Uncategorized

Cursus Juridische Actualiteiten in de praktijk

De organisatie van de zorg ontwikkelt zich. Taken verschuiven van de Tandarts naar andere zorgverleners.
Welke juridische eisen worden gesteld aan taakherschikking? Wie draagt daarvoor de verantwoordelijkheid en waaruit blijkt dat? Wat betekent regie-verantwoordelijkheid in de praktijk?

Onder meer op deze vragen krijg je – tijdens een op de praktijk gerichte scholing – het antwoord!

 

Docent:

Jolanda van Boven, gespecialiseerd in het gezondheidsrecht waarbij zij zich richt op zorgaanbieders in de eerste- en tweedelijns gezondheidzorg.

Na afloop van deze cursus ben je op de hoogte van onder andere:
- Taakdelegatie en waar liggen de grenzen.
- Welke juridische eisen er worden gesteld aan taakherschikking
- Wat regie-verantwoordelijkheid in de praktijk betekend

Studiebelasting
De cursus start om 18.00 uur en eindigt om 21.00 uur
Totale studiebelasting is:3 uur

Ingangsniveau
Praktijkmanager

Cursus
Na afloop van deze cursus ontvang je als bewijs van deelname, een certificaat

Doelgroep
Algemeen Practicus, Mondhygiënist en Praktijkmanager

Accreditatie
Q-keurmerk is aangevraagd

Cursus Van een ongezond naar een gezond parodontium

Aan de hand van bepaalde klinische indicatoren en risicofactoren kun je bepalen of een patiënt parodontitis gevoelig is. Zet het onstekingsproces toch door met uiteindelijk parodontitis tot gevolg, dan is de vraag “wat is de beste aanpak voor parodontitis?”

 

Het behandeltraject van parodontitis verloopt volgens een strikt protocol; hierin heeft iedere zorgverlener een specifieke taak. Na enkele maanden is het parodontium gezond. De focus ligt daarna op de situatie gezond en stabiel houden voor de komende jaren. Helaas kan het ook voorkomen dat het gewenste resultaat uitblijft, maar wat dan……..

 

Deze cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte, afgewisseld met praktische oefeningen. De praktische oefeningen worden uitgevoerd op een demo-model en een fantoomhoofd. Indien gewenst kunnen de cursisten bij elkaar de nieuwe vaardigheden oefenen. Dit alles wordt begeleid door een Parodontoloog en een ervaren Mondhygiënist.

 

Docent:

Hans Keestra, Parodontoloog
Tahnee Toebes, Mondhygiënist

17:30 – 18:00 Ontvangst met een hapje
18:00 – 19:00 Theoretische inleiding (gingivitis => parodontitis)
19:00 – 20:00 Groep 1 Praktische oefeningen handinstrumenten en ultrasone
19:00 – 20:00 Groep 2 Theorie initiële en parodontale nazorg
20:00 – 21:00 Groep 1 Theorie initiële en parodontale nazorg
20:00 – 21:00 Groep 2 Praktische oefeningen handinstrumenten en ultrasone
21:00 – 22:00 Theoretische afsluiting (parodontale evaluatie & chirurgie)
22:00 – 22:15 Afsluiting

- Kennis van het parodontium
- Ontstaan van gingivitis en parodontitis
- Risicofactoren voor het ontstaan van parodontitis
- Klinisch onderzoek; wat wil je meten?
- Aanvullend onderzoek; wanneer wat?
- Gebitsreiniging of opstarten initiële behandeling
- Initiële behandeling
- Mondhygiëne instructies; zin en onzin
- Verwachte resultaten initiële behandeling
- Parodontale nazorg
- Hoe vaak parodontale nazorg
- Opties voor parodontale chirurgie

Studiebelasting
De cursus start om 18.00 uur en eindigt om 22.00 uur
Totale studiebelasting is:4 uur

Ingangsniveau
Mondhygiënist

Cursus
Na afloop van deze cursus ontvang je als bewijs van deelname, een certificaat

Doelgroep
Algemeen Practicus en Mondhygiënist

Accreditatie
Q-keurmerk is aangevraagd

Webinar Gedragsvoorkeuren (Insights)

In deze interactieve online training gaan we aandacht besteden aan communicatievormen. Regie houden in een gesprek kan echt! Beinvloed jouw communicatie door bewustwording van acties en reacties.

 

Welke gedragsvoorkeuren heb jij? Hoe kan je deze herkennen en liefst nog: hoe hierop anticiperen? Bewustzijn van kleuren(wordt verder toegelicht tijdens deze training) zowel van jezelf als bij anderen, helpt de effectiviteit van de communicatie enorm. We gaan gezamenlijk oefenen met de kleuren, zodat de opgedane kennis gelijk kan worden ingezet!

 

Docenten
Kirsten Heukels

Het bewuster worden van gedragsvoorkeuren en deze beter en sneller kunnen "lezen". Hierdoor kan je sneller inspelen op situaties, wat de communicatie, zowel privé als zakelijk, ten goede komt!

4 maart 2021
Aanvang is om 13.00 uur en eindigt rond 16.30 uur

26 mei 2021
Aanvang is om 09.30 uur en eindigt rond 13.00 uur

5 oktober 2021
Aanvang is om 10.00 uur en eindigt rond 13.30 uur

Corona-update

Corona-update
Veilig opleiden staat vooral in deze tijd van Corona bij Dental Best Practice centraal! Graag willen wij je hierbij nader informeren over hoe wij hiermee omgaan in de komende periode. We maken hierin een onderscheid tussen praktijklessen, praktijkexamens en theorielessen.

 

Praktijklessen en praktijkexamens (trainen en examineren van tandheelkundige vaardigheden):
Voor praktijkonderwijs en praktijkexamens gelden er geen nieuwe beperkingen.

 

Voor de praktijklessen en praktijkexamens van de cursussen en opleidingen van Dental Best Practice geldt het volgende:

 • Voor lopende cursussen/opleidingen en cursussen/opleidingen die vóór 16 januari2021 starten, blijft de vastgestelde datum gehandhaafd.
 • Cursussen/opleidingen met een startdatum na 16 januari 2021 beginnen in principe ook op de vastgestelde startdatum. Mocht er aanleiding zijn om hier toch van af te wijken, dan zullen wij de cursisten hierover tijdig informeren.

 

Met de praktijklessen en praktijkexamens volgen wij de richtlijn van het RIVM/Leidraad Mondzorg Corona 6.2.

 

Theorielessen:
Onze theorielessen worden per 15 december 2020 uitgesteld, of waar mogelijk, digitaal gegeven. Alle cursisten zijn hiervan inmiddels op de hoogte, of worden hier nog van op de hoogte gesteld.

 

Belangrijke informatie tijdens onze praktijklessen en praktijkexamens:

 • Bij klachten, blijf thuis!
 • Desinfecteer/was je handen bij binnenkomst.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Draag ten alle tijden – naast alle overige beschermmiddelen – een mondneusmasker, ook in openbare ruimtes.
 • Informeer je patiënt voorafgaande duidelijk over de behandeling en alle maatregelen.
 • Laat je patiënt voor de behandeling eerst spoelen met waterstofperoxide.
 • Voor alle overige niet genoemde regels, volgen wij de richtlijn van het RIVM/Leidraad Mondzorg Corona 6.2.

 

Alleen op deze manier zijn wij in staat om op een veilige manier alle praktijklessen en examens door te laten gaan. Indien er op welke manier dan ook niet kan worden voldaan aan de richtlijnen Leidraad Mondzorg Corona 6.2 of de regels van het RIVM, dan zijn wij genoodzaakt de lessen te verplaatsen. Wij zullen de cursisten hier dan tijdig over informeren.

 

Mochten er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn, neem dan gerust even contact met ons op!

 

Team Dental Best Practice

CBCT Toezichthoudend medewerker Stralingsbescherming

TMS-CBCT basiscursus (2-daagse opleiding)

Regeling stralingsbescherming medische blootstelling: Artikel 4 Aanvullende eis Conebeam CT

Een tandarts of kaakchirurg onder wiens medische verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan de ioniserende straling van een Conebeam CT, dient met goed gevolg de opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde voor toepassingen met de Conebeam CT te hebben afgerond. Deze opleiding moet zijn gevolgd bij een erkende instelling overeenkomstig artikel 5.11 en 5.22 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

 

Conebeam CT geeft de mogelijkheid om tegen een aanvaardbare dosis 3-dimensionele opnamen te vervaardigen van het hoofd-halsgebied. Omdat de stralingsdosis voor de patiënt bij Conebeam CT opnamen een factor 20 tot factor 300 hoger is dan bij intraorale röntgenopnamen is een goede uitvoering van de rechtvaardiging des te belangrijker. Daarom moet de gebruiker van CBCT voldoen aan de kerncompetenties voor ‘Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde voor toepassingen met Conebeam CT‘. Deze opleiding is aanvullend op de basisopleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming voor de tandheelkunde en vervangt deze dus niet.

 

Als een tandarts verwijst voor diagnostiek middels een Conebeam CT opname dient de verwijzer ook basale kennis te hebben over indicatiestelling van Conebeam CT opnamen en diagnostiek, omdat met de verwijzing het proces van het gebruik van straling voor de opname(n) wordt gestart. De feitelijke rechtvaardiging wordt gesteld door de tandarts(specialist)-TMS – Conebeam CT die de opname vervaardigt en de instellingen voor een optimale dosis bepaalt. De tandarts(specialist) is verantwoordelijk voor de interpretatie van het volledige in beeld gebrachte volume.

 

De belangrijkste eisen die aan de procedure worden gesteld, zijn:
- Voordat een Conebeam CT opname wordt gemaakt dient altijd klinisch onderzoek plaats te vinden.
- Van een Conebeam CT onderzoek dient een radiologisch verslag te worden gemaakt dat het gehele in beeld gebrachte volume betreft.
- Een tandarts(specialist) heeft een theoretische en praktische opleiding gevolgd in het gebruik van een Conebeam CT toestel en de rechtvaardiging van en diagnostiek met Conebeam CT beelden.
- Het Conebeam CT toestel moet worden ingesteld volgens de ALARA principes, afgestemd op de diagnostische taak.
- Medisch deskundigen en andere personen die betrokken zijn bij de praktische onderdelen dienen zich per vijf jaar minimaal 8 uur bij te scholen.

De vorm en inhoud van de cursus
De inhoud van de opleiding is omschreven in de ministeriële regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Hierin staat ook op welk niveau de vereiste kennis moet worden aangeboden aan de deelnemer. De opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming – Conebeam CT wordt deels online aangeboden. De deelnemer volgt de opleiding deels thuis met ondersteuning van een syllabus (ongeveer 8 uur) en komt 2 dagen naar de opleidingslocatie.

CBCT is een relatief nieuwe technologie binnen de tandheelkunde; het gebruik ervan kan diagnostische voordelen opleveren maar zorgt ook voor een hogere stralingsbelasting voor patiënt en omgeving. Deze opleiding is speciaal gericht op de eisen die in de ministeriële regeling, behorende bij het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, in de Europese richtlijn Conebeam CT en de richtlijn Radiologie van de KNMT, aan de tandarts en tandartsspecialist worden gesteld. De inhoud van de opleiding (zie onderwerpen) behandelt de kerncompetenties zoals geformuleerd in artikel 5.22, bijlage 5.2 van het Besluit welke u onderaan deze pagina vindt.

Na het volgen van deze opleiding en het behalen van de hieraan verbonden toets voldoet u aan de vereisten die door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) gesteld worden met betrekking tot de (stralings)deskundigheid van gebruikers van CBCT-toestellen.

Veenendaal
vrijdag 3- en vrijdag 17 september 2021

Amersfoort e.o.
Zaterdag 13- en zaterdag 20 november 2021

Venlo
Zaterdag 4 september 2021 en zaterdag 2 oktober 2021

Docenten
Dhr. K. Syriopoulos - Stralingshygiëne deskundigheidsniveau 3; TU Delft
Dhr. Prof. Paul van der Stelt Ph.D - Coördinerend deskundige (Voorheen niveau 3)

Doelgroep
Een tandarts of een tandheelkundig specialist kaakchirurg onder wiens medische verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan de ioniserende straling van een Conebeam CT.

Of als u reeds heeft deelgenomen aan de opleiding "Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde – basis module )TMS Tandheelkunde Basis)"

Studiebelasting
Thuisstudie middels huiswerk: vooraf 8 uur
Tijdsduur opleiding: 16 uur

9.00 uur tot 17.00 uur Diploma
Na afloop ontvangt u – bij het positief afronden van de opleiding – een diploma.

Accreditatie
De accreditatie KRT is aangevraagd.

Artikel 5.22 Eisen deskundigheid en opleiding toezichthoudend medewerker stralingsbescherming

Artikel 5.22 bevat eisen met betrekking tot de deskundigheid en opleiding van een Toezichthoudend Medewerker  Stralingsbescherming. Onderscheid is gemaakt naar negen categorieën toepassingen, met uitwerking in bijlage 5.2 van de eindtermen behorend bij deze toepassingen.

De eindtermen voor de Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming tandheelkunde basis zijn daarbij primair bedoeld voor de tandarts, met inbegrip van de tandheelkundig specialist kaakchirurg, onder wiens verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan ioniserende straling en die toezicht houdt op handelingen met röntgenapparatuur in de tandheelkundige praktijk.

De eindtermen voor de Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming ConeBeam CT zijn daarbij primair bedoeld voor een tandarts of een tandheelkundig specialist kaakchirurg onder wiens medische verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan de ioniserende straling van een ConeBeam CT en die op deze handelingen toezicht houdt.

Bijlage 5.2, onderdeel B-2 Uit: Ministeriële regelgeving basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (Conebeam CT)

Omschrijving inhoud
0 De inhoud van de opleiding toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (Basisniveau) wordt bekend verondersteld

3 Fysische eigenschappen van CBCT
– Principe van CBCT
– CBCT systemen
– Mogelijkheden voor belichtingsinstellingen
– Selectie volume en resolutie
– Effect van buisspanning
– Effect van buisstroom
– Effect van beam hardening

4 Principes van stralingsdetectie bij CBCT
– Beeldacquisitiesystemen
– Principe van CT-beeldreconstructie
– Partial volume effect
– 3D-rendering en visualisatie

5 Principe van en procedures voor rechtvaardiging
– Kosten-baten analyse (rechtvaardiging van het protocol/procedure in het algemeen en voor de specifieke patiënt in het bijzonder) met betrekking tot CBCT.

10 Toepassing van stralingsbescherming bij CBCT
– Effect van bundelbegrenzing en beperking Volume of Interest
– Effect van aantal basisprojecties
– Effect van opnamehoek
– Resolutie
– Risicoanalyse en vereiste afscherming rondom toestel.

11 Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van patiënten – Effecten van belichtingsinstellingen op de patiëntendosis

12 Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van personeel en medewerkers
– Stralingsbelasting op de omgeving bij CBCT-toestellen
– Effecten van belichtingsinstellingen op de omgevingsdosis

13 Diagnostische referentieniveaus
– Voor verrichtingen met CBCT

15 Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering bij een CBCT
– Controle op goede werking
– Vereiste training van gebruiker

16 Nationale regelgeving en (inter)nationale richtlijnen
– Besluit stralingsbescherming
– Risicoanalyse
– Afscherming rondom CBCT-toestel
– Melding/vergunning
– Rechtvaardiging
– SedentexCT
– Vergelijking met andere opnamemodaliteiten
– Praktijkinstructies en protocollen

Digitaal Opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming voor tandheelkunde- Basismodule (TMS tandheelkunde basis) voor de mondhygiënist

Dental Best Practice is vanaf 1 maart 2019, officieel erkend door de ANVS (art. 5.11 Bbs); Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.
De ANVS is het zelfstandige bestuursorgaan dat zich namens de Ministeries van Infrastructuur & Milieu, Sociale Zaken en Volksgezondheid bezighoudt met regelgeving en vergunningverlening aangaande stralingsbescherming.

 

De overheid heeft besloten om met ingang van 1 juli 2020 4-jarig opgeleide mondhygiënisten d.m.v. een experiment een tijdelijke zelfstandige bevoegdheid te geven voor de drie voorbehouden handelingen, te weten het geven van lokale anesthesie, het prepareren en restaureren van primaire caviteiten en het indiceren, maken en beoordelen van röntgenfoto’s, te weten bitewings en solos.

 

Deze opleiding is vereist voor mondhygiënisten die niet als zodanig Toezichthoudend Medewerker Stralingsdeskundige geschoold zijn, volgens het besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Met deze 2-daagse opleiding stralingsdeskundigheid verwerft u de voorgeschreven stralingsdeskundigheid voor het zelfstandig rechtvaardigen van röntgenopnamen of het optreden als verantwoordelijk stralingsdeskundige voor de praktijk. 

De volgende kerncompetenties worden behandeld:

Atomaire structuur, stralingsproductie en interactie van straling

 • Bouw van materie
 • Ionisatie, excitatie
 • Elektromagnetische straling
 • Kwadratenwet
 • Wisselwerking straling met materie, foto-en comptoneffect
 • Afhankelijkheid effecten van fotonenergie
 • Verzwakkingscoëfficiënten en transmissie

 

Radiologische grootheden en eenheden

 • Geabsorbeerde dosis
 • Stralingsweegfactor en equivalente dosis
 • Weefselweegfactoren en effectieve dosis
 • Gray, Sievert

 

Fysische eigenschappen van röntgen toestellen

 • Bouw en werking röntgenbuis, productie van straling’
 • Stralingskwaliteit en energiespectrum
 • Invloed buisspanning op dosis contrast
 • Effect van filtering
 • Bundelbegrenzing

 

Principes van stralingsdetectie

 • Dosismeters en gebruik ervan
 • Beeldvormende systemen (film, SPP, CCD, CMOS e.a.)

