende aspecten van stress.
- Kennis opdoen over hoe stress zich op verschillende manieren kan uiten.
- Concrete en praktische tools voor het omgaan met stress bij jezelf en bij anderen.

3 maart 2021
Aanvang is om 11.00 uur en eindigt rond 13.30 uur

20 mei 2021
Aanvang is om 09.30 uur en eindigt rond 12.00 uur

19 oktober 2021
Aanvang is om 13.00 uur en eindigt rond 15.30 uur

Webinar Persoonlijk leiderschap

Nu velen – deels of geheel – willen of moeten blijven werken vanuit huis, is het meer dan ooit de vraag hoe we aangehaakt blijven bij onszelf en elkaar. Persoonlijk leiderschap (niet te verwarren met leidinggeven aan anderen) is hiervan een vitaal onderdeel. Uitgangspunt: ieder mens kan persoonlijk leiderschap vertonen. Je hoeft daar geen leidinggevende voor te zijn J

In deze online training kijken we samen in een kleine groep naar alle mogelijkheden en hoe de obstakels te pareren.

 

Krijg inzicht in de bewustwording en ontwikkeling van je (persoonlijk) leiderschap door middel van:

–   Je communicatie positief te houden.
–   Open communicatie aan te moedigen.
–   Gezondheid en welzijn als prioriteiten te definiëren.
–   Jezelf en collega’s te (h)erkennen en belonen.
–   Het plezier in je werk niet uit het oog te verliezen.

 

Docenten
Kirsten Heukels

Hoe houden we (samen)werken leuk wanneer persoonlijk contact een nieuwe of andere vorm krijgt? Hoe kan je dat beïnvloeden? Je aangehaakt voelen waar je ook werkt? Het kan echt! Deze online training helpt je daarbij met concrete tips en trucs.

19 maart 2021
Aanvang is om 09.30 uur en eindigt rond 12.00 uur

27 mei 2021
Aanvang is om 09.30 uur en eindigt rond 12.00 uur

29 september 2021
Aanvang is om 09.30 uur en eindigt rond 12.00 uur

Doelgoep
Gehele tandheelkundige team

Aanvang en Eindtijd
Aanvang is om 09.30 uur en eindigt rond 12.00 uur

Webinar Kinetisch (be)vragen

In alle gesprekken die we voeren, kunnen we kinetisch vragen stellen inzetten. Kinetisch betekent “in beweging zetten”. Hierbij gebruik je de lichaamstaal en de woordkeuze van de gesprekspartner om verder te vragen. Bij politie, justitie en inlichtingendiensten wordt dit ingezet doordat het een methode is die niet tot een valse bekentenis kan leiden.

 

In deze online training kijken we naar hoe je kinetisch vragen kunt stellen aan collega’s, cliënten en ook in sollicitatiegesprekken. Waar kan je op letten en hoe kan je het concreet inzetten in jouw omgeving.

 

Docenten
Kirsten Heukels

- Het inzicht verwerven in de verschillende aspecten van (be)vragen.
- Kennis opdoen over hoe je de gesprekspartner kunt laten ontspannen.
- Het zoeken naar positieve en uitdagende “triggers”

10 maart 2021
Aanvang is om 11.00 uur en eindigt rond 13.30 uur

1 juni 2021
Aanvang is om 09.30 uur en eindigt rond 12.00 uur

7 oktober 2021
Aanvang is om 13.00 uur en eindigt rond 15.30 uur

Webinar Intervisie

Een klein groepje collega’s of vakgenoten (maximaal 8 deelnemers) vormt met elkaar een intervisiegroep en staat stil bij eigen ervaringen en delen de inzichten.

Voorwaarden zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers en onderling vertrouwen. Een goed leerklimaat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 

In deze online training gaan we verder in op onderstaande onderdelen en dit levert onder andere het volgende op:

–   Meer zicht op de of je? eigen sterke en zwakkere kanten door reflectie.
–   Meer creativiteit bij het oplossen van problemen.
–   Uitbreiding van het eigen gedragsrepertoire.
–   Gezamenlijke reflectie doet bovendien een sterk beroep op de communicatieve vaardigheden zoals onder andere: luisteren, samenvatten en doorvragen.

 

Docenten
Kirsten Heukels

Het doel van intervisie is vakmanschap ontwikkelen. Met behulp van (zelf)reflectie greep krijgen op het eigen denk- en leerproces.
Om te voorkomen dat er tijd verloren gaat met structuur, maken we vooraf afspraken over onder andere casuïstiek, tijd en methode.

17 maart 2021
Aanvang is om 10.00 uur en eindigt rond 13.00 uur

28 mei 2021
Aanvang is om 13.00 uur en eindigt rond 16.00 uur

30 september 2021
Aanvang is om 09.00 uur en eindigt rond 12.00 uur

Webinar Duivelse Dilemma’s

Deze online training geeft je in korte tijd inzicht in een zuivere en stap-voor-stap aanpak van morele oordeelsvorming, zowel voor jezelf als binnen jouw organisatie. Het vergroot je besluitvaardigheid en versterkt je ‘in control’ gevoel. Wanneer je wordt geconfronteerd met een dilemma kan je het geleerde concreet en praktisch inzetten.

 

In deze training gaan we aan de slag met morele oordeelsvorming. Wat is nou eigenlijk een dilemma? Volgens welke stappen kom je gestructureerd tot een oordeel? Aan de hand van eigen dilemma’s, zakelijk of privé, oefenen we de stappen, ervaren we de afwegingen en hoe het iedere keer tot een geijkte conclusie leidt. Neem een eigen dilemma mee, (mag ook in het verleden een dilemma zijn geweest), welke je met de groep wilt delen. We helpen elkaar door input te geven wat tot een juiste beslissing leidt!

 

Docenten
Kirsten Heukels

Deelnemer is na deze webinar op de hoogte van:
- Dilemma’s opdelen in behapbare stukken.
- Rationeel en gevoelsmatig een dilemma benaderen.
- Helicopterview over het dilemma ervaren.

2 maart 2021
Aanvang is om 09.30 uur en eindigt rond 12.00 uur

19 mei 2021
Aanvang is om 11.00 uur en eindigt rond 13.30 uur

8 oktober 2021
Aanvang is om 13.00 uur en eindigt rond 15.30 uur

Webinar; Van DPSI naar PPS

Om up-to-date te blijven bieden wij een webinar aan voor de Preventie Assistent over de Periodieke Parodontale Screening. Het zal jullie niet ontgaan zijn, dat in 2021 de DPSI vervangen zal worden door de PPS (Periodieke Parodontale Screening).

 

Om jullie daar alvast op voor te bereiden zullen we tijdens het webinar de volgende onderwerpen bespreken:

  • achtergrond van de PPS
  • verschillende PPS-scores
  • verschil tussen DPSI en PPS
  • het toepassen van PPS in de praktijk

 

Het webinar is interactief, dus het is mogelijk om tussentijds vragen te stellen!

 

Docenten
Sascha van Hummel, Mondhygiënist
Stella van Hoeve, Mondhygiënist

Je weet na afloop van de cursus:

• de PPS score te benoemen
• het verschil tussen de DPSI en PPS score
• hoe je de PPS kunt toepassen
• welke behandeling bij de PPS score hoort
• welke behandeling je kunt uitvoeren

Doelgoep
(Paro) Preventie Assistent

Tijd
19.00 uur tot 20.30 uur

Benodigdheden:
- Laptop/ PC/ tablet met ingebouwde microfoon en camera.
- Vanzelfsprekend is een internetverbinding van belang.
- Zorg dat je een doosje floss bij de hand hebt!