 

Principes van en procedures voor rechtvaardiging

 • Kosten-baten analyse (rechtvaardiging van het protocol/procedure in het algemeen en voor de specifieke patiënt in het bijzonder)

 

Principes van radiobiologie, biologische effecten van straling

 • Interactie van straling en levend weefsel
 • Factoren van invloed op het biologische effect
 • Stochastische en deterministische effecten
 • Principe van lineaire dosis-effect relatie

 

Risico’s op tumoren en erfelijke afwijkingen

 • Latentietijd
 • Genetische effecten

 

Optreden van weefselreacties (deterministische effecten)

Algemene principes van stralingsbescherming inclusief optimalisatie

 • Effect van afstand
 • Effect van filtering
 • Effect van diafragmering
 • Rechtvaardiging, ALARA en dosislimieten
 • Afschermende werking van materialen

 

Toepassing van stralingsbescherming

 • Stralingsrisico-inventarisatie en – analyse
 • Persoonsdosimetrie
 • Ruimtedosimetrie
 • Organisatorische maatregelen

 

Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van patiënten

 • Toepassing rechtvaardigingsprincipe
 • Keuze apparatuur
 • Keuze opnametechniek in relatie tot diagnostische vraagstelling
 • Bundelbegrenzing
 • Effecten van filtering
 • Keuze receptor
 • Keuze opname techniek
 • Beleid van röntgen opnamen en zwangerschap
 • Kwaliteitsbewaking en foutherkenning
 • Gebruik van loodkraag (schild) en loodschort
 • Bepaling van noodzaak overige beschermende maatregelen

 

Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van personeel en medewerkers

 • Wanneer is persoonsdosimetrie noodzakelijk
 • Toezicht op stralingsbescherming in de praktijk
 • Verantwoordelijkheden naar stralingsbeschermingsdeskundige
 • Stralingshandelingen bij zwangerschap
 • Bouwkundige aspecten

 

Diagnostische referentieniveaus

 • Intra-orale opnamen
 • Extra-orale opnamen
 • Bijzondere opnamen (o.a. CBCT)
 • Vergelijking met andere opnametechnieken

 

Risico bij zwangerschap en voor de foetus

 

Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering

 • Referentiedoses
 • Praktijkinstructies en protocollen
 • Standaardisatie van opnametechniek
 • Beeldoptimalisatie en beeldbewerking

 

Nationale regelgeving en (inter-)nationale richtlijnen

 • IRCP-Europese richtlijnen
 • Kernergiewet en Besluit basisveiligheidsnormen en stralingsbescherming
 • Registratie en vergunning
 • Praktijkrichtlijn NMT en veldnormen

 

Volledige inhoud KEW –dossier

 

Risicoanalyse stralingstoepassingen en risicoanalyse gericht op de medewerker

 • Risico-identificatie
 • Risicoberekening
 • Risico evaluatie

 

Prestatietest inclusief lekstraling meten

 

Bij- en/of nascholing

Volgens het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming dient u – minimaal eens in de vijf jaar nadat u de bovenstaande opleiding heeft gevolgd – aan bij– en/of nascholing te doen.

 

Data

Zaterdag 30 mei en zaterdag 6 juni 2020

 
Studiebelasting

Volgt spoedig!

 

Ingangsniveau

Mondhygiënist

 

Diploma

U ontvangt na het behalen van de toetsingscriteria, een officieel erkend diploma. Dit diploma is officieel erkend door de overheid. Met het diploma voldoet u aan een wettelijke verplichting en mag u op eigen initiatief stralingshandelingen in de tandartspraktijk uitvoeren.

 

Docenten

Kostas Syriopoulos, Stralingsdeskundige 3 a/m
Alwie van Soest, Stralingsdeskundige 4 a/m

 

Doelgroep

Mondhygiënisten

 

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 850,– (BTW vrijgesteld) per persoon

 

Inschrijven
Klik hier en schrijf u in!

Digitaal Opleiding Preventieassistent

De opleiding Preventie Assistent is bedoeld voor ervaren en gemotiveerde tandartsassistenten, die zich verder willen bekwamen en ontwikkelen in de preventieve tandheelkundige zorg. Het zelfstandig uitvoeren van diverse preventie taken binnen de tandheelkunde staat centraal. Deze taken mag u straks als preventie assistent overnemen van de tandarts. Hierbij moet wel in acht worden genomen dat de tandarts hiervoor opdracht geeft en toezicht houdt.
In veel voorkomende gevallen zou het ook kunnen gaan om een mondhygiënist die de cursist begeleidt, coacht en fungeert als opdrachtgever. Deze ‘indirecte taakdelegatie’ moet plaatsvinden conform de wet BIG.

 

Het THEORETISCHE DEEL van onze opleiding gaan wij via digitale lessen verzorgen. Het zal gaan om vijf contact momenten tussen de cursist en de docent. In deze lessen komen onder andere de volgende onderdelen aan bod:

 • Wet BIG
 • WIP richtlijnen
 • Ergonomie
 • DPSI
 • Gingivitis
 • Parodontitis
 • Plaquescore
 • Bloedingsscore
 • Cariës
 • Erosie
 • Gezondheidsvragenlijst; anamnese, ASA-score
 • Mondonderzoek
 • Communicatie
 • Voedingsdagboek
 • Interdentale hulpmiddelen; stokers, soft picks, ragers, floss
 • Elektrisch poetsen, handmatig poetsen, poetsmethoden
 • Mondspoelmiddelen, Fluoride
 • Stappenplan behandeling

 

Dit theoretische deel wordt afgesloten door het mondeling afnemen van het theorie-examen.
De resultaten blijven 1 jaar geldig, zodat u ruim de tijd heeft om het praktische deel van de opleiding in uw praktijk of elders in klassikaal verband te volgen.

 

Het PRAKTISCHE DEEL wordt gepland samen met u nadat de Corona crisis voorbij is. Dit deel van onze opleiding zal vijf praktijkdagen omvatten. Nadat alle onderdelen eerst op fantoom zijn geoefend en vaardig gemaakt, behandelt u de laatste twee praktijkdagen een patiënt met DPSI 2.  Deze patiënten dient u vanuit uw praktijk zelf te regelen. De onderdelen die onder andere in het praktische deel van de opleiding aan de orde komen zijn:

 • Gemodificeerde pengreep, Ergonomie, Uurposities
 • Update Anamnese, Mondonderzoek, Bloedingsscore, Plaquescore en Polijsten
 • Sonderen en DPSI
 • Instrumentatietechniek; H6/H7 en S204SD, Ultrasoon
 • Slijpen
 • Behandelen van DPSI 2 patiënt

 

Uiteraard starten wij ook in september 2020 met onze reguliere Opleiding Preventie Assistent op onze diverse locaties in Nederland.

Data en aanvang

Start 16 april 2020!

 

Ingangsniveau

Tandartsassistent

 

Diploma

Na afloop ontvangt u – bij het positief afronden van de opleiding – een diploma.

 

Kosten

De kosten voor deze opleiding Preventie Assistent bedragen:

Opleiding Preventie Assistent; Theorie
€ 1.000,– BTW vrijgesteld
(digitaal theorielessen mét examen is een jaar geldig)

 

Opleiding Preventie Assistent; Praktijk
€ 1.500,– BTW vrijgesteld
(in een later stadium te volgen)

 

 

Inschrijven Preventie Assistent Theorie
Klik hier en schrijf u in!
 
Inschrijven Preventie Assistent Praktijk
Klik hier en schrijf u in!

 

Accreditatie

 

 

Digitaal CBCT Toezichthoudend medewerker Stralingsbescherming

TMS-CBCT basiscursus (2-daagse opleiding)

Regeling stralingsbescherming medische blootstelling: Artikel 4 Aanvullende eis Conebeam CT

 

Een tandarts of een tandheelkundig specialist kaakchirurg onder wiens medische verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan de ioniserende straling van een Conebeam CT heeft met goed gevolg een opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde voor toepassingen met de Conebeam CT afgerond. Deze training moet hebben plaatsgevonden bij een erkende instelling overeenkomstig artikel 5.11 en 5.22 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

 

Conebeam CT geeft de mogelijkheid om tegen een aanvaardbare dosis 3-dimensionele opnamen te vervaardigen van het hoofd-halsgebied. Omdat de stralingsdosis voor de patiënt bij Conebeam CT opnamen een factor 20 tot factor 300 hoger is dan bij intraorale röntgenopnamen is een goede uitvoering van de rechtvaardiging des te belangrijker. Daarom moet de gebruiker van CBCT voldoen aan de kerncompetenties voor ‘Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde voor toepassingen met Conebeam CT‘. Deze opleiding is aanvullend op de basisopleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming voor de tandheelkunde en vervangt deze dus niet.

 

Als een tandarts verwijst voor diagnostiek middels een Conebeam CT opname dient de verwijzer ook basale kennis te hebben over indicatiestelling van Conebeam CT opnamen en diagnostiek, omdat met de verwijzing het proces van het gebruik van straling voor de opname(n) wordt gestart. De feitelijke rechtvaardiging wordt gesteld door de tandarts(specialist)-TMS – Conebeam CT die de opname vervaardigt en de instellingen voor een optimale dosis bepaalt. De tandarts(specialist) is verantwoordelijk voor de interpretatie van het volledige in beeld gebrachte volume.

 

De belangrijkste eisen die aan de procedure worden gesteld, zijn:

 

 • Voordat een Conebeam CT opname wordt gemaakt dient altijd klinisch onderzoek plaats te vinden.
 • Van een Conebeam CT onderzoek dient een radiologisch verslag te worden gemaakt dat het gehele in beeld gebrachte volume betreft.
 • Een tandarts(specialist) heeft een theoretische en praktische opleiding gevolgd in het gebruik van een Conebeam CT toestel en de rechtvaardiging van en diagnostiek met Conebeam CT beelden.
 • Het Conebeam CT toestel moet worden ingesteld volgens de ALARA principes, afgestemd op de diagnostische taak.
 • Medisch deskundigen en andere personen die betrokken zijn bij de praktische onderdelen dienen zich per vijf jaar minimaal 8 uur bij te scholen.

 

De vorm en inhoud van de cursus

 

De inhoud van de opleiding is omschreven in de ministeriële regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Hierin staat ook op welk niveau de vereiste kennis moet worden aangeboden aan de deelnemer. De opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming – Conebeam CT wordt deels online aangeboden. De deelnemer volgt de opleiding deels thuis met ondersteuning van een syllabus (ongeveer 8 uur) en komt 2 dagen naar de opleidingslocatie.

 

CBCT is een relatief nieuwe technologie binnen de tandheelkunde; het gebruik ervan kan diagnostische voordelen opleveren maar zorgt ook voor een hogere stralingsbelasting voor patiënt en omgeving. Deze opleiding is speciaal gericht op de eisen die in de ministeriële regeling, behorende bij het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, in de Europese richtlijn Conebeam CT en de richtlijn Radiologie van de KNMT, aan de tandarts en tandartsspecialist worden gesteld. De inhoud van de opleiding (zie onderwerpen) behandelt de kerncompetenties zoals geformuleerd in artikel 5.22, bijlage 5.2 van het Besluit welke u onderaan deze pagina vindt.

 

Na het volgen van deze opleiding en het behalen van de hieraan verbonden toets voldoet u aan de vereisten die door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) gesteld worden met betrekking tot de (stralings)deskundigheid van gebruikers van CBCT-toestellen.

 

 

Data en Locaties

13- en 27 juni 2020

 

Docenten

Dhr. K. Syriopoulos – Stralingshygiëne deskundigheidsniveau 3; TU Delft

Dhr. Prof. Paul van der Stelt Ph.D – Coördinerend deskundige (Voorheen niveau 3)

 

Doelgroep

Een tandarts of een tandheelkundig specialist kaakchirurg onder wiens medische verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan de ioniserende straling van een Conebeam CT.

 

Of als u reeds heeft deelgenomen aan de opleiding “Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde – basis module )TMS Tandheelkunde Basis) “

 

Studiebelasting

Volgt spoedig!

 

Diploma

Na afloop van deze opleiding, ontvangt u een diploma.

 

Accreditatie

De accreditatie KRT is aangevraagd.

 

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 1195,– (BTW vrijgesteld) per persoon

Inschrijven
Artikel 5.22

 

Eisen deskundigheid en opleiding toezichthoudend medewerker
stralingsbescherming

 


Artikel 5.22 bevat eisen met betrekking tot de deskundigheid en opleiding van een Toezichthoudend
Medewerker  Stralingsbescherming. Onderscheid is gemaakt naar negen categorieën toepassingen,
met uitwerking in bijlage 5.2 van de eindtermen behorend bij deze toepassingen.

 

De eindtermen voor de Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming tandheelkunde basis zijn daarbij primair bedoeld voor de tandarts, met inbegrip van de tandheelkundig specialist kaakchirurg, onder wiens verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan ioniserende straling en die toezicht houdt op handelingen met röntgenapparatuur in de tandheelkundige praktijk.

 

De eindtermen voor de Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming ConeBeam CT zijn daarbij primair bedoeld voor een tandarts of een tandheelkundig specialist kaakchirurg onder wiens medische verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan de ioniserende straling van een ConeBeam CT en die op deze handelingen toezicht houdt.

Bijlage 5.2, onderdeel B-2

 

Uit: Ministeriële regelgeving basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

 

Kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (Conebeam CT)

  Omschrijving inhoud
0 De inhoud van de opleiding toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde
(Basisniveau) wordt bekend verondersteld
3 Fysische eigenschappen van CBCT
– Principe van CBCT
– CBCT systemen
– Mogelijkheden voor belichtingsinstellingen
– Selectie volume en resolutie
– Effect van buisspanning
– Effect van buisstroom
– Effect van beam hardening
4 Principes van stralingsdetectie bij CBCT
– Beeldacquisitiesystemen
– Principe van CT-beeldreconstructie
– Partial volume effect
– 3D-rendering en visualisatie
5 Principe van en procedures voor rechtvaardiging
– Kosten-baten analyse (rechtvaardiging van het protocol/procedure in het algemeen en voor de
specifieke patiënt in het bijzonder) met betrekking tot CBCT.
10 Toepassing van stralingsbescherming bij CBCT
– Effect van bundelbegrenzing en beperking Volume of Interest
– Effect van aantal basisprojecties
– Effect van opnamehoek
– Resolutie
– Risicoanalyse en vereiste afscherming rondom toestel.
11 Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van patiënten
– Effecten van belichtingsinstellingen op de patiëntendosis
12 Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van personeel en medewerkers
– Stralingsbelasting op de omgeving bij CBCT-toestellen
– Effecten van belichtingsinstellingen op de omgevingsdosis
13 Diagnostische referentieniveaus
– Voor verrichtingen met CBCT
15 Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering bij een CBCT
– Controle op goede werking
– Vereiste training van gebruiker
16 Nationale regelgeving en (inter)nationale richtlijnen
– Besluit stralingsbescherming
– Risicoanalyse
– Afscherming rondom CBCT-toestel
– Melding/vergunning
– Rechtvaardiging
– SedentexCT
– Vergelijking met andere opnamemodaliteiten
– Praktijkinstructies en protocollen

 

Digitaal CBCT Verplichte Nascholing Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming

Er geldt een verplichte nascholing voor tandartsen/kaakchirurgen/orthodontisten die zijn opgeleid tot Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming tandheelkunde CBCT. U bent als medisch deskundige altijd verantwoordelijk voor de medische stralingsblootstelling. Daarvoor heeft u reeds uw TMS-CBCT in uw bezit. Maar vanuit het nieuwe Besluit bent u verplicht om minimaal eens in de vijf jaar aan bij-of nascholing te doen, en dit te documenteren in het KEW- dossier.

 

Een tandarts of een tandheelkundig specialist kaakchirurg onder wiens medische verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan de ioniserende straling van een Conebeam CT heeft met goed gevolg een opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde voor toepassingen met de Conebeam CT afgerond.

 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

· Fysische eigenschappen van Conebeam CT

· Principes van stralingsdetectie bij Conebeam CT

· Principe van en procedures voor rechtvaardiging

· Toepassing van stralingsbescherming bij Conebeam CT

· Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van patiënten

· Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van personeel en medewerkers

· Diagnostische referentieniveaus

· Nationale regelgeving en (inter)nationale richtlijnen

 

Data en aanvang

Donderdag 23 en Vrijdag 24 april 2020

 

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets, zodat we accreditatie kunnen waarborgen.

 

Studiebelasting

Totale studiebelasting is: 8 uur, waarvan 2 uur zelfstudie

 

Ingangsniveau

Diploma Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde CBCT (basis)

 

Certificaat

Na afloop van deze cursus, ontvangt u – als bewijs van deelname – een certificaat

 

Docenten

Dhr. K. Syriopoulos – Stralingshygiëne deskundigheidsniveau 3; TU Delft

Dhr. Prof. Paul van der Stelt Ph.D – Coördinerend deskundige (Voorheen niveau 3)

 

 

Doelgroep

Tandartsen, kaakchirurgen, orthodontisten

 

Accreditatie

De accreditatie KRT is aangevraagd.
De KRT-punten voor deze bij- en nascholing zijn: 6,5 punten

 

Kosten

De kosten voor deze verplichte nascholing bedragen € 625,- (BTW vrijgesteld) per persoon

 

Inschrijven
Klik hier en schrijf u in!

Digitaal Verplichte Nascholing Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS)

(voorheen Stralingsdeskundige niveau 5a/M)

 

Er geldt een verplichte nascholing voor tandartsen/kaakchirurgen/orthodontisten die zijn opgeleid tot Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS) (voorheen stralingsdeskundige niveau 5a/M).

Wetenschappelijke literatuur op het gebied van de stralingsbescherming en radiologie  vat de voorwaarden voor het gebruik van röntgenstraling in de tandheelkunde op relevante zaken samen. Maar Tandheelkundige Radiologie heeft vooral ook te maken met vigerende wetgeving en richtlijnen. De stralingswetgeving is in 2018 op een aantal onderdelen aangepast. Het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) vervangt het Besluit Stralingsbescherming; deze laatste is komen te vervallen.

U bent als medisch deskundige altijd verantwoordelijk voor de medische stralingsblootstelling. Daarvoor heeft u reeds uw TMS in uw bezit. Maar vanuit het nieuwe Besluit bent u verplicht om minimaal eens in de vijf jaar aan bij-of nascholing te doen, en dit te documenteren in het KEW- dossier.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Nationale regelgeving en (inter)nationale richtlijnen. Inhoud KEW-dossier.
 • Principes van radiobiologie, biologische effecten van straling.
 • Fysische eigenschappen van röntgentoestellen.
 • Algemene principes van stralingsbescherming, inclusief rechtvaardiging en optimalisatie.
 • Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van personeel, medewerkers en patiënten.
 • Kwaliteitsbewaking en -bevordering. Praktijkinstructies en protocollen.
 • Interpretatie en röntgendiagnostiek.

 

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets, zodat we accreditatie kunnen waarborgen.  

 

Data

vrijdag 26 juni 2020

 

Studiebelasting

Thuisstudie middels huiswerk: vooraf 4 uur
Tijdsduur opleiding: 4 uur

 

Ingangsniveau

Algemeen Practicus

 

Diploma

U ontvangt na het behalen van de toetsingscriteria, een officieel erkend diploma. Dit diploma is officieel erkend door de overheid. Met het diploma voldoet u aan een wettelijke verplichting en mag u op eigen initiatief stralingshandelingen in de tandartspraktijk uitvoeren.

 

Docenten

Kostas Syriopoulos, Stralingsdeskundige 3 a/m
Alwie van Soest, Stralingsdeskundige 4 a/m

 

Doelgroep

Tandarts, kaakchirurg en orthodontist, die het diploma voor tandarts of tandheelkundig specialist heeft behaald en BIG-geregistreerd is.

 

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 495,– (BTW vrijgesteld) per persoon

 

Inschrijven
Klik hier en schrijf u in!

Digitaal Cursus Infectiepreventie

Hygiëne speelt een grote rol binnen iedere tandarts- en of orthodontiepraktijk en is al vaak onder de aandacht gebracht. Kijk eens kritisch naar uw eigen praktijk. Waar staat u nu? Volgt u nog steeds de WIP richtlijnen op?

Stel steeds een portefeuille samen met haalbare doelen in uw praktijk en verander gewoontes waar nodig. Assistentes zijn de belangrijkste schakel voor het desinfecteren, steriliseren en het uitvoeren van de WIP, dit samen met de juiste apparatuur en onderhoudscontracten is er een goede basis gelegd. Het op de juiste manier organiseren en door een deskundige advisering is praktijk hygiëne geen discussiepunt meer.

Kennis van zaken geeft rust, dus begin vandaag met Infectiepreventie…

 

Leerdoelen

De cursist in na afloop van de cursus op de hoogte van:

 • persoonlijke hygiëne; kleding, uiterlijk
 • het op de juiste wijze hanteren van handschoenen
 • het toepassen van de juiste handhygiëne; wanneer handen wassen , wanneer handalcohol
 • omgaan met de juiste detergens en inwerktijden
 • implementeren en uitvoeren  de WIP richtlijnen
 • werken volgens opgestelde procedures ( werkprotocollen)
 • persoonlijke beschermmiddelen
 • weten wat besmettingsrisico’s inhoudt
 • juiste wijze van reiniging en desinfectie en steriliseren instrumentarium
 • afvalverwerking
 • juiste routing van schoon en vuil instrumentarium
 
Data en aanvang

Volgt spoedig!

 
Studiebelasting

Totale studiebelasting is: 4 uur

 

Ingangsniveau

Assisterende

 

Certificaat

Na afloop van deze cursus, ontvangt u – als bewijs van deelname – een certificaat

 

Docent

Marjo Riebergen

 

Doelgroep

Praktijkmanager, assisterenden, tandarts

 

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 155,- (BTW vrijgesteld) per persoon

 

Inschrijven
Klik hier en schrijf u in!

 

Accreditatie

Digitaal Intra-orale Röntgen- en Panoramaopnamen

NB. Bent u reeds in het bezit van een certificaat, dan dient u – volgens het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming – minimaal eens in de vijf jaar nadat u deze cursus heeft gevolgd, aan bij– of nascholing te doen.
Klik hier om naar deze bij- en nascholingscursus te gaan!

Om als assistent röntgenfoto’s te mogen maken, dient hij/zij – naast dat hij/zij zich zelf bekwaam acht en de tandarts hem/haar bekwaam acht – aan te kunnen tonen dat hij/zij een adequate scholing op het gebied van röntgenopnametechniek heeft gevolgd. De assistent dient dus een additionele externe opleiding radiologie te hebben afgelegd.

Dental Best Practice organiseert in samenwerking met gekwalificeerde röntgendocenten de cursus Intra-orale röntgen- en Panoramaopnamen.

Tijdens deze theoretische en praktische cursus worden alle facetten besproken die nodig zijn om te voldoen aan de scholingseis namelijk:

 • de risico’s van straling
 • bescherming tegen straling
 • herkennen van fouten in opnamen
 • gebruik van apparatuur
 • eigenschappen van straling
 • basale anatomie en röntgenanatomie
 • maken van Intra-orale röntgenopnamen
 • maken van Panoramaopnamen

 

Leerdoelen:
 • benoemen wat röntgenstraling is en wat de biologische effecten zijn
 • weten wat de voorwaarden zijn op het gebied van röntgen binnen de tandartspraktijk
 • de patiënt en uzelf voldoende beschermen tegen röntgenstraling
 • goede röntgenopnames maken en fouten herkennen
 • werken volgens de protocollen en de procedures volgens de geldende kwaliteitseisen
 • het is duidelijk wie verantwoordelijk is voor de apparatuur in de praktijk
 • weten wat de wet BIG inhoudt.

 

Toets

Aan het einde van de cursus wordt een toets afgelegd. Na het behalen van deze toets, ontvangt iedere deelnemer van ons een certificaat! Door middel van deze toets en certificaat, kunt u aantonen dat uw assistent voldoet aan de scholingseisen, volgens de huidige richtlijn tandheelkundige radiologie.

 

Data en aanvang

dinsdag 21 april 2020

 

Studiebelasting

Volgt spoedig!

 

Ingangsniveau

Assisterende

 

Certificaat

Na afloop van deze cursus, ontvangt u – als bewijs van deelname – een certificaat

 

Docenten

Rixt van Noort

 

Doelgroep

Assisterenden

 

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 195,- (BTW vrijgesteld) per persoon 

 

Inschrijven
Klik hier en schrijf u in!
 
Accreditatie

 

Digitaal Opleiding Masterclass voor de Praktijkmanager

Inmiddels heeft u de basiszaken van het praktijkmanagement in de vingers. In principe weet u hoe u op de verschillende situaties moet spelen, maar u heeft het gevoel dat u uw praktijkmanagement talent nog niet optimaal benut. Daarnaast wordt u als praktijkmanager vaak geleefd en wilt u meer grip op de praktijk en uw functie.

Deze zaken en de verdieping van uw praktijkmanagement talent komen bij de vervolgopleiding Masterclass voor de Praktijkmanager uitgebreid aan de orde. Ook is er ruimte om uw eigen struikelblokken aan te dragen en gezamenlijk aan te pakken.

 

Leerdoelen

De cursist is na afloop van de opleiding op de hoogte van:

 • Leiderschap
  • Missie, visie en doelen
  • Leiderschapskwaliteiten
  • Verandermanagement
  • Presentatievaardigheden
  • Stressmanagement
 • Managementvaardigheden
  • Beïnvloeden
  • Teamcoach
 • Personeelsmanagement
  • Conflicthantering
  • Slechtnieuwsgesprek
  • Afspraken met personeel
 
Data en aanvang

11- en 12 juni 2020

 

Studiebelasting

Volgt spoedig!

 

Ingangsniveau

Diploma opleiding Praktijkmanager/Management 

 

Diploma

Na afloop ontvangt u – bij het positief afronden van de opleiding – een diploma. 

 

Docenten

Caroline Cuppens
Monique Heijtel
Kirsten Heukels

 

Doelgroep

Praktijkmanager of coördinerend assistent die reeds de Opleiding Praktijkmanager heeft gevolgd of een aantal jaar relevante werkervaring heeft.

 

 

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 995,– (BTW vrijgesteld) per persoon

 

Inschrijven
Klik hier en schrijf u in!

 

 Accreditatie

 

 

Digitaal Opleiding Praktijkmanager

“5 (tand)artsen 5 meningen” zou men ook bij praktijkmanagers kunnen zeggen. Er is geen goed of fout en er zijn meerdere wegen naar Rome. Daarnaast kan de functie als Praktijkmanager uitgevoerd worden van het overnemen van administratieve taken van de tandarts tot het medebepalen van het beleid.

Door de uiteenlopende invulling van de functie is deze opleiding zo ingericht dat naast de basis er managementtechnieken en bedrijfskunde wordt gegeven op een manier dat iedere Praktijkmanager het kan toepassen in zijn/haar functie.

Deze opleiding biedt als eerste een basis voor de Praktijkmanager anno 2020.
Denk aan:

 • wet- en regelgeving op alle gebieden
 • kwaliteitssystemen
 • protocolsystemen
 • personeelsdossiers

 

Naast de basis biedt de cursus ook inzicht in wie is de Praktijkmanager als leider en diverse managementtechnieken.
Zoals:

 • communicatiemanagement
 • timemanagement
 • zelfmanagement
 • personeelsmanagement 

 

Als bonus krijgt de cursist bedrijfskunde voor de gezonde tandartspraktijk.
Denk aan de onderwerpen:

 • het berekenen van kamerkosten per uur
 • inkoopbeleid
 • kostenbesparend werken
 • rendabele praktijkvoering
 • marketing
 
LEERDOELEN

De deelnemer is na afloop van de opleiding op de hoogte van:

 • Basis Wet en regelgeving in de tandartspraktijk;
 • Het stroomlijnen van taken en bevoegdheden binnen de praktijk;
 • Hoe efficiënt inkoop en onderhoud kan plaatsvinden;
 • Wat kwaliteitsmanagement is, hoe protocollen opgesteld worden en hoe uw praktijk zich kan certificeren;
 • Het verloop van een effectief werkoverleg;
 • Waar de prioriteiten liggen en hoe timemanagement het beste ingericht kan worden in de functie van Praktijkmanager;
 • Het optimaal vormgeven van zowel interne als externe communicatie;
 • Het invullen van het personeelsbeleid van de praktijk.

 

Data en Aanvang

Donderdagen en vrijdagen start 9.30 tot 12.00 uur:

7- en 8 mei

28-  en 29 mei

11-  en 12 juni

25-  en 26 juni

 
Studiebelasting

Volgt spoedig

 
Ingangsniveau

Geen opleidingseis

 
Diploma

Na afloop ontvangt u – bij het positief afronden van de opleiding – een diploma. 

 
Docenten

Caroline Cuppens

 
Doelgroep

Praktijkmanager, assistent die coördinerende taken op zich neemt, administratief medewerker.

 
Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen €1.795,- (BTW Vrijgesteld) per persoon.

 

Inschrijven
Klik hier en schrijf u in!
 
Accreditatie

Opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming CBCT- Basismodule (TMS-CBCT basiscursus)

Regeling stralingsbescherming medische blootstelling: Artikel 4 Aanvullende eis Conebeam CT

Een tandarts of een tandheelkundig specialist kaakchirurg onder wiens medische verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan de ioniserende straling van een Conebeam CT heeft met goed gevolg een opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde voor toepassingen met de Conebeam CT afgerond. Deze training moet hebben plaatsgevonden bij een erkende instelling overeenkomstig artikel 5.11 en 5.22 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Conebeam CT geeft de mogelijkheid om tegen een aanvaardbare dosis 3-dimensionele opnamen te vervaardigen van het hoofd-halsgebied. Omdat de stralingsdosis voor de patiënt bij Conebeam CT opnamen een factor 20 tot factor 300 hoger is dan bij intraorale röntgenopnamen is een goede uitvoering van de rechtvaardiging des te belangrijker. Daarom moet de gebruiker van CBCT voldoen aan de kerncompetenties voor ‘Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde voor toepassingen met Conebeam CT‘. Deze opleiding is aanvullend op de basisopleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming voor de tandheelkunde en vervangt deze dus niet.

Als een tandarts verwijst voor diagnostiek middels een Conebeam CT opname dient de verwijzer ook basale kennis te hebben over indicatiestelling van Conebeam CT opnamen en diagnostiek, omdat met de verwijzing het proces van het gebruik van straling voor de opname(n) wordt gestart. De feitelijke rechtvaardiging wordt gesteld door de tandarts(specialist)-TMS – Conebeam CT die de opname vervaardigt en de instellingen voor een optimale dosis bepaalt. De tandarts(specialist) is verantwoordelijk voor de interpretatie van het volledige in beeld gebrachte volume.

De belangrijkste eisen die aan de procedure worden gesteld, zijn:

– Voordat een Conebeam CT opname wordt gemaakt dient altijd klinisch onderzoek plaats te vinden.
– Van een Conebeam CT onderzoek dient een radiologisch verslag te worden gemaakt dat het gehele in beeld gebrachte volume betreft.
– Een tandarts(specialist) heeft een theoretische en praktische opleiding gevolgd in het gebruik van een Conebeam CT toestel en de rechtvaardiging van en diagnostiek met Conebeam CT beelden.
– Het Conebeam CT toestel moet worden ingesteld volgens de ALARA principes, afgestemd op de diagnostische taak.
– Medisch deskundigen en andere personen die betrokken zijn bij de praktische onderdelen dienen zich per vijf jaar minimaal 8 uur bij te scholen.

 

De vorm en inhoud van de cursus

De inhoud van de cursus is omschreven in de ministeriële regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Hierin staat ook op welk niveau de vereiste kennis moet worden aangeboden aan de cursist. De opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming – Conebeam CT wordt deels online aangeboden. De cursist volgt de cursus deels thuis via een interactieve digitale cursus (ongeveer 8 uur) en komt 2 dagen naar de cursuslocatie.

CBCT is een relatief nieuwe technologie binnen de tandheelkunde; het gebruik ervan kan diagnostische voordelen opleveren maar zorgt ook voor een hogere stralingsbelasting voor patiënt en omgeving. Deze cursus is speciaal gericht op de eisen die in de ministeriële regeling, behorende bij het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, in de Europese richtlijn Conebeam CT en de richtlijn Radiologie van de KNMT, aan de tandarts en tandartsspecialist worden gesteld. De inhoud van de cursus (zie onderwerpen) behandelt de kerncompetenties zoals geformuleerd in artikel 5.22, bijlage 5.2 van het Besluit.

Na het volgen van deze cursus en het behalen van de hieraan verbonden toets voldoet u aan de vereisten die door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) gesteld worden met betrekking tot de (stralings)deskundigheid van gebruikers van CBCT-toestellen.

 

Artikel 5.22 – eisen deskundigheid en opleiding toezichthoudend medewerker
stralingsbescherming


Artikel 5.22 bevat eisen met betrekking tot de deskundigheid en opleiding van een Toezichthoudend
Medewerker  Stralingsbescherming. Onderscheid is gemaakt naar negen categorieën toepassingen,
met uitwerking in bijlage 5.2 van de eindtermen behorend bij deze toepassingen.

De eindtermen voor de Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming tandheelkunde basis zijn daarbij primair bedoeld voor de tandarts, met inbegrip van de tandheelkundig specialist kaakchirurg, onder wiens verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan ioniserende straling en die toezicht houdt op handelingen met röntgenapparatuur in de tandheelkundige praktijk.

De eindtermen voor de Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming ConeBeam CT zijn daarbij primair bedoeld voor een tandarts of een tandheelkundig specialist kaakchirurg onder wiens medische verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan de ioniserende straling van een ConeBeam CT en die op deze handelingen toezicht houdt.

 

Uit: Ministeriële regelgeving basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Bijlage 5.2, onderdeel B-2: kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming
voor tandheelkunde (Conebeam CT)

 

Omschrijving inhoud

EQF *)

0

De inhoud van de opleiding toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde
(Basisniveau) wordt bekend verondersteld

 

3

Fysische eigenschappen van CBCT
– Principe van CBCT
– CBCT systemen
– Mogelijkheden voor belichtingsinstellingen
– Selectie volume en resolutie
– Effect van buisspanning
– Effect van buisstroom
– Effect van beam hardening

5

4

Principes van stralingsdetectie bij CBCT
– Beeldacquisitiesystemen
– Principe van CT-beeldreconstructie
– Partial volume effect
– 3D-rendering en visualisatie

5

5

Principe van en procedures voor rechtvaardiging
– Kosten-baten analyse (rechtvaardiging van het protocol/procedure in het algemeen en voor de
specifieke patiënt in het bijzonder) met betrekking tot CBCT.

6

10

Toepassing van stralingsbescherming bij CBCT
– Effect van bundelbegrenzing en beperking Volume of Interest
– Effect van aantal basisprojecties
– Effect van opnamehoek
– Resolutie
– Risicoanalyse en vereiste afscherming rondom toestel.

6

11

Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van patiënten
– Effecten van belichtingsinstellingen op de patiëntendosis

6

12

Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van personeel en medewerkers
– Stralingsbelasting op de omgeving bij CBCT-toestellen
– Effecten van belichtingsinstellingen op de omgevingsdosis

6

13

Diagnostische referentieniveaus
– Voor verrichtingen met CBCT

5

15

Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering bij een CBCT
– Controle op goede werking
– Vereiste training van gebruiker

6

16

Nationale regelgeving en (inter)nationale richtlijnen
– Besluit stralingsbescherming
– Risicoanalyse
– Afscherming rondom CBCT-toestel
– Melding/vergunning
– Rechtvaardiging
– SedentexCT
– Vergelijking met andere opnamemodaliteiten
– Praktijkinstructies en protocollen

6

*)  European Qualifications Framework for Lifelong Learning. Het betreft een voorstel tot harmonisatie van de verschillende opleidingsniveaus in de landen van de Europese Unie, waarbij niveau 1 het laagste niveau is en niveau 8 het hoogste.

 

Diploma

U ontvangt na het behalen van de toetsingscriteria, een officieel erkend diploma. Dit diploma is officieel erkend door de overheid. Met het diploma voldoet u aan een wettelijke verplichting en mag u op eigen initiatief stralingshandelingen in de tandartspraktijk uitvoeren.

 
Studiebelasting

Thuisstudie middels huiswerk: vooraf circa 8 uur
Tijdsduur opleiding: 16 uur

 

Ingangsniveau

Algemeen Practicus

 

Diploma

U ontvangt na het behalen van de toetsingscriteria, een officieel erkend diploma. Dit diploma is officieel erkend door de overheid. Met het diploma voldoet u aan een wettelijke verplichting en mag u op eigen initiatief stralingshandelingen in de tandartspraktijk uitvoeren.

 

Docenten

Kostas Syriopoulos, Stralingsdeskundige 3 a/m
Prof. Paul van der Stelt Ph.D, Stralingsdeskundige 4 a/m

 

Doelgroep

Een tandarts of een tandheelkundig specialist kaakchirurg onder wiens medische verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan de ioniserende straling van een Conebeam CT

 

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 1195,– (BTW vrijgesteld) per persoon

KICK OFF; EVENT voor de Restauratieve Tandartsassistent

Donderdag 11 juni 2020, Miele Experience center te Vianen
(parallel aan congres TREATMENT 360)

 

DBP: altijd weer in voor iets nieuws op niveau!!

In het kader van onze nieuwe excellente opleiding voor de tandartsassistent laten we je via een speciaal ‘Kick off Event’ alvast proeven van de specialiteiten die we het komende jaar uitserveren in onze nieuwe ‘Academie restauratieve/esthetische tandheelkunde’.

Alle facetten van die opleiding zullen tijdens dit speciale Event aan de orde komen.

Parallel programma voor tandarts en assistent

Extra speciaal aan dit evenement is dat deze kick off plaatsvindt op donderdag 11 juni 2020, in het Miele Experience Centre in Vianen, parallel aan het tandheelkundig congres TREATMENT 360, dat zich eveneens richt op de Restauratieve Esthetische Tandheelkunde.

Fijnproeverij

Zo kunnen tandarts en assistent in figuurlijke zin beiden aan hun eigen tafel fijnproeven! Toch niet helemaal gescheiden, want er wordt geschakeld tussen beide zalen, zodat live behandelingen over en weer te volgen zijn.

Naast deze tandheelkundige proeverij kom je uiteraard ook culinair aan je trekken met ‘break fingerfood’ en drankjes.

Kortom, het wordt een uniek en excellent event, waarbij zowel de tandarts als de assistent op hun wenken bediend zullen worden.

 

Het ‘menu’ voor het Kick off Event is als volgt samengesteld:

14.00-14.20 uur:   Intro door Brecht Smit en Nienke van Zuijlen, live met zaal ‘Treatment 360’

14.20-15.00 uur:   Duurzaam restaureren, het behandelplan, Nienke van Zuijlen

15.00-15.30 uur:   Break

15.30-16.15 uur:   Restauratief en Dentale fotografie, Daan van Oort

16.15-17.00 uur:   Mallen/mock up vervaardigen en gebruiken in het behandelplan en-/of smile design, Brecht Booij

17.00-17.45 uur:   Break, fingerfood

17.45-18.30 uur:   Meer over materialen…, Arend van den Akker

18.30-18.40 uur:   Schakelen met congres Treatment 360

18.40-19.15 uur:   Break, fingerfood

19.15-20.15 uur:   Geen bijzonder resultaat zonder een bijzondere assistent, Sjoerd Smeekens

20.15-20.30 uur:   Afsluiting door Brecht en Nienke, aansluitend borrel.

 

Duurzaam restaureren, het behandelplan

door Nienke van Zuijlen

Ook zo benieuwd of het restaureren in de juiste beet daadwerkelijk een invloed heeft op het bereiken of handhaven van een duurzame gebitssituatie? Laat je verrassen door de interessante en opmerkelijke antwoorden tijdens deze lezing.

Ook al hebben onze patiënten vaak nergens last van, dit betekent niet dat er geen risico’s bestaan. Het is zinvol om een risicoanalyse uit te voeren en op het juiste moment preventieve stappen te zetten. Hierbij wordt binnen de reconstructieve tandheelkunde gestreefd naar een front- hoektandgeleiding en een goede interdigitatie in de zijdelingse delen.

Zijn deze verhoudingen wel daadwerkelijk nodig om een duurzame situatie te handhaven of te bereiken? Tijdens deze voordracht zal uitgebreid ingegaan worden op de factoren die bepalen wanneer het wel zinvol is om aan deze voorwaarden te voldoen en wanneer ervan afgeweken kan worden. Daarnaast zullen een gestructureerde planning en behandelingsstappen worden voorgesteld, die helpen om risico’s te minimaliseren en een voorspelbaar resultaat te bereiken.

Leerdoelen

– weten welke stappen er ondernomen moeten worden om verschillende intraorale symptomen te achterhalen
– weten hoe een gestructureerde aanpak helpt in het opstellen van een behandelingsplan
– weten welke gevolgen er kunnen ontstaan als geen wederzijdse occlusale bescherming aanwezig is
– weten hoe het aanvankelijk ongunstige krachtenspel in de mond duurzaam te verbeteren is.

 

Restauratief en Dentale fotografie

door Daan van Oort

Ga je restauratief aan het werk dan mogen goede dentale foto’s niet ontbreken. Vooraf beelden van hoe het eruit ziet, zijn een must om digitaal een plan te bedenken. Ook beelden van de mock-up bij in de mond laten zien wat een mooi gebit doet met je uitstraling en zelfvertrouwen. Uiteraard zullen reproduceerbare beelden helpen om jezelf, maar ook je collega’s te laten zien hoe je werkt, welke stappen je moet maken om tot een topresultaat te komen. En tenslotte natuurlijk dentale glamourfoto’s die de blijdschap en lichtjes in de ogen van een patiënt doen schijnen als het gebit weer helemaal mooi is. Hoe maak je deze beelden, wat is er nodig en waarom kan het niet zonder de juiste hulpmiddelen en het juiste gebruik hiervan?  In 3 kwartier wordt je bijgepraat over alles wat er nodig is voor goede en mooie dentale fotografie.

 

Mallen/mock-up vervaardigen en gebruiken in het behandelplan en-/of smile design

door Brecht Smit

Vandaag wil ik jullie laten zien wat de toegevoegde waarde is van berekenende tandheelkunde, hoe je een mock-up maakt en welke verschillende soorten mock-ups er zijn. Kortom: wat we patiënten kunnen bieden om het resultaat van de behandeling zo voorspelbaar mogelijk te maken.

In de moderne hedendaagse tandheelkunde is het werken volgens een digital smile design, of het werken volgens een vast protocol, van essentieel belang.  Een smile design en werken volgens een vast protocol hebben als toegevoegde waarde dat de patiënt een goed onderzoek, een juiste diagnose en het juiste behandelplan krijgt. Hiermee creëer je voorspelbare tandheelkunde.

Een mock-up helpt hierbij en dient ervoor om de patiënt een realistisch beeld te geven hoe de nieuwe situatie zal zijn na een restauratieve/reconstructieve/esthetische behandeling.

Een tevreden patiënt is er eentje die krijgt wat hij verwacht. En niet elke patiënt heeft dezelfde verwachtingsgraad. Om de patiënt alvast een ‘proefbeeld’ te geven, kan hij objectief oordelen of de nieuwe situatie hem of haar past. De tandarts kan de juiste lengte, breedte en hoogte bepalen. Deze waarde worden berekend in een vaste formule: 1.35 x breedte……

De assistente vervaardigd de mock-up op een model met wax -up (vervaardigd door de tandtechnicus) met een putty mal.

 

Leerdoelen

-schone modellen kunnen maken met wax up (in contrastkleur met model zodat goed zichtbaar is wat de nieuwe vorm is)
-putty kunnen kneden in de juiste verhouding
-(palatinaal of volledige mock up) mal leren vervaardigen
-kunnen afwerken van de mock-up palatinaal, insnijden in de incisale rand.
-kunnen afwerken van een volledige mock-up, driehoekjes insnijden tot einde van de papillen voor het goed afvloeien van het acrylaat
-kunnen aanbrengen van acrylaat in de mal.

 

Meer over materialen…

door Arend van den Akker

Het is de laatste tijd enorm hard gegaan met de ontwikkelingen op materiaalkundig gebied. Nadat goud en porselein lange tijd de boventoon voerden, namen esthetischer maar ook sterker materiaal zoals Lithiumdisilicaat (e.Max) en Zirkonium hun plaats in. Maar ook composieten en hybride materiaal zoals Vita Enamic verschijnen steeds vaker op de huidige markt. Zien we het bos nog wel door de bomen? Ofwel: Wat is nu het ideale materiaal?

Materialen kunnen soms te hard en te stijf zijn en de onderstructuur en de antagonisten krijgen dan alle klappen te verwerken bij de kauwbelasting. We willen dus dat kauwkrachten goed worden weerstaan, maar tegelijkertijd ook een zo esthetisch mogelijk materiaal hebben; het moet dus mooi en sterk zijn.

Eigenlijk zoeken we een zogenaamd biomimetisch materiaal wat de eigenschappen van een natuurlijk element zo goed mogelijk kan nabootsen.
Er zijn een aantal aspecten die van belang zijn bij materiaalkeuze, die gaan we vandaag behandelen.

Leerdoelen

-inzicht in materiaaleigenschappen
-weten welke eisen gesteld worden aan de materialen
-kennisnemen van de verschillende materialen
-weten wat waar en wanneer gebruikt moet worden
-kennis van cementeer voor de verschillende soorten materialen

 

Geen bijzonder resultaat zonder een bijzondere assistent

door Sjoerd Smeekens

Reconstructieve Tandheelkunde  is topsport en daar hoort een olympisch team bij. Dat betekent samen de schouders onder intensief werken en veel trainen om maximale resultaten te halen.

Als topsporter heb je de beste mensen om je heen nodig. Een bijzondere assistent, een assistent 2.0, werkt actief mee aan een gestructureerde planning en leidt behandelingsstappen in goede banen om zo risico’s te minimaliseren en een voorspelbaar resultaat te bereiken.

Oftewel, een assistent die zorgt voor optimale behandelomstandigheden en een excellente voorbereiding om samen met tandarts en patiënt richting olympisch goud te gaan.

Ik neem jullie mee op trainingskamp! Word jij een nex- level Reconstructief assistent? We gaan voor goud!

 

 

DATA EN LOCATIE

Donderdag 11 juni 2020, Miele Experience Center te Vianen

Ontvangst van HET Event is om 13.30 uur, waarna we om 14.00 uur van start gaan. Het Event eindigt rond 21.00 uur

 

DOELGROEP

Tandartsassistenten

 

KOSTEN

De kosten voor dit Event bedragen € 295,– (BTW vrijgesteld) per persoon

 

Inschrijven
Klik hier en schrijf u in!

 

OOK VOOR UW TANDARTS
Parallel met het congres organiseren wij: TREATMENT 360
Ga voor inschrijven naar: www.treatment360.nl

Najaarscongres Pieken en Dalen

Vrijdag 8 november 2019, Mariënhof te Amersfoort
De rol van occlusie en articulatie in de hedendaagse tandheelkunde

De invloed van occlusie en articulatie op het gezond functioneren van de natuurlijke en gerestaureerde dentitie is sinds lange tijd onderwerp van discussie.
Nadat slijpplannen, driepuntscontacten en het elimineren van premature contacten tot het verleden leken te gaan behoren,
is er de laatste tijd weer volop aandacht voor de invloed van contact en beweging van de gebitselementen in de (reconstructieve) tandheelkunde.

Tijdens dit congres werpen 3 gerenommeerde sprekers licht op de vraag welke rol occlusie en articulatie spelen in de tandheelkunde anno 2019.
Iedere spreker bespreekt het onderwerp vanuit de eigen discipline, waarna er tijdens de afsluitende, interdisciplinaire discussie
ruim gelegenheid geboden wordt om dieper in te gaan op vragen van deelnemers.

 

Programma

10.00 uur – 10.45 uur        Ontvangst

10.45 uur – 12.15 uur        Occlusie en Articulatie
                                          James Huddleston Slater jr., tandarts-gnatholoog

12.15 uur – 13.15 uur        Lunchpauze

13.15 uur – 14.30 uur        Pieken en Dalen; De rol van occlusie en articulatie in hedendaagse tandheelkunde
                                          Sjoerd Smeekens, specialist in reconstructieve tandheelkunde, prostodontie, orthodontie en implantologie

14.30 uur – 14.45 uur        Pauze

14.45 uur – 16.15 uur        De zin en onzin van een neutro-occlusie
                                          Nop Willems, orthodontist

16.15 uur – 16.30 uur        Afsluitende discussie

17.30 uur                          Diner

 
Spreker en onderwerp

 

Dagvoorzitter: Fons Niers
Fons Niers studeerde af in Groningen in 1986. Hij was als voorzitter betrokken bij de oprichting van de TVA en heeft zich de afgelopen jaren als hoofdvisiteur ingezet voor de visitatiecommissie van de KNMT.

                                                                                                                                                                                         

Occlusie en Articulatie door James Huddleston Slater jr.
Al sinds de KNO-arts James B. Costen in de 30-er jaren de relatie tussen kaakgewrichtsklachten en gebitsocclusie beschreef, worden in de tandheelkunde temporomandibulaire dysfuncties (TMD’s) (preventief) behandeld door correctie van de gebitsocclusie. Door de toename van onze kennis over het kauwstelsel en onze kennis over de oorzaken van TMD’s blijkt de relatie tussen gebitocclusie en TMD’s heden ten dage niet meer zo helder. Zo is het maar zeer de vraag of er een oorzaak-gevolgrelatie tussen beide bestaat. Ook zijn er maar bitter weinig goed opgezette studies die het effect van een (preventieve) occusale correctie laten zien. Is gebitsocclusie anno 2019 dan een achterhaald begrip? Komen we in de tandheelkunde weg met een te hoge restauratie? Maakt het iets uit of en hoe we een beet registreren?

 

Dr. James J.R. Huddleston Slater (1972) is tandarts-gnatholoog en heeft een eigen praktijk in het centrum van Groningen. Hij houdt zich, naast de algemene tandheelkunde, bezig met de diagnostiek en behandeling van patiënten met chronische aangezichtspijn.
Naast de algemene praktijk is James gastdocent aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij geeft daar regelmatig college aan tandartsen en kaakchirurgen in opleiding over diagnostiek en behandeling van patiënten met aangezichtspijnen.

                                                                                                                                                                                         

Pieken en Dalen. De rol van occlusie en articulatie in hedendaagse tandheelkunde door Sjoerd Smeekens
Een maagdelijk occlusaal vlak van een natuurlijk gebitselement kent pieken en dalen. Een erg mooi voorbeeld van hoe vorm de functie volgt. Door verlies van tandweefsel kan deze morfologie en dus ook functie verloren gaan.

Het aanwezig zijn van een goede interdigitatie in de zijdelingse delen in combinatie met front- hoektandgeleiding in de juiste steilheid is belangrijk om een duurzame gebitssituatie te handhaven of te creëren.

Binnen de tandheelkundige wereld worden de discussies over bovenstaande formuleringen ook gekenmerkt door pieken en dalen. Wetenschappelijk lijkt er onvoldoende bewijs te bestaan. Dat maakt de klinische aanpak er niet makkelijker op. Welke richtlijnen kunnen er dan gegeven worden? Maakt het uit hoe vorm hersteld wordt? Hoe ziet preventie van weefselverlies eruit en is dit hoe dan ook zinvol?

Deze voordracht zal antwoorden geven op bovenstaande vragen vanuit een klinisch reconstructief oogpunt.

 

Sjoerd Smeekens DDS, D.M.D. was van 1999 tot 2005 assistent-professor in de afdeling reconstructieve tandheelkunde en temporomandibulaire stoornissen in Basel (Zwitserland), waar hij in 2002 klinisch universitair hoofddocent werd.
Van 2005 tot 2008 was hij klinisch universitair hoofddocent in het departement Prostodontologie in Freibug (Duitsland) en vanaf 2009-2011 hoogleraar in de afdeling preventieve en herstellende wetenschappen aan de Universiteit van Pennsylvania (U.S.A.) en externe docent aan de afdeling Orthodontie, Radboud Universiteit Nijmegen.
In 2008 opende hij een verwijzingspraktijk in periodontologie, implantologie en reconstructieve tandheelkunde in Nederland. In 2013 begon hij met de academie van Reconstructieve Tandheelkunde, een postdoctoraal opleidingscentrum.

                                                                                                                                                                                         

De zin en onzin van een neutro-occlusie door Nop Willems
In de orthodontie leiden vele wegen naar Rome. Maar is Rome überhaupt wel het einddoel waar we naar moeten streven?

In deze interactieve lezing zullen we vele zogenaamde zekerheden op het gebied van occlusie en het belang daarvan ‘aan de tand voelen’ om tot een zo genuanceerd mogelijk beeld te komen van de huidige stand van de wetenschap op dit gebied.

Kortom: moeten we blijven streven naar een neutro-occlusie of is dit slechts een neutro-illusie?

 

Nop Willems is na zijn tandartsopleiding van 2008 tot 2012 opgeleid tot orthodontist. Voor zijn proefschrift ‘Developmental changes in condylar bone and their mechanical consequences’ ontving hij in 2014 de ‘NVvO award’ voor het beste Nederlandse proefschrift van de afgelopen 5 jaar op het gebied van de orthodontie.
Sinds dat jaar is hij gevestigd in Maarssen (www.orthomaarssen.nl) en sinds 2018, samen met een collega, ook in Utrecht (www.airportho.nl).
Daarnaast geeft hij regelmatig bijscholing in de orthodontie aan tandartsen, mondhygiënisten en tandarts- dan wel orthodontie-assistenten.

                                                                                                                                                                                         

Datum en locatie

Vrijdag 8 november 2019, Mariënhof te Amersfoort

 

Doelgroep

Algemeen Practicus

 

Kosten

De kosten voor dit congres bedragen:
Voor KNMT-leden:  € 150,00 (Vrijgesteld van BTW) per persoon
Voor niet-leden: € 295,00 (Vrijgesteld van BTW) per persoon

 

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door: 
  

 

Inschrijven

Inschrijven niet-leden:

Klik hier en schrijf u in!

 

Inschrijven KNMT-leden (Noteer uw KNMT-lidmaatschapsnummer bij opmerking):

Klik hier en schrijf u in!

 

Masterclass voor Preventie Assistenten

Nadat een assistent het diploma Preventie Assistent behaald heeft, blijft de vakkennis veelal op hetzelfde peil, omdat er geen follow-up is. Dat is vreemd, omdat algemeen bekend is dat stilstand achteruitgang betekent.

 

Wie kwalitatief goed werk wil blijven leveren, moet vakkennis blijven bijhouden en verdiepen.

Terwijl tandartsen en mondhygiënisten nascholing volgen, was er voor de Preventie Assistent geen mogelijkheid de vakkennis verder uit te bouwen…

Leren in de praktijk van vakgenoten?

 

TOT NU TOE!

Vanaf heden heeft Dental Best Practice tevens verdiepingscursussen voor gediplomeerde Preventie Assistenten.

Aan de hand van casussen welke u zelf voorafgaande aan de Masterclass kunt inleveren, wordt het een interactieve Masterclass met onderwerpen welke u graag behandeld wilt zien.

 

Daarnaast komen tijdens deze Masterclass onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • DPSI
 • communicatie
 • ergonomie
 • instrumentatietechniek
 • sonderen
 
Studiebelasting

Totale studiebelasting is: 5 uur

Certificaat

Na afloop van deze cursus, ontvangt u – als bewijs van deelname – een certificaat

Docent
Stella van Hoeve, Mondhygiënist
Doelgroep

Gediplomeerde preventieassistenten

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 375,- (BTW vrijgesteld) per persoon.

 

Acceditatier

 

Cursus Omgaan met kinderen met angst of met een beperking

In deze interactieve presentatie komen een aantal basisprincipes aan bod bij de behandeling van kinderen met tandartsangst, met een verstandelijke of lichamelijke beperking. In vogelvlucht worden een aantal veelvoorkomende angsten en beperkingen besproken. Daarnaast worden tips gegeven die gebruikt kunnen worden om de behandeling makkelijker te maken en de mondverzorging te verbeteren. Het motto hierbij is: ‘Normaal wanneer het kan, bijzonder wanneer het moet.’

Er is volop ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek.

 

Studiebelasting

Totale studiebelasting is: 4 uur

 

Certificaat

Na afloop van deze cursus, ontvangt u – als bewijs van deelname – een certificaat

 

Docent

Dyonne Broers

 

Doelgroep

Het gehele tandheelkundige team

 

Kosten

De kosten voor deze cursus  bedragen € 150,00 (BTW vrijgesteld) per persoon

 

Inschrijven
Klik hier en schrijf u in!

 

Klik hier en schrijf u in!

Cursus Motiveren van uw patiënt

Hoe nu verder in de praktijk met motiveren?

 

Na de theorie over motiverende gespreksvoering én geproefd te hebben van een aantal mogelijkheden, zou het zo maar kunnen zijn dat je denkt:

Maar hoe doe ik dat nu in de praktijk?

Ik krijg antwoorden waar ik niets op weet te zeggen.  Soms lijkt het te lukken maar dan blijkt toch dat de ouders en kinderen nog niet alles doen wat zinvol is.

 

Werken met motiverende gespreksvoering betekent vaak zelf nieuw gedrag aanleren. Dat is niet altijd gemakkelijk. Voor je het weet val je in je oude patroon!

Tijdens deze avond gaan we aan de slag met verschillende oefeningen om de techniek (nog) beter in de vingers te krijgen. Tevens vergroten we de bewustwording op eigen handelen. Nieuwe patronen aanleren vergt tijd, moed en liefde (vooral voor jezelf;) )

 

Studiebelasting

Totale studiebelasting is: 4 uur

 

Certificaat

Na afloop van deze cursus, ontvangt u – als bewijs van deelname – een certificaat

 

Docent

Ellen Zwart

 

Doelgroep

Gehele tandheelkundige team

 

Kosten

De kosten voor deze cursus  bedragen € 150,00 (BTW vrijgesteld) per persoon

 

Inschrijven
Klik hier en schrijf u in!

 

Klik hier en schrijf u in!

 

Klik hier en schrijf u in!

Het Event voor de Ortho Assistent 2020

Op vrijdag 20 maart 2020 kunnen de Ortho-Assistenten op hun eigen dag weer nieuwe inzichten krijgen en nuttige kennis opdoen over hun vakgebied. Met als hoofdthema ‘DE GEZONDE MOND’.

De plenaire sessie met een gerenommeerde spreker is, evenals de praktische parallelsessie, zorgvuldig samengesteld in een ‘joint venture’ van Dental Best Practice en Dentsply Sirona Orthodontics en vindt plaats in ‘Grand Hotel Gooiland‘ te Hilversum.

Wie goed geïnformeerd en bijdetijds werk wil blijven leveren, mag deze vakgerichte bijeenkomst niet missen!

We hopen u op 20 maart 2020 te mogen verwelkomen. 
Wij hebben er zin in, jullie hopelijk ook!

 

Programma

8.30 uur -9.15 uur     Ontvangst

Plenair 

9.15 uur -10.15 uur     Acute medische situaties in de orthodontiepraktijk
                                     Mojdeh Amiri Bavandpour 

10.15 uur -11.15 uur   Wat hebben parodontitis, Alzheimer en hart- en vaatziekten met elkaar te maken?
                                    Monique Danser  

11.15 uur – 11.45 uur  Short break

11.45 uur – 12.45 uur OSAS: Zuurstofmasker, beugelbekkie of liever een facelift van de luchtweg?
                                    Joanneke Plooij  

12.45 uur – 13.45 uur Lunch break

13.45 uur – 14.45 uur Workshopronde 1

14.45 uur – 15.15 uur Break  

15.15 uur – 16.15 uur Workshopronde 2

16.15 uur – 17.00 uur Borrel & Bites met special guest.

 

Plenair

Acute medische situaties in de orthodontiepraktijk
Mojdeh Amiri Bavandpour 

In het kader van mijn opleiding heb ik onderzoek gedaan naar acute medische situaties in de orthodontiepraktijk. Hierbij heb ik zowel de incidentie van in kaart gebracht als het gevoel van bekwaamheid van orthodontisten in het omgaan met acute situaties vastgesteld.

Met mijn voordracht wil ik graag mijn onderzoeksresultaten kort met jullie bespreken en tevens jullie kennis over een aantal acute medische situaties in de praktijk toetsen.

Mojdeh Amiri Bavandpour en ik zit in het vierde jaar van de opleiding tot orthodontist op het ACTA.

 

Wat hebben parodontitis, Alzheimer en hart- en vaatziekten met elkaar te maken?
Monique Danser  

Vandaag denken we niet meer aan parodontitis als een infectieziekte, maar als een ontstekingsziekte. We weten ook dat bv hart- en vaatziekten en Alzheimer een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben. Kunnen ze elkaar beïnvloeden en kunnen wij als zorgverleners iets doen om parodontitis, hart- en vaatziekten of Alzheimer te voorkomen?

Dr. Monique Danser is afgestudeerd in 1988 en is sinds 1989 werkzaam bij de sectie parodontologie van ACTA. Daarnaast is zij tot 2000 werkzaam geweest in de algemene praktijk. In 1996 promoveerde zij op het proefschrift “The prevalence of periodontal bacteria colonizing the oral mucous membranes”. Verder heeft zij onderzoek gedaan naar de effecten van spoeldranken, tandenborstels en tongpoetsen en heeft zij meerdere publicaties op haar naam staan.
In 2005 heeft zij haar MSc in de parodontologie met succes behaald en is sedert 2007 parodontoloog erkend door de NVvP. Van 2008‐2015 is zij hoofd patiëntenzorg van de sectie Parodontologie geweest bij ACTA. Tandheelkunde en Mondhygiëne. Vanaf juli 2015 is zij interim voorzitter van de afdeling orthodontie van ACTA

 

OSAS: Zuurstofmasker, beugelbekkie of liever een facelift van de luchtweg?
Joanneke Plooij  

Dr. Joanneke Plooij is sinds 2013 MKA-chirurg en geaccrediteerd tandheelkundig slaapgeneeskundige. Zij sinds 2015 werkzaam als MKA-chirurg in het OLVG te Amsterdam, waar zij vanaf oktober 2019 ook uitleider is geworden. Tevens participeert zij actief in het slaapcentrum van het OLVG, in samenwerking met ACTA en het AMC.

Tijdens haar opleiding aan het RadboudUMC te Nijmegen heeft zij aan de voet gestaan van het 3D lab Nijmegen en is gepromoveerd op 3D beeldvorming (Building op a 3D virtual head for Orthognathic Surgery en heeft meerdere artikelen gepubliceerd. Orthognathische chirurgie en 3D planning is ook nu nog een van haar speerpunten. Daar orthognathische chirurgie met toenemende mate ook wordt toegepast voor de behandeling van OSAS, maakt dat deze combinatie naadloos op elkaar aansluit.

 

Workshopronde 1

A) Preventie van white spots tijdens de behandeling met vaste apparatuur
Nicoline van der Kaaij

Tijdens de behandeling met vaste apparatuur ontstaan regelmatig lelijke vlekken op de tanden en kiezen: white spot laesies. Dit ontstaat bij maar liefst 23-97% van de patiënten. De aanwezigheid van de brackets en draden zorgt voor een verminderde reinigbaarheid en ophoping van plaque. Hierdoor kunnen demineralisaties en parodontale problemen ontstaan. Gegeneraliseerde gingivitis ontstaat bij behandeling met vaste apparatuur al na één tot twee maanden. Diverse methodes om deze white spots tegen te gaan en de mondhygiëne te verbeteren/stimuleren worden besproken.

B) Alveolaire orthodontie
Coen Oldenburg

Crowding is een huisvestingsprobleem: de kaakwal (processus alveolaris) is te klein om de gebitselementen hun ideale positie te laten innemen. Nog steeds lees ik artikelen waarin de behandelaar de crowding uitlijnt zonder aandacht te hebben voor de beperkte alveolaire ruimte. Dit vergroot sterk de kans op cleftvorming (meestal pas jaren later!).
Als crowding het gevolg is van het feit dat de kaak te kleins is voor de aanwezige dentitie, moet de conclusie zijn dat als je de tanden en kiezen recht wilt zetten er een groetere kaak nodig is. Zo eenvoudig is het. Zonder verbreding van het alveolaire bot plaats je immers in dat geval de radices buiten de kaakwal. Uit vele onderzoken is gebleken dat bij het verplaatsen van de radices het corticale bot niet meebeweegt.
Door het extraheren van gebitselementen kan je het tekort aan booglengte deels compenseren, maar niet het tekort aan boogdikte. Dus extractie is geen garantie dat je bij behandeling het dunnen buccale bot niet zal perforeren (fenestreren).
Het extraheren van gebitselementen om het ruimteprobleem te compenseren heeft een negatief effect op het profiel. Er ontstaat vaak een ‘dished in’ profiel.

C) Autotransplantatie
Erik Reukers

Als een tand ontbreekt door trauma of agenesie zijn er legio mogelijkheden om het diasteem te sluiten. Tandtransplantaties bieden een mooie aanvulling op de keuzemogelijkheden die de patiënt kunnen worden geboden. Als je weet wat wel en niet kan met tandtransplantaties gaat er een wereld voor je open!

 

Workshopronde 2

A) Ortho Resto team approach
Maarten Bekkers

Om gecompliceerde tandheelkundige behandelingen succesvol te voltooien is een goede samenwerking als restauratief tandarts met alle andere disciplines onontbeerlijk. De orthodontist en zijn team zorgen ervoor dat de tanden en kiezen op de juiste plaats komen te staan om restauratief succes mogelijk te maken. De communicatie is essentieel: waar willen we de kiezen dan hebben, waarom, zijn er alternatieven? We bespreken de standaardmogelijkheden en ook enkele interessante alternatieve manieren hoe we patiënten gelukkig (hebben) kunnen maken.

B) Orthodontie Anno 2020
Sandy van Teeseling

Orthodontische keuzes
Van Brackets tot Aligners, waar ligt de grens bij het aanbieden van een behandeling.Orthodontie wordt vaak geassocieerd met kinderen maar steeds meer volwassenen ondergaan een orthodontische behandeling. Patiënten hebben een verlanglijstje van wat zij graag willen, als orthodontist kunnen wij googhelen maar niet toveren. Waar baseren wij eigenlijk onze behandel strategie op, welke verschillende orthodontische behandelopties zijn er en hoe zijn zij ontstaan?

C) SureSmile 7.6
Edwin Boone

SureSmile is het orthodontische digitale platform van Dentsply Sirona.
Met SureSmile bieden wij u Full Service Aligners , Indirect Bonding Trays tot Chirurgische Treatment planning.
De presentatie is geschikt voor medewerkers van praktijken welke digitaal werken of voornemens zijn dit te doen in de toekomst en zal met name gericht zijn op Aligners & Indirect Bonding.

 

Data en Locatie

Vrijdag 20 maart 2020, Grand Hotel Gooiland te Hilversum
Ontvangst van HET Event is om 08.30 uur, waarna we om 09.15 uur van start gaan. Het Event eindigt rond 17.00 uur.

Doelgroep

Orthodontie Assistenten

 

Kosten

De kosten voor dit Event bedragen € 175,– BTW vrijgesteld per persoon

 

Inschrijven
Klik hier en schrijf u in!

Congres Composiet ‘The Fundamentals’

Vrijdag 5 april 2019, Miele Experience Center te Vianen

De composiet restauratie is een handeling die we meerdere keren per dag uitvoeren. Wat zijn de huidige ideeën over het bonden aan glazuur en dentine, hoeveel weefsel moet er nu verwijderd worden, welke soort materialen en technieken hebben we nu echt nodig om de perfecte restauratie te leggen.

Deze dag geeft een volledige update van de meest uitgevoerde restauratieve behandeling die door tandartsen wordt uitgevoerd. Alle van een composiet restauratie komen aan bod.  Deze dag geeft antwoord op alle vragen over de preparatie, het materiaal en de vormgeving.

Theorie en praktijk worden afgewisseld om op maandag meteen aan de slag te kunnen gaan.

 

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

9.00 uur – 9.30 uur ontvangst

9.30 uur – 10.00 uur opening

10.00 uur – 11.00 uur Inspiration for Isolation door Erik-Jan Muts

11.00 uur – 11.30 uur Pauze

11.30 uur – 12.30 uur Het endodontisch behandelde element – een (funderings)restauratie van composiet door Wietske Fokkinga

12.30 uur – 13.30 uur Lunch

13.30 uur – 14.30 uur De voorspelbare en functionele posterior composietrestauratie door Bas Loomans

14.30 uur – 15.30 uur Directe composiet restauraties – kiezen en vullen? door Cees Kleverlaan

15.30 uur – 16.00 uur Pauze

16.00 uur – 17.00 uur ‘Optimaal prepareren: van extensie voor preventie naar preventie van extensie.’ door Maurits de Kuijper

17.00 uur                    Afsluiting Borrel

 

Spreker en onderwerp

Inspiration for Isolation door Erik-Jan Muts

Cofferdam leidt tot langere levensduur van restauraties en zorgt voor meer rust, ruimte en zicht. Tevens wordt vocht efficiënt bestreden en wordt het uiteindelijk vaak prettiger gevonden door zowel patiënt als tandarts. In sommige gevallen kan het echter behoorlijk lastig zijn om voorspelbaar te werken met cofferdam. Hoe gebruik je bijvoorbeeld cofferdam bij een diepe vulling? Tijdens de lezing zullen verschillende tips & tricks met betrekking tot het gebruik van cofferdam de revue passeren waarmee je de volgende dag direct aan de slag kan en daardoor cofferdam met (nog meer) plezier kunt gaan gebruiken.

 

Leerdoelen

 • Leren hoe cofferdam snel en constant te markeren en te knippen
 • Welke cofferdamklemmen wanneer te gebruiken
 • Hoe het beste een retractieklem ingezet kan worden
 • Leren wat het belang is van invaginatie van de cofferdam
 • Hoe een flossligatuur te knopen en aan te brengen
 • Wat de meerwaarde kan zijn van Teflon en retractiedraad

 

Erik-Jan Muts
Erik-Jan Muts voltooide in 2013 zijn studie tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sindsdien werkzaam bij MP3 Tandartsen te Apeldoorn. Hij specialiseert zich met name in de esthetische en reconstructieve tandheelkunde. Erik-Jan is bestuurslid van de Dutch Academy of Esthetic Dentistry (DAED).

                                                                                                                                                                                         

Het endodontisch behandelde element – een (funderings)restauratie van composiet door Wietske Fokkinga

Elementen met uitgebreid weefselverlies moeten worden opgebouwd. Hiervoor zijn allerlei materialen en methoden beschikbaar. Wat zijn de afwegingen die een rol spelen bij het vervaardigen van een funderingsrestauratie (van composiet) bij de endodontisch behandelde elementen? Moet er wel of geen wortelstift gebruikt worden? Wat zijn de klinische (onderzoeks)resulaten van de vezelstiften ondertussen? Deze en andere aspecten rondom het vervaardigen van funderingsrestauraties (en de uiteindelijke restauratie) bij endodontisch behandelde elementen zullen in de lezing worden toegelicht aan de hand van een update van de literatuur en casuïstiek uit de praktijk.

 

Leerdoelen

 • inzicht in de achtergronden van het indiceren van vervolgbehandeling bij endodontisch behandelde elementen, waaronder:
 • indicatie van een adhesieve funderingsrestauratie (met wortelstift)
 • adhesieve principes in het wortelkanaal
 • overwegingen voor de uiteindelijke restauratie van een endodontisch behandeld element

 

Wietske Fokkinga
Wietske Fokkinga is sinds haar afstuderen (2001) verbonden aan de vakgroep Orale Functieleer (Radboudumc). Naast haar werkzaamheden als tandarts (momenteel in het Centrum voor Complexe Tandheelkunde) promoveerde ze in 2007 (op het gebied van de plastische opbouw van endodontisch behandelde gebitselementen). Verder geeft ze lezingen, doceert ze in PAO-T onderwijs en het reguliere tandheelkundige onderwijs.

                                                                                                                                                                                         

De voorspelbare en functionele posterior composietrestauratie door Bas Loomans

Het vervaardigen van een posterior composietrestauratie behoort bij de tandheelkunde van alledag. Het is tegenwoordig mogelijk voorspelbaar grote knobbelvervangende restauraties van direct composiet te vervaardigen en zelfs om bij patiënten met ernstige gebitsslijtage de beetverhoging geheel in composiet op te bouwen behoort tegenwoordig tot een routinebehandeling. Probleem voor de tandarts is dan echter: ‘Welke technieken kan ik gebruiken? Hoe zorg ik voor een goede occlusale en approximale vormgeving van de restauratie? Hoe houd ik controle over mijn werkveld? In deze presentatie geef ik u praktische ‘tips and tricks’ waar u meteen mee aan de slag kan.

 

Leerdoelen

 • U bent op de hoogte van de beschikbare (adhesieve) technieken
 • U leert praktische tips voor het verkrijgen van goede approximale en occlusale contacten
 • U maakt kennis met technieken om een volledig element op te bouwen

 

Bas Loomans
Bas Loomans (1974) is in 2007 gepromoveerd op het gebied van de adhesieve tandheelkunde. In 2008 heeft hij enkele maanden als gastdocent/onderzoeker op de KU Leuven gewerkt, waarna hij nu op het Radboudumc in Nijmegen een aanstelling als senior-onderzoeker heeft. Hij is betrokken bij diverse onderzoeksprojecten en geeft onderwijs, postacademische cursussen en wordt regelmatig gevraagd voor lezingen in binnen- en buitenland. Hij is projectleider van het ‘Radboud Tooth Wear Project’, een omvangrijk klinisch project dat zich richt op de etiologie en behandeling van ernstige gebitsslijtage. Naast zijn aanstelling op de universiteit is hij twee dagen per week werkzaam als algemeen practicus in een verwijs- en groepspraktijk MondzorgOost in Nijmegen, waar zijn speciale aandacht uitgaat naar de adhesieve en reconstructieve tandheelkunde bij de behandeling van verworven en aangeboren gebitsafwijkingen zoals ernstige gebitsslijtage, schisis en amelogenesis imperfecta.

                                                                                                                                                                                         

Directe composiet restauraties – kiezen en vullen? door Cees Kleverlaan
Bij de concepten van “minimally invasive dentistry” en “add-on dentistry” worden composieten vaak gebruikt. Bij deze toepassingen worden er verschillende eisen gesteld aan het materiaal. In deze lezing worden ingegaan op dit aspect van laboratorium experimenten en deze zullen vergeleken worden met klinische resultaten.

 

Leerdoelen

 • Hoe zijn composieten samengesteld?
 • Hoe werkt het uitharden van composiet en wat is het effect van de lamp?
 • Hoe kiezen we een composiet voor in de praktijk?

 

Cees Kleverlaan
Cees Kleverlaan is hoogleraar biomaterialen bij het  Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Hij studeerde van 1989 tot 1993 scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in januari 1998 aan dezelfde Universiteit op een studie van fotoinitiatoren. Daarna vertrok hij om 2 jaar onderzoek te doen aan nano-materialen en zonnecellen aan de Università di Ferrara in Italië. Na nog 1 jaar aan de faculteit Scheikunde van de Universiteit van Amsterdam verbonden geweest te zijn, is hij in 2001 begonnen als docent en onderzoeker bij  ACTA.  Hier is hij onderzoeker en verzorgt het materiaalkunde onderwijs van de tandheelkunde opleiding. Zijn interessegebieden voor onderzoek zijn composieten, glasionomeren, bondings, keramische materialen en biocompatibiliteit.

                                                                                                                                                                                         

‘Optimaal prepareren: van extensie voor preventie naar preventie van extensie.’ door Maurits de Kuijper

De eerste keuze voor minimaal invasief vormherstel van tanden en kiezen bij kleine tot middelgrote defecten is direct composiet. Op een gemiddelde werkdag slijpt en plakt u aan heel wat elementen. Maar kunnen we vandaag de dag wel echt alles plakken met composiet? Waar ligt de grens tussen het minimaal invasief prepareren en ‘extension for prevention’ als het gaat om het voorkomen van knobbelbreuk? Wanneer en waar kiezen we voor een bevel? Een ander dilemma is de diepe cariëslaesie: aan de ene kant willen we schoon dentine om voorspelbaar te kunnen hechten,  aan de andere kant willen we de vitaliteit van de pulpa behouden. Hoe diep moet je gaan?  Tevens zult u tijdens deze congresdag al het een en ander leren over het aanbrengen van rubberdam. Toch blijft het soms een uitdaging om een mooie contour te creëren wanneer de outline subgingivaal loopt.  Er zijn verschillende manieren waarop u het tandvlees kunt prepareren ter voorbereiding op de rubberdam.  Een presentatie over de preparatie van harde en zachte weefsels. 

 

Leerdoelen

 • U kent de overwegingen om een knobbel wel of niet te overkappen;
 • U bent bekend met het diepe cariës protocol;
 • Weet u waar en waar u niet moet bevelen;
 • U bent bekend met verschillende manieren om het tandvlees te manipuleren ter voorbereiding van isolatie onder rubberdam.

 

Maurits C.F.M. de Kuijper, MSc

Maurits de Kuijper (17 mei 1989) studeerde tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en voltooide de studie in 2014. Sinds zijn afstuderen is hij werkzaam als algemeen practicus bij Mondzorgcentrum Winschoten. Vanaf november 2015 is hij officieel gestart met een promotietraject over de restauratie van uitgebreide endodontisch behandelde elementen middels direct composiet en indirecte endokronen. Hij wordt hierin begeleid door prof.dr. Marco Cune (promotor) en dr. Marco Gresnigt (copromotor). Sinds september 2018 is hij klinisch docent bij het Centrum Tandheelkunde en Mondzorgkunde op het vakgebied kroon- en brugwerk.  Zijn interessegebieden liggen op het vlak van de adhesieve en reconstructieve tandheelkunde.

 

Datum en locatie

Vrijdag 5 april 2019, Miele Experience Center te Vianen

 

Doelgroep

(Startende) tandarts

 

Kosten

De kosten voor dit congres bedragen € 395,00 (BTW vrijgesteld) per persoon.

Speciaal tarief
U ontvangt 10% korting wanneer u:

 • deelneemt aan de Academiae Young Professional
 • samen met uw praktijkhouder komt
 • samen met een collega komt (0-5 jaar afgestudeerd)

* Noteer dit bij inschrijving bij opmerkingen

 

Inschrijven
Klik hier en schrijf u in!

Digitaal Bij- en Nascholing Intra-orale Röntgen- en Panoramaopnamen

Volgens het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming dient de assistent – minimaal eens in de vijf jaar nadat hij/zij de basis cursus Intra-Orale Röntgen- en Panoramaopnamen cursus heeft gevolgd – aan bij– en nascholing te doen.

De bewijzen van deze gevolgde bij- en nascholing moeten worden gedocumenteerd in het KEW-dossier.

Dental Best Practice organiseert in samenwerking met gekwalificeerde röntgendocenten de bij- en nascholing Intra-orale röntgen- en Panoramaopnamen.

Tijdens deze 2 uur durende theoretische en praktische cursus worden alle facetten besproken die nodig zijn om te voldoen aan de scholingseis namelijk:

 • de risico’s van straling
 • bescherming tegen straling
 • herkennen van fouten in opnamen
 • gebruik van apparatuur
 • eigenschappen van straling
 • basale anatomie en röntgenanatomie
 • maken van Intra-orale röntgenopnamen
 • maken van Panoramaopnamen
Leerdoelen
 • benoemen wat röntgenstraling is en wat de biologische effecten zijn;
 • weten wat de voorwaarden zijn op het gebied van röntgen binnen de tandartspraktijk
 • de patiënt en uzelf voldoende beschermen tegen röntgenstraling;
 • goede röntgenopnames maken en fouten herkennen
 • werken volgens de protocollen en de procedures volgens de geldende kwaliteitseisen
 • het is duidelijk wie verantwoordelijk is voor de apparatuur in de praktijk.
 • weten wat de wet BIG inhoudt
Toets

Aan het einde van de cursus wordt een kennistoets afgelegd. Na het behalen van deze toets, ontvangt iedere deelnemer van ons een certificaat! Door middel van deze toets en certificaat, kunt u aantonen dat uw assistent voldoet aan de bij- en nascholingseisen, volgens de huidige richtlijn tandheelkundige radiologie (KNMT).

Studiebelasting

Totale studiebelasting: 2 uur

19.00 uur tot 21:00 uur

Ingangsniveau

Assisterende

Docenten

Rixt van Noort

Doelgroep

Assisterenden

Kosten

De kosten voor deze bij- en nascholing bedragen € 100,- (BTW vrijgesteld) per persoon

Inschrijven
Klik hier en schrijf u in!

Accreditatie

Occlusie en articulatie, digitaal veel beter begrepen!

Digitale occlusie en articulatie analyse is een revolutionair hulpmiddel bij het op orde brengen van de occlusie en articulatie van de patiënt.

Goede kennis van -en ervaring met – software zijn onontbeerlijk om de met de T-Scan gegenereerde data goed te kunnen interpreteren en deze te vertalen naar een juiste correctie van de occlusie en articulatie in de mond van de patiënt. Deze cursus biedt alle benodigde informatie en handvatten om op de juiste wijze met de T-Scan aan de slag te gaan en optimaal te kunnen profiteren van de mogelijkheden ervan.

 

Leerdoelen
 • inzicht verkrijgen in instellingen en mogelijkheden van de software
 • het kunnen hanteren van de juiste scantechnieken
 • het op een juiste wijze kunnen interpreteren van de gegenereerde gegevens
 • op een optimale wijze gebruik kunnen maken van de T-Scan binnen de dagelijkse tandheelkundige praktijk

Dit alles zal met de nodige casuïstiek worden onderbouwd en gepresenteerd worden door gecertificeerde tandarts-docenten. Uiteraard zullen er ook beetregistraties worden afgenomen, al dan niet in combinatie met een behandeling.

 

Ingangsniveau

Algemeen Practicus

 

Doelgroep

Algemeen Practicus, die met de T-Scan werken

 

Docenten
 • Maarten van Geelen
 • Marcel Linssen
 • Erik-Jan Muts
 • Hans van Pelt

 

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 250,- (BTW vrijgesteld) per persoon

 

Accreditatie

KRT en Q zijn aangevraagd

Avondworkshop Functionerings-, ontwikkelings- en beoordelingsgesprekken

Personeelstaken vormen het grootste onderdeel van alle managementtaken van uw praktijk. Elk personeelslid is anders en ieder draagt iets bij aan de praktijk. Om hier inzicht in te krijgen en uw personeel te ondersteunen in hun ontwikkeling en daarmee de ontwikkeling van de praktijk te bevorderen, houdt u regelmatig gesprekken. Niet alleen informele gesprekken aan de lunchtafel, maar ook diepgaande geplande gesprekken, zoals bijvoorbeeld een functioneringsgesprek.

 

In deze avondworkshop krijgt u handvatten voor dergelijke gesprekken in uw praktijk.

 

LEERDOELEN
 • Wat is het verschil tussen functionerings-, ontwikkel- en beoordelingsgesprekken?
 • Hoe bouwt u dergelijke gesprekken op?
 • Hoe maakt u de verslaglegging en het personeelsdossier compleet?
 • Wat zijn de effecten van dergelijke gesprekken op uw praktijk en personeelsbestand?

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • De cursuslocatie bevindt zich centraal in het land
 • Deze cursus is bedoeld voor praktijkhouders, praktijkmanagers en degene die verantwoordelijk is voor de personeelszaken van de praktijk
 • U ontvangt een naslagwerk met handige templates die u kunt gebruiken in uw praktijk

 

Ingangsniveau

Werkzaam in de tandheelkundige praktijk

 

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 295,- (BTW vrijgesteld) per persoon.

 

Informatie
Telefoonnummer: 055-3121050 of info@dentalbestpractice.nl 

Avondworkshop Sollicitatiegesprekken voeren

Als praktijkhouder of praktijkmanager kan het zijn dat u een nieuwe medewerker nodig heeft. Gewoon omdat er iemand anders vertrekt, of omdat de werkzaamheden in de praktijk uitbreiden of veranderen.

 

In deze avond workshop leert u alles over een sollicitatieprocedure, van het vinden van een nieuwe medewerker tot en met het verloop van een sollicitatie.

 

LEERDOELEN

 • Hoe stelt u een functieprofiel op?
 • Hoe stelt u een passende vacature op en waar plaatst u deze?
 • Welke vragen moet u stellen en welke mogen juist niet?
 • Hoe kiest u de juiste persoon voor de praktijk?
 • Welke overeenkomst past daar het beste bij?

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • De cursuslocatie bevindt zich centraal in het land
 • Deze cursus is bedoeld voor praktijkhouders, praktijkmanagers en degene die verantwoordelijk is voor het aannemen van personeel
 • U ontvangt een naslagwerk met handige templates die u kunt gebruiken in uw praktijk

 

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 295,- (BTW vrijgesteld) per persoon.

 

Informatie
Telefoonnummer: 055-3121050 of info@dentalbestpractice.nl 

Avondworkshop Projectmanagement

In uw praktijk bent u niet alleen bezig met tandheelkundige zaken, maar er komen ook regelmatig projecten op uw pad. Denk hierbij niet alleen aan verbouwingen, praktijkovernames of verhuizingen, maar ook aan kleinere projecten zoals het invoeren van nieuwe wetgeving of het organiseren van een personeelsuitje.

 

In deze avondworkshop krijgt u handvatten hoe u deze projecten op een gestructureerde wijze kunt oppakken en deze de grootste kans van slagen geeft.

 

LEERDOELEN

 • Wat is projectmanagement?
 • Wat zijn de verschillende stappen van projectmanagement?
 • Hoe bepaalt u een strategie?
 • Hoe maakt u een projectplanning?
 • Hoe borgt u zowel de planning als de verandering?
 • Wat als alles anders loopt dan gepland?

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • De cursuslocatie bevindt zich centraal in het land
 • Deze cursus is bedoeld voor praktijkhouders, praktijkmanagers en degene die verantwoordelijk is voor projecten in de praktijk
 • U ontvangt een naslagwerk met handige templates die u kunt gebruiken in uw praktijk

 

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 295,- (BTW vrijgesteld) per persoon.

 

Informatie
Telefoonnummer: 055-3121050 of info@dentalbestpractice.nl 

Assisteren bij gebitstraumatologie

De kaakchirurg krijgt te maken met gebitstraumatologie, zoals het terugplaatsen van een uitgeslagen element en het behandelen van ander tandletsel. Om goed de patiënt te kunnen begeleiden en de kaakchirurg te assisteren heeft de assistente de juiste vaardigheden nodig. Tijdens deze cursus krijg je inzicht en handvatten om hier mee aan de slag te gaan. 

De cursusdag start met een algemeen theoretisch deel, gevolgd door hands- on training en praktijk oefeningen waarbij u ook les krijgt van een kaakchirurg. De kaakchirurg zal met u het onderwerp nader bespreken aan de hand van een casus.

 

Leerdoelen

Na afloop van de cursus

 • Kunt u steriel opdekken voor een chirurgische behandeling
 • Is uw kennis over de WIP-richtlijnen up to date
 • Heeft u de juiste instrumentatiekennis
 • Heeft u theoretische kennis over gebitstraumatologie
 • Weet u welke informatie/voorlichting mee moet geven aan de patiënt
 • Weet u welke instructies geef je de patiënt mee
 • Kunt u het juiste instrumentarium klaarleggen voor het behandelen van tandletsel
 • Weet u hoe u moet assisteren bij tandletsel (bv uitgeslagen element terugplaatsen met spalk)
 • Kunt u hechtingen aanbrengen en hechtingen verwijderen (Wet BIG)

                 

Praktische Oefeningen

Er wordt geoefend met het (steriel) klaarleggen van het juiste instrumentarium en het klaar maken van de behandelkamer/operatie kamer

 

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets en praktische toets. Bij goed gevolg krijgt de cursist een certificaat 

 

Vervolg

Wij bieden 4 verschillende cursussen assisteren bij chirurgie aan. Ieder cursus belicht een ander onderwerp. De cursussen zijn apart te volgen of als een totaal pakket

 

Docent

Marjo Riebergen

 

Doelgroep

Kaakchirurgie Assistenten

 

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 350,- (BTW vrijgesteld) per persoon, inclusief lesmateriaal.

 

INFORMATIE

Telefoonnummer: 055-3121050 of info@dentalbestpractice.nl 

 

ACREDITATIE

 

Assisteren bij implantologie

Niet alleen de implantoloog implanteert, de kaakchirurg uiteraard ook echter dit gaat vaak gepaard met botopbouw. Moeilijke casussen worden door de kaakchirurg uitgevoerd Er wordt geïmplanteerd bij edentaten of enkeltandsvervanging. Het assisteren bij een behandeling waar geïmplanteerd wordt vergt specifieke voorbereidingen en vaardigheden. Tijdens deze cursus komen deze vaardigheden aan bod.

 

De cursusdag start met een algemeen theoretisch deel, gevolgd door hands- on training en praktijk oefeningen waarbij u ook les krijgt van een kaakchirurg. De kaakchirurg zal met u het onderwerp nader bespreken aan de hand van een casus.

 

Leerdoelen

Na afloop van de cursus

 • Kunt u steriel opdekken voor een chirurgische behandeling
 • Is uw kennis van de WIP-richtlijnen up tot date
 • Heeft u theoretische over implantologie
 • Weet u welke informatie/voorlichting u mee moet geven aan de patiënt
 • Weet u welke instructies u aan de patiënt mee kunt geven
 • Weet u welke soorten implantaten er zijn
 • Kunt u hechtingen aanbrengen en hechtingen verwijderen (Wet BIG)
 • Heeft u kennis over het plaatsen van (kunstbot) (membraam)

                 

Praktische Oefeningen

Er wordt geoefend met het (steriel) klaarleggen van het juiste instrumentarium en het klaar maken van de behandelkamer/operatie kamer

 

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets en praktische toets. Bij goed gevolg krijgt de cursist een certificaat 

 

Vervolg

Wij bieden 4 verschillende cursussen assisteren  bij chirurgie aan. Ieder cursus belicht een ander onderwerp. De cursussen zijn apart te volgen of als een totaal pakket.

 

Docent

Marjo Riebergen

 

Doelgroep

Kaakchirurgie Assistenten

 

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 350,- (BTW vrijgesteld) per persoon, inclusief lesmateriaal.

 

INFORMATIE

Telefoonnummer: 055-3121050 of info@dentalbestpractice.nl 

 

ACREDITATIE

 

Assisteren bij apexresecties en hemisecties

Bij de kaakchirurg worden de complexe tandheelkundige handelingen uitgevoerd, waaronder apexresecties en hemisecties. Om te kunnen assisteren bij deze behandelingen, is een vak apart.

In sommige gevallen is bij een element een apexresectie of een hemisectie nodig voor het behoud van het element en om de patiënt van zijn/haar klacht of ontsteking, af te helpen. 
Om hierbij te assisteren zijn bepaalde vaardigheden nodig. Tijdens deze cursus zullen die besproken en geleerd worden.

De cursusdag start met een algemeen theoretisch deel, gevolgd door hands- on training en praktijk oefeningen waarbij u ook les krijgt van een kaakchirurg. De kaakchirurg zal met u het onderwerp nader bespreken aan de hand van een casus.

 

Leerdoelen

Na afloop van de cursus :

 • Kunt u steriel opdekken voor een chirurgische behandeling
 • Is uw kennis van de WIP-richtlijnen up to date
 • Heeft u theoretische kennis over de apexresectie en hemisectie
 • Weet u welke informatie/voorlichting u mee moet geven aan de patiënt
 • Weet u welke instructies u aan de patiënt mee kunt geven
 • Kunt u het juiste instrumentarium klaarleggen voor een apexresectie
 • Kunt u het juiste instrumentarium klaarleggen voor een hemisectie
 • Kunt u hechtingen aanbrengen en hechtingen verwijderen (Wet BIG)

 

Praktische Oefeningen

Er wordt geoefend met het (steriel) klaarleggen van het juiste instrumentarium en het klaar maken van de behandelkamer/operatie kamer

 

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets en praktische toets. Bij goed gevolg krijgt de cursist een certificaat 

 

Vervolg

Wij bieden 4 verschillende cursussen assisteren bij chirurgie aan. Iedere cursus belicht een ander onderwerp. De cursussen zijn apart te volgen of als een totaal pakket.

 

Docent

Fatos Kaya; Mondhygiënist

 

Doelgroep

Kaakchirurgie Assistenten

 

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 350,- (BTW vrijgesteld) per persoon, inclusief lesmateriaal.

 

INFORMATIE

Telefoonnummer: 055-3121050 of info@dentalbestpractice.nl 

 

ACREDITATIE

 

Assisteren bij chirurgische extracties en antrum perforatie

Bij de kaakchirurg worden de complexe tandheelkundige handelingen uitgevoerd, denk daarbij aan het moeizaam verwijderen van M3’s, het verwijderen van wortelresten, behandelen van gebitstraumatologie, implanteren en uitvoeren van hemisecties. Assisteren bij die behandelingen is een vak apart.

De kaakchirurg doet de moeilijke extracties of moet acuut een antrum perforatie sluiten. Dat vergt bepaalde handelingen en flexibiliteit van de assistenten. Tijdens deze cursus krijg je tips en trucs om dit te kunnen gaan doen.

De cursusdag start met een algemeen theoretisch deel, gevolgd door hands- on training en praktijk oefeningen waarbij u ook les krijgt van een kaakchirurg. De kaakchirurg zal met u het onderwerp nader bespreken aan de hand van een casus.

 

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • Kunt u steriel opdekken voor een chirurgische behandeling
 • Is uw kennis van de WIP-richtlijnen up to date
 • Heeft u de juiste instrumentatiekennis ( oa extractie tangen herkennen)
 • Heeft u theoretische kennis over extracties en atrum perforatie
 • Weet u welke informatie/voorlichting u mee moet geven aan de patiënt
 • Weet u welke instructies u aan de patiënt mee kunt geven
 • Kunt u het juiste instrumentarium klaarleggen voor een (totaal) extractie
 • Kunt u het juiste instrumentarium klaarleggen voor een antrum perforatie
 • Weet u hoe u assisteert bij totaalextractie
 • Kunt u hechtingen aanbrengen en hechtingen verwijderen (Wet BIG)

              

Praktische Oefeningen

Er wordt geoefend met het (steriel) klaarleggen van het juiste instrumentarium en het klaar maken van de behandelkamer/operatiekamer

 

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets en praktische toets. Bij goed gevolg krijgt de cursist een certificaat 

 

Vervolg

Wij bieden 4 verschillende cursussen assistenten bij chirurgie aan. Ieder cursus belicht een ander onderwerk. De cursussen zijn aparte te volgen of als een totaal pakket.

 

Docent

Fatos Kaya; Mondhygiënist

 

Doelgroep

Kaakchirurgie Assistenten

 

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 350,- (BTW vrijgesteld) per persoon, inclusief lesmateriaal.

 

INFORMATIE

Telefoonnummer: 055-3121050 of info@dentalbestpractice.nl 

 

ACREDITATIE

 

Het Event voor de Preventie Assistent

Vrijdag 25 juni 2021 | 13.00 uur – 20.00 uur

 

Niets is meer zoals het was. Tijden zijn veranderd en zeker in de evenementen branche vraagt dit om omdenken, aanpassen en creatief denken.

Vandaar dat we dan ook ontzettend trots zijn dat we alle Preventie Assistenten van Nederland dit jaar niet teleur hoeven te stellen. Deze zomer gaan we, samen met onze fantastische sprekers en tafelgasten, jullie verrassen met een TV show op maat. Uiteraard hopen we dat iedereen er gewoon fysiek bij kan zijn. Mocht dit nog niet mogelijk zijn vanwege de Corona maatregelen, niet getreurd, dan zenden we deze unieke show live uit!

 

Mondhygiënisten ook welkom

Vanwege het diverse aanbod en duidelijke uitleg over praktijkhandelingen verwelkomen wij ook graag de mondhygiënist om mee te kijken en te zien wat de Preventie Assistent op dit event voorgeschoteld krijgt. De nieuw opgedane kennis kan dan meteen op de juiste manier in praktijk gebracht worden.

 

Vrijdag 25 juni; Hét Event voor de Preventie Assistent. Wat kun je verwachten?

 • Een Event waarin de tong centraal staat
 • Een Event waar we bacteriën onder de loep nemen
 • Een Event waar de prik op een juiste manier gezet wordt
 • Een Event met verschillende specialisten, discussies en interviews
 • Een Event waar je leert om motiverend de patiënt te motiveren…
 • Een Event in festival sfeer met foodtrucks en lekker eten!

 

En heb je zelf input? Dat kan! Je kunt volop mee discussiëren met onze tafelgasten.
Meld je dus snel aan voor dit bijzondere Event en ‘Get in Touch’ met collega’s uit de tandheelkunde!

 

Het Event voor de Preventie Assistent voldoet aan de eisen voor bij- en nascholing van het Preventie Register.

12.30 - 13.00 Ontvangst
13.00 - 13.15 Vanuit de studio heten we je graag welkom!
De volgende tafelgasten zijn aanwezig:
Kirsten Heukels
Mariëtte Lokken
James Huddleston Slater
Lies van Wegen
Edwin Winkel
13.15 - 14.15 Kirsten Heukels; Vragen stellen met impact.
14.25 - 15.00 Mariëtte Lokken; Autisme in de mondzorgpraktijk, lastig?
15.00 - 15.30 Pauze
15.30 - 16.15 James Huddleston Slater; Weg met die pijn!
16.25 - 16.55 Lies van Wegen; Preventiewerk bij de jeugd: jong geleerd is oud gedaan.
17.00 - 17.30 Pauze
17.30 - 18.30 Edwin Winkel; Tandvlees, Tanden en Tong, Adembenemend!
18.30 - 20.00 GET IN TOUCH festival

Onze tafelgasten en sprekers:
Kirsten Heukels - Trainer, coach en profiler
Vragen stellen met impact!

Zoveel vragen vaak te weinig tijd om deze te stellen? We kennen het gevoel allemaal. In deze kennismaking met kinetisch bevragen (het stellen van vragen met behulp van de bodylanguage van jouw gesprekspartner) gaan we het daarover hebben. We onderzoeken samen simpele en effectieve methodes om zo snel mogelijk zoveel mogelijk benodigde informatie te krijgen terwijl de ander daar een goed gevoel aan overhoudt!

Het wordt interactief en we gaan er in met een gezond gevoel voor humor, dus neem vooral een praktijkvoorbeeld mee!

Mariette Lokken - Mondhygiënist / Kindertandverzorgende
Autisme in de mondzorgpraktijk, lastig?

1% van de Nederlandse bevolking heeft een vorm van autisme. Grote kans dus dat ook in jouw praktijk patiënten bekend zijn met autisme. Tijdens deze workshop hoor je wat autisme nu eigenlijk is en wat lastig kan zijn voor de patiënt en/of voor jou. Je krijgt allerlei tools en voorbeelden van hulpmiddelen om mensen met een vorm van autisme beter te begrijpen en door de behandeling heen te helpen en de zorg te kunnen geven die bij hen past.

James Huddleston Slater - Tandarts / Gnatholoog
Weg met die pijn!

Iedereen heeft wel eens een patiënt “in de stoel gehad” die niet te verdoven was, ook jij als Preventie Assistent in opdracht van de Tandarts. Een patiënt waarbij ondanks dat de verdoving wel was gegeven, er (bijna) geen effect van de verdoving leek. Vaak gebeurt dit in de onderkaak bij het geven van een mandibulair blok, maar ook in de bovenkaak kunnen verdovingen niet altijd “zitten”. Een niet zittende verdoving is niet alleen heel vervelend voor de patiënt, maar – en dat wordt vaak vergeten – is ook heel vervelend voor de behandelaar. Een verdoving moet gewoon snel en betrouwbaar kunnen worden gegeven en overal waar we in de mondzorg moeten werken, zijn effect hebben. We gaan in op de techniek van verdoven, en natuurlijk de trouble shooting. En en passant nemen we het (verbod op) recappen mee.

Lies van Wegen – Mondhygiënist
Preventiewerk bij de jeugd: jong geleerd is oud gedaan

Tijdens deze interactieve sessie zal Lies tools verschaffen voor het opzetten van een Jeugd Preventie Plan bij jou de praktijk. Dit aan de hand van de nieuwe klinische praktijk richtlijn Mondzorg voor jeugdigen, preventie en behandeling van cariës. Naast cariës gaan we het ook hebben over een ander groot tandheelkundig probleem bij kinderen en vooral pubers; Erosie. Hoe erosief zijn bepaalde dranken nou eigenlijk? We gaan het testen!

Edwin Winkel -Parodontoloog
Tandvlees, Tanden en Tong, Adembenemend!

Soms ruikt de Tandarts uit de mond en soms de patiënt. Maar waar ligt dat aan? Zijn het de tanden? Of is het tandvlees ontstoken? Of is er wat met de tong aan de hand? Weet jij wat “ the valley of death” betekent? En waar is die dan? Kan je het opzoeken op Google Maps?

In dit “adembenemend” verhaal, hopelijk zonder mondkapje, word je meegenomen in de duistere wereld van de vieze en frisse adem. En wat leuk is, is dat je iets leert wat je direct kan toepassen, zowel in de praktijk als buiten de praktijk.

Vrijdag 25 juni 2021, TV Show Studio Hart van Holland
Ontvangst van HET Event is om 12.30 uur, waarna we om 13.00 uur van start gaan. Het Event eindigt rond 20.00 uur.

Doelgroep
Preventie Assistenten
Paro-Preventie Assistenten
Begeleidende Mondhygiënisten

Sarah van Zanten

Na haar studie aan de mondzorgkunde in Groningen in 2007, is Sarah gaan werken als Mondhygiëniste en teamleider preventieve zorg Mondzorg Drenthe en Beilen en Erica (sinds 2015).

Tijdens haar studie heeft ze op Bonaire bij Centro Dental Data verzameling gedaan voor haar proefschrift Y Buunk-Werkhoven.

Sarah begeleidt graag assistentes in opleiding, waaronder ook de preventie assistenten. Hier heeft ze opvolging aangegeven en werkt nu naast haar functie als mondhygiëniste als Docent bij Dental Best Practice.

Martijn Moolenaar

Na zijn studie tandheelkunde aan de ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam) in 1999, heeft Martijn Moolenaar zich gespecialiseerd in de esthetische restauratieve tandheelkunde en de implantologie. Beide specialisaties heeft hij intern gevolgd bij diverse gespecialiseerde praktijken. Ook is hij sinds 2005 als specialist geregistreerd bij het N.V.O.I. (Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie).

 

Martijn is lid van de A.E.S. (American Equilibration Society), de A.A.F.P. (American Academy for Fixed Prosthodontics) en ook van een internationale interdisciplinaire studie groep die zich bezig houdt met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van esthetische tandheelkunde en implantologie. Tevens is hij bestuurslid van de N.V.V.R.T. (Nederlandse Vereniging Voor Restauratieve Tandheelkunde).

 

Sinds september 2011 is Martijn Moolenaar officieel erkend als specialist in Prosthodontics door de European Prosthodontic Association (EPA).

Cursus Bleken

voor het hele team

 

Bleken klinkt simpel, ‘doet de preventie assistent of de mondhygiënist wel even’….!?

Bleken moet zeer zorgvuldig gebeuren, het is verantwoordelijk werk en vergt gedegen kennis. Wanneer en bij wie/in welk geval wel/niet bleken en hoe? De wetgeving van tanden bleken verandert de laatste jaren constant, wat mag er nu wel en wat mag er nu niet met tanden bleken?

Weet u het? Tijdens de cursus ‘Bleken voor het hele team’ wordt alles helder als duidelijk uitgelegd en wordt het allemaal even helder als zorgvuldig gebleekte tanden.

 

Deel 1

In een presentatie van een uur worden de ins en outs van het bleken besproken met praktijkvoorbeelden. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Wanneer is het geïndiceerd?
 • Wat doet het?
 • Wat zijn de richtlijnen?
 • Welke materialen en methoden zijn er?

 

Deel 2

In een daarna volgend blok van 3x 20 minuten komen drie fabrikanten aan het woord over hun product. Zij belichten de mogelijkheden die zij hebben, hun productrange en de toepassingen, evenals “Key selling points”.

 • Prevdent
 • Ultradent
 • Philips Zoom

 

Deel 3

Na dit blok bestaat in een korte hands-on de mogelijkheid om bij elkaar het bleekmateriaal te proberen. (To Go methode)

Tot slot volgt een samenvatting en een nabespreking van de materialen, wordt een behandelprotocol besproken evenals de flyer hoe één en ander in de praktijk te promoten.

 

Ingangsniveau

Werkzaam in tandheelkundige praktijk

 

Docent

Arend van den Akker, Algemeen Practicus

 

Doelgroep

Preventieassistenten, mondhygiënisten en tandartsen.

 

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 250,– (BTW vrijgesteld) per persoon

 

Accreditatie

 

 

 

Peter-Paul Schouten

Peter-Paul Schouten volgde zijn opleiding als fotograaf aan de Fotoacademie in Amsterdam. Naast specialist op het gebied van mondfotografie is hij actief als portret-, landschap- en architectuurfotograaf. In 2010 bereikte hem voor de eerste keer het verzoek voor een grote groep tandheelkundigen presentaties en workshops ‘Digitale Mondfotografie’ te verzorgen. Vanaf dat moment wordt hij regelmatig gevraagd als adviseur en docent op dit gebied.

Jolanda van Boven

Mr Jolanda J.A. van Boven heeft een juridische adviespraktijk. Zij is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht waarbij zij zich richt op zorgaanbieders in de eerste- en tweedelijns gezondheidzorg. Daarnaast ligt haar expertise op privacy in ketensamenwerking. Dit betreft zowel ketensamenwerking in de gezondheidszorg als in het publieke domein zoals Centra voor Jeugd en Gezin, Openbare geestelijke gezondheidszorg en Veiligheidshuizen.

Mede-oprichter van de ‘Leertuin Samenwerken aan Zorg &Veiligheid’ alsmede de Stichting ‘Veilige Haven’ betreffende aanpak relationeel geweld en kindermishandeling.

Hankie Bulthuis

Hankie Bulthuis studeerde tandheelkunde aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Van 1990 tot 1996 werkte zij als tandarts in diverse praktijken. Daarnaast was zij als gastdocent verbonden aan de afdeling parodontologie van het ACTA. Van 1993-1996 volgde Hankie de Masteropleiding parodontologie en in 1996 werd zij erkend als parodontoloog door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP). Van 1996 tot 2001 werkte Hankie als parodontoloog in diverse parodontologiepraktijken, daarnaast was zij van 1998 tot 2000 als docent verbonden aan de Masteropleiding parodontologie van het ACTA. In de periode van 2000 tot 2003 was Hankie coördinator en docent bij het Post Academisch Onderwijs Tandheelkunde van het ACTA.

Hankie Bulthuis is sinds 2001 werkzaam bij de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam (KvPA). Zij is tevens docent in de nascholingscursussen die de KvPA verzorgt voor tandartsen en mondhygiёnisten.

Sinds 2008 is Hankie eindredacteur van de nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie.

Guido Rhemrev

Guido Rhemrev studeerde tandheelkunde aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Na zijn opleiding werkte hij van 1998 tot 1999 als assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) op de afdeling maxillo-faciale chirurgie van het Kennemer Gasthuis in Haarlem. Van 1999 tot 2001 werkte hij als tandarts in praktijken in Nederland en Italië. In de periode van 2001 tot 2004 volgde hij de Masteropleiding parodontologie aan het ACTA. In 2005 ontving hij de erkenning als parodontoloog (NVvP) en in 2007 volgde de erkenning als implantoloog (NVOI). Sinds 2008 is hij docent bij de vakgroep Parodontologie van het ACTA waar hij parodontologen in opleiding begeleidt in de implantologie.

Sinds 2004 werkt Guido Rhemrev in de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam. Guido werkt hier alsparodontoloog en implantoloog. Zijn speciale interesse gaat daarbij uit naar parodontale microchirurgie in het kader van esthetische behandelingen. Guido Rhemrev is docent in de compact clinics die de KvPA verzorgt voor tandartsen en mondhygiёnisten.

Charlotte van den Wall Bake

Menselijk
Men noemt mij warm, aandachtig, bevlogen en benaderbaar en daar ben ik blij mee. Ik prikkel, sta stevig in mijn schoenen en laat me niet voor de gek houden. Wel zo prettig als je een coach zoekt met wie je jouw ontwikkeling kunt vormgeven.

Ik begeleid je om dat wat in jou leeft, dat wat jij doet, in beweging te krijgen. Er ontstaat een sfeer van vertrouwen, ook doordat humor een rol speelt in mijn manier van coachen. Ik luister goed naar je en stel gerichte vragen. We kunnen snel de diepte in. Onze wisselwerking leidt tot verandering waar jij langdurig mee verder kunt. Coachingssessies zijn – wat mij betreft – momenten van oprechte ontmoeting en open communicatie.

Ontwikkeld
Ik heb professionaliteit hoog in het vaandel staan. Een goede opleiding vind ik heel belangrijk en daar besteed ik veel aandacht aan, onder andere met de post-hbo-opleiding Coaching van Adviesbureau Hoogendijk. Mijn werkwijze baseer ik op kennis en ervaring. Ik investeer doorlopend in mijn eigen ontwikkeling, zodat ik als mens en als coach in beweging blijf. Momenteel volg ik een driejarige opleiding Jungiaanse psychologie.

Geaccrediteerd
Als bestuurslid bij NOBCO, de beroepsorganisatie voor beroepscoaches, zet ik mij in voor het gebruik van een helder, Europees uniform kwaliteitskeurmerk. Zelf ben ik geaccrediteerd Senior Practitioner Coach. Ik conformeer mij uiteraard aan de ethische gedragscode, de algemene voorwaarden en de klachtenprocedure van NOBCO. Lees meer over NOBCO op www.nobco.nl

Betrokken
Ik sta midden in de samenleving. Als bestuurslid ben ik nauw betrokken bij Terminus De Onthaasting, een bijzondere horecagelegenheid in Amersfoort, gerund door medewerkers met een verstandelijke beperking. Lees meer over Terminus De Onthaasting op www.terminusdeonthaasting.nl Ook zit ik sinds begin 2014 in het bestuur van Stichting Vrienden van Holland Opera.

CoachNetwerk
Bekijk mijn profiel op CoachNetwerk

Website: www.coaching-amersfoort.nl

Opleiding Prepareren

Vervolgopleiding Vullen en Afwerken

 

Het aanleren van het prepareren is een grote stap om te nemen. Veel tandartsen zullen er moeite mee hebben om dit uit handen te geven. Maar als een tandarts de indicatie heeft gesteld, is prepareren een praktische handeling die onder toezicht door assistenten kan worden uitgevoerd. De ervaring leert dat assistenten die al jaren gebitsreiniging uitvoeren én ervaring hebben met het vullen en afwerken van composietrestauraties, zeer goed in staat zijn om het prepareren onder de knie te krijgen. Wij gaan uit van niet te grote caviteiten zonder diepe cariës.

 

Cursisten leren ‘standaard’ preparaties van klasse I,II, III en V; geen hoekopbouwen en esthetische restauraties. Het prepareren van één- en tweevlaks caviteiten wordt stapsgewijs geleerd. Oefenen gebeurt eerst op een fantoom en na een boortoets worden er patiënten behandeld nadat een tandarts de indicatie heeft gesteld. Deze patiënten moeten worden aangezocht in de praktijk waarin de assistent werkt. Hierdoor is deze opleiding geschikt voor ‘inhouse’  bij praktijken met meerdere behandelkamers.

 

In de periode tussen de opleidingsdagen moeten opdrachten worden uitgevoerd. Een tandarts in de praktijk begeleidt de cursist hierbij.
Deze opleiding vereist grote praktische vaardigheden en inzet en neemt vijf dagen in beslag met tussenposes van drie tot vier weken.

 

Docent

Wilbert van Susante, algemeen practicus

Kennis van:
- Waaruit bestaan de harde tandweefsels?
- Wat is cariës en hoe ontstaat het?
- Hoe ziet cariës eruit?
- Welke preparatievormen zijn er?
- Wat zijn de risico’s en hoe vermijdt u ze.

Vaardigheden:
- Prepareren van standaard klasse I, II, III, V
- Excaveren van ondiepe caviteiten

Amersfoort e.o. (14.00 uur – 21.00 uur)
Lesdag 1: Vrijdag 30 oktober 2020
Lesdag 2: Vrijdag 6 november 2020
Lesdag 3: Vrijdag 20 november 2020
Lesdag 4: Vrijdag 4 december 2020
Lesdag 5: Vrijdag 18 december 2020

Patiënten
U dient voor deze opleiding zelf zorg te dragen voor patiënten, namelijk:
Dag 1 t/m 3: geen patiënt
Dag 4: een éénvlaks en twee maal een twee- of drievlaks bij premolaar of molaar
Dag 5: twee maal twee- of drievlaks zijdelings en een vulling in het front
Wij raden u aan tijdig op zoek te gaan naar geschikte patiënten.

Toelatingseisen:
Cursisten die de opleiding ‘Vullen en afwerken’ van Dental Best Practice met goed gevolg hebben afgelegd kunnen deelnemen. Andere assistentes die al wel enkele jaren ervaring hebben met vullen en afwerken kunnen deelnemen na een praktische en theoretische ingangstoets. Voor de benodigde kennis en vaardigheden kijkt u bij de leerdoelen van de opleiding ‘vullen en afwerken’.

Studiebelasting
De opleiding start om 13.00 uur en eindigt om 20.00 uur
Totale studiebelasting is: 5 opleidingsdag van 7 uur (totaal 35 uur)

Ingangsniveau
Vullen en afwerken

Diploma
Na afloop ontvangt u – bij het positief afronden van de opleiding – een diploma.

Accreditatie

Composietrestauraties voor Mondhygienisten KTV ers

Composiet, bonding en uithardingslamp. Deze drie entiteiten zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Een juist gebruik van materialen levert een hoop voordelen op.

Door een combinatie van deze materialen kunt u tot 50% van uw behandeltijd voor uw posterieure composietvulling besparen met behoud van kwaliteit.

In deze cursus demonstreren we onder andere de workflow voor melkelementen met Bulkfill flowable, de “injection mold” techniek, en anatomische modellering van eenvoudige occlusale restauraties met Bulkfill composiet. Hierbij wordt het gebruik van twee handige matrix-systemen getoond.

 

Doelstelling basiscursus

Het overdragen van de basiskennis en het aanleren van de basisvaardigheden om op verantwoorde wijze om te kunnen gaan met het Bulk Fill composietsysteem, de composietlamp, bonding en bijpassende matrixsystemen.

 

Vereisten Cursus
 • Loupebril
 • Eigen composietinstrumenten
 • Eigen composietlamp kan worden meegenomen om te laten testen op output.

 

Studiebelasting

De cursus start om 19.00 uur en eindigt om 23.00 uur
Totale studiebelasting is: 4 uur

 

Ingangsniveau

Mondhygiënist

 

Certificaat

Na afloop van deze cursus, ontvangt u – als bewijs van deelname – een certificaat

 

Docent

Arend van den Akker

 

Doelgroep

De cursus is met name bedoeld voor mondhygiënisten met KTV-ervaring.

 

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 395,- (BTW vrijgesteld) per persoon.

 

Accreditatie

 

Bijeenkomst verplichte bij- en nascholing Intra-orale Röntgen- en Panoramaopnamen

Dental Best Practice organiseert – naast de reguliere cursus – op maandagavond 20 mei 2019 in het Anatomiegebouw in Utrecht, een bijeenkomst betreffende de verplichte bij- en nascholing Intra-orale röntgen- en Panoramaopnamen.

Volgens het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming dient de assistent – minimaal eens in de vijf jaar nadat hij/zij de basis cursus Intra-Orale Röntgen- en Panoramaopnamen cursus heeft gevolgd – aan bij– en/of nascholing te doen.

De bewijzen van deze gevolgde bij- en/of nascholing moeten worden gedocumenteerd in het KEW-dossier.

Tijdens deze 2 uur durende theoretische en praktische cursus worden alle facetten besproken die nodig zijn om te voldoen aan de scholingseis namelijk:
– De risico’s van straling
– Bescherming tegen straling
– Herkennen van fouten in opnamen
– Gebruik van apparatuur
– Eigenschappen van straling
– Basale anatomie en röntgenanatomie
– Bediening van het apparatuur
– Maken van Intra-orale röntgenopnamen
– Maken van Panoramaopnamen

 

Leerdoelen

– U kunt benoemen wat röntgenstraling is en wat de biologische effecten zijn;
– U weet wat de voorwaarden zijn op het gebied van röntgen binnen de tandartspraktijk
– U kunt uzelf en de patiënt voldoende beschermen tegen röntgenstraling;
– U kunt goede röntgenopnames maken en fouten herkennen
– U kunt werken volgens de protocollen en de procedures volgens de geldende kwaliteitseisen
– Het is duidelijk wie verantwoordelijk is voor de apparatuur in de praktijk.
– U weet wat de wet BIG inhoudt

 Aan het einde van de cursus wordt een kennistoets afgelegd. Na het behalen van deze toets, ontvangt iedere deelnemer van ons een certificaat! Door middel van deze toets en certificaat, kunt u aantonen dat uw assistente voldoet aan de bij- en nascholingseisen, volgens de huidige richtlijn tandheelkundige radiologie (KNMT).

 

Studiebelasting

De cursus start om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur

Totale studiebelasting: 2 uur

 

Docenten

Marjo Riebergen

 

Doelgroep

Assisterenden en mondhygiënisten

 

Kosten

De kosten voor deze bij- en nascholing bedragen € 75,- (BTW vrijgesteld) per persoon 

 

Accreditatie

 
 
 
 
 
 

Opleiding Paro Preventie Assistent Module 2 – Initiële therapie

De opleiding Paro-Preventie Assistent COMPLEET is opgedeeld in twee modules, deze zijn afzonderlijk van of aansluitend aan elkaar te volgen.

 

Module 2: hierin komt de initiële therapie bij DPSI 3- patiënten uitgebreid aan bod met de theoretische achtergrond en de vaardigheden. Tijdens deze module wordt er één patiënt initieel behandeld, de cursist neemt deze patiënt mee uit de praktijk.

 NB ingangseis voor het volgen van Module 2 is het met succes afgerond hebben van Module 1

 

Individueel traject

Wilt u een individueel traject bij u in de praktijk? Dat is zeker mogelijk! Eén van onze ervaren docenten, komt graag bij u in de praktijk om u op te leiden tot ParoPreventie Assistent. Voor meer informatie en kosten kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers op kantoor, zij kunnen u alle ins- en outs vertellen. U kunt bellen met 055-3121050.

 

Docent (en)
Sascha van Hummel (Docent en Mondhygiënist)
Stella van Hoeve (Docent en Mondhygiënist)

Lesdag 1
Introductie: Bespreken van de cursus en de theorie
Theorie: Het parodontium, de basis -> diagnose stellen, het maken van een behandelplan en het uitvoeren van de initiële therapie
Praktijk; Het maken van een pocketstatus en opstellen van een behandelplan bij een mede cursist

Lesdag 2 (start patiënten behandeling)
Groep 1: patiëntenbehandeling; onderzoek nieuwe pat DPSI 3- (groep 2 assisteert)
Groep 2: patiëntenbehandeling; onderzoek nieuwe pat DPSI 3- (groep 1 assisteert)

Lesdag 3
Groep 1: Vervolg initiële behandeling patiënt 1
Groep 2: Vervolg initiële behandeling patiënt 1

Lesdag 4
Examen groep 1; Herbeoordeling patiënt 1
Examen groep 2; Herbeoordeling patiënt 1

De verwachtingen rondom de studie:
- een enorme inzet
- motivatie
- zelfstudie
- ruime begeleiding en tijd van uw werkgever tijdens de opleiding

Leerdoelen
De deelnemer is na deze opleiding in staat om:
- het zelfstandig maken van een pocketstatus en dit kunnen interpreteren
- verschillende vormen van parodontitis en gingivitis te benoemen
- een diagnose te stellen en een behandelplan op te stellen
- zelfstandig een initiële behandeling uit te voeren bij een DPSI 3- patiënt
- een herbeoordeling uit te voeren en een vervolgplan maken
- de frequentie van de bijbehorende nazorg te bepalen en uit te voeren.

Arnhem (dinsdagen)
16 juni 2020, 30 juni 2020, 8 september 2020, 6 oktober 2020 EXAMEN

Enschede (zaterdagen)
31 oktober 2020, 14 november 2020, 28 november 2020, 9 januari 2021 EXAMEN

Amersfoort e.o. (vrijdagen)
8 januari 2021, 29 januari 2021, 5 februari 2021, 2 april 2021 EXAMEN

Beilen e.o. (vrijdagen)
22 januari 2021, 5 februari 2021, 19 februari 2021, 26 maart 2021 EXAMEN

Enschede (zaterdagen)
6 februari 2021, 27 februari 2021, 20 maart 2021, 17 april 2020 EXAMEN

Arnhem (dinsdagen)
  9 februari 2021, 22 februari 2021, 2 maart 2021, 13 april 2021 EXAMEN

Amersfoort e.o. (zaterdagen)
13 februari 2021, 27 februari 2021, 13 maart 2021, 24 april 2021 EXAMEN

Den Haag (vrijdagen)
5 maart 2021, 19 maart 2021, 26 maart 2021, 9 april 2021 EXAMEN

Fantoomhoofd
Wilt u uw medewerker(s) – tijdens een opleiding – ook graag de mogelijkheid bieden om bij u in de praktijk optimaal te kunnen oefenen? U kunt bij Dental Best Practice als studiemateriaal, een fantoomhoofd (incl. kaakje) bestellen. De kosten voor een studie model, fantoomhoofd bedraagt € 995,00 (excl. BTW).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via e-mail: info@dentalbestpractice.nl of via telefoon: 055 31 21 050

Studiebelasting
De opleiding start op de vrijdagen om 12.30 uur en eindigt om 18.30 uur of om 15.00 uur en eindigt om 21.00 uur.

Diploma
Na afloop ontvangt u - bij het positief afronden van de opleiding - een diploma.

Doelgroep
Zeer geschikt voor de Preventie Assistent die – na een aantal jaren ervaring – toe is aan een volgende stap.

Studiemateriaal de cursist:
- de cursist ontvang een cursusmap

Materialen
- Spiegel en pocketsonde: PQW Williams
- Curettes Gracey 1/2, 11/14 ( of 11/12) en 12/13 ( of 13/14)
- Scaler H6/H7 , S204s of S204sd
- Slijp benodigdheden
- Werkkleding
- Beschermbril
- Schoenen

Opleiding Paro Preventie Assistent Module 1 – de Basis

De opleiding Paro-Preventie Assistent COMPLEET is opgedeeld in twee modules, deze zijn afzonderlijk van of aansluitend op elkaar te volgen.

Module 1 zal in het teken staan van de verdieping en verbreding van de kennis op het gebied van preventie en de behandeling van DPSI 3- gebitsreiniging en nazorg van de patiënten. Met het aanleren van de daarbij behorende vaardigheden. Tijdens deze module worden er drie patiënten behandeld, de cursist neem deze patiënten mee vanuit de praktijk.

 

Individueel traject

Wilt u een individueel traject bij u in de praktijk? Dat is zeker mogelijk! Eén van onze ervaren docenten, komt graag bij u in de praktijk om u op te leiden tot ParoPreventie Assistent. Voor meer informatie en kosten kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers op kantoor, zij kunnen u alle ins- en outs vertellen. U kunt bellen met 055-3121050.

 

Docenten
Sascha van Hummel (Docent en Mondhygiënist)
Stella van Hoeve (Docent en Mondhygiënist)

Lesdag 1
Introductie: Taken en doelen, theorie update, ergonomie, WIP, stappenplan DPSI 3-
Praktijk: DPSI 1 of 2 behandelen (op elkaar) en oefenen exploratief sonderen, ergonomie

Lesdag 2
Theorie: Gingivitis en parodontitis, Lifestyle factoren, nazorg, hoe pak je het aan?
Praktijk: Start uitleg curettes op fantoom en oefenen

Lesdag 3
Theorie: Voorlichting, instructie, medische anamnese en mondonderzoek
Praktijk: Oefenen mondonderzoek en vervolg curettes op fantoom

Lesdag 4
Theorie: Motivational Interviewing
Praktijk: Polijsten, ultrasoon, vervolg curettes en het slijpen van curettes

Lesdag 5
Theorie: Bespreken en presenteren van een artikelen m.b.t. mondzorgproducten
Praktijk: Oefenen met alle instrumentatie technieken

Lesdag 6
Theorie en fantoom examen

Lesdag 7
Lesdag samen met de praktijkbegeleider

Lesdag 8 ( start patiëntenbehandeling)
Nazorg of GBR patiënt DPSI 3- Groep 1
Nazorg of GBR patiënt DPSI 3- Groep 2

Lesdag 9
Nazorg of GBR patiënt DPSI 3- Groep 1
Nazorg of GBR patiënt DPSI 3- Groep 2

Lesdag 10 Examen
Nazorg patiënt DPSI 3- Groep 1
Nazorg patiënt DPSI 3- Groep 2

U maakt een verdiepingsslag in achtergrondinformatie over:
- parodontale problematiek
- nieuwe vakinhoudelijke ontwikkelingen
- updates preventie en ergonomie.
- het motiveren van patiënten
- invloed van Lifestyle op de mondgezondheid.

U bent straks in staat om, samen met uw praktijkbegeleider/werkgever:
- een diagnose te stellen voor uw patiënt
- een behandelplan voor de betreffende patiënt te maken
- het behandelen van een niet gecompliceerde patiënt met een DPSI van 3-
- het uitvoeren van nazorg bij de door uw behandelde patiënt.

De verwachtingen rondom de studie:
- een enorme inzet
- motivatie
- zelfstudie
- ruime begeleiding en tijd van uw werkgever tijdens de opleiding.

Leerdoelen
De deelnemer is na deze opleiding in staat om:
- patiënten met DPSI 3- te behandelen (gebitsreiniging of nazorg)
- onder toezicht een behandelplan voor de betreffende patiënt op te stellen
- het inzicht in de verschillende parodontale aandoeningen juist toe te passen
- het juist te hanteren van het instrumentarium
- op een positieve manier instructie te geven aan de patiënt
- een patiënt te motiveren
- de invloed van Lifestyle op de mondgezondheid benoemen
- duidelijke uitleg aan de patiënt te geven over de problematiek en behandeling.

Amersfoort e.o. (vrijdagen) 
15 mei 2020, 29 mei 2020, 12 juni 2020, 26 juni 2020, 4 september 2020, 18 september 2020, 9 oktober 2020, 6 november 2020, 27 november 2020, 11 december 2020

Amersfoort e.o. (zaterdagen)
5 september 2020, 26 september 2020, 3 oktober 2020, 17 oktober 2020, 7 november 2020, 21 november 2020, 5 december 2020, 19 december 2020, 16 januari 2021, 30 januari 2021

Den Haag (vrijdagen)
9 oktober 2020, 23 oktober 2020, 6 november 2020, 20 november 2020, 11 december 2020, 18 december 2020, 8 januari 2021, 22 januari 2021, 5 februari 2021, 19 februari 2021

Enschede (zaterdagen) 10:00 uur tot 15:00 uur
29 augustus 2020, 26 september 2020, 3 oktober 2020, 24 oktober 2020, 7 november 2020, 21 november 2020, 5 december 2020, 19 december 2020, 16 januari 2021, 30 januari 2021

Beilen e.o. (vrijdagen)
28 augustus 2020, 11 september 2020, 25 september 2020, 9 oktober 2020, 23 oktober 2020, 13 november 2020, 20 november 2020, 11 december 2020, 18 december 2020, 8 januari 2021

Arnhem (dinsdagen)
1 september 2020, 15 september 2020, 29 september 2020, 13 oktober 2020, 27 oktober 2020, 3 november 2020, 24 november 2020, 8 december 2020, 12 januari 2021, 26 januari 2021

Fantoomhoofd
Wilt u uw medewerker(s) – tijdens een opleiding – ook graag de mogelijkheid bieden om bij u in de praktijk optimaal te kunnen oefenen? U kunt bij Dental Best Practice als studiemateriaal, een fantoomhoofd (incl. kaakje) bestellen. De kosten voor een studie model, fantoomhoofd bedraagt € 995,00 (excl. BTW).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via e-mail: info@dentalbestpractice.nl of via telefoon: 055 31 21 050

Studiebelasting
De opleiding start op de vrijdagen om 12.30 uur en eindigt om 18.30 uur of om 15.00 uur en eindigt om 21.00 uur.

Ingangsniveau
Preventie assistent

Diploma
Na afloop ontvangt u - bij het positief afronden van de opleiding - een diploma.

Doelgroep
Zeer geschikt voor de Preventie Assistent die – na een aantal jaren ervaring – toe is aan een volgende stap.

Studiemateriaal de cursist:
- de cursist ontvangt een cursusmap

Materialen
- Spiegel en pocketsonde: PQW Williams
- Curettes Gracey 1/2, 11/14 ( of 11/12) en 12/13 ( of 13/14)
- Scaler H6/H7 , S204s of S204sd
- Slijp benodigdheden
- Werkkleding
- Beschermbril
- Schoenen