Webinars

Webinar Teamfasen

Om van een groep een echt team te maken, gaan we een aantal fasen door. Hoe bewuster we ons daarvan zijn, hoe beter en effectiever we deze kunnen doorlopen. Het maakt geen verschil hoe groot de groep of het team is: aandacht voor (het herkennen van en acteren op) deze fasen is voor iedereen nuttig!

 

In deze online training doorlopen we de teamfasen en kijken we naar wat nodig is in welke fase en hoe je de fasen kunt herkennen. Hoe weet je in welke fase jouw team zit en wat is er nodig om met elkaar verder te komen?

 

Docenten
Kirsten Heukels

- Inzicht verwerven in de verschillende fasen.
- Identificeren welke acties in welke fase nodig zijn.
- Oog hebben voor behoeften en welke tegemoet kunnen worden gekomen (en welke niet).
- Concrete tips per fase.

9 maart 2021
Aanvang is om 09.30 uur en eindigt rond 12.00 uur

10 juni 2021
Aanvang is om 13.00 uur en eindigt rond 15.30 uur

6 oktober 2021
Aanvang is om 11.00 uur en eindigt rond 13.30 uur

Webinar Omgaan met stress

In alle tijden, en deze in het bijzonder, is stress een aspect om serieus rekening mee te houden. Het (h)erkennen en bewust omgaan met eigen en andermans stress is van essentieel belang.

 

Tijdens deze online training verkennen we met elkaar wanneer stress nuttig kan zijn en waar de grens ligt naar ongezonde stress. Wat is het verschillende stress-gerelateerde gedrag dat mensen kunnen vertonen en wat zijn de factoren die stress veroorzaken? Natuurlijk bespreken we hoe je tijdig stress bij jezelf en anderen kunt (h)erkennen en wat vervolgens de remedies zijn.

 

Docenten
Kirsten Heukels

- Het inzicht verwerven in de verschillende aspecten van stress.
- Kennis opdoen over hoe stress zich op verschillende manieren kan uiten.
- Concrete en praktische tools voor het omgaan met stress bij jezelf en bij anderen.

3 maart 2021
Aanvang is om 11.00 uur en eindigt rond 13.30 uur

20 mei 2021
Aanvang is om 09.30 uur en eindigt rond 12.00 uur

19 oktober 2021
Aanvang is om 13.00 uur en eindigt rond 15.30 uur

Webinar Persoonlijk leiderschap

Nu velen – deels of geheel – willen of moeten blijven werken vanuit huis, is het meer dan ooit de vraag hoe we aangehaakt blijven bij onszelf en elkaar. Persoonlijk leiderschap (niet te verwarren met leidinggeven aan anderen) is hiervan een vitaal onderdeel. Uitgangspunt: ieder mens kan persoonlijk leiderschap vertonen. Je hoeft daar geen leidinggevende voor te zijn J

In deze online training kijken we samen in een kleine groep naar alle mogelijkheden en hoe de obstakels te pareren.

 

Krijg inzicht in de bewustwording en ontwikkeling van je (persoonlijk) leiderschap door middel van:

–   Je communicatie positief te houden.
–   Open communicatie aan te moedigen.
–   Gezondheid en welzijn als prioriteiten te definiëren.
–   Jezelf en collega’s te (h)erkennen en belonen.
–   Het plezier in je werk niet uit het oog te verliezen.

 

Docenten
Kirsten Heukels

Hoe houden we (samen)werken leuk wanneer persoonlijk contact een nieuwe of andere vorm krijgt? Hoe kan je dat beïnvloeden? Je aangehaakt voelen waar je ook werkt? Het kan echt! Deze online training helpt je daarbij met concrete tips en trucs.

19 maart 2021
Aanvang is om 09.30 uur en eindigt rond 12.00 uur

27 mei 2021
Aanvang is om 09.30 uur en eindigt rond 12.00 uur

29 september 2021
Aanvang is om 09.30 uur en eindigt rond 12.00 uur

Doelgoep
Gehele tandheelkundige team

Aanvang en Eindtijd
Aanvang is om 09.30 uur en eindigt rond 12.00 uur

Webinar Kinetisch (be)vragen

In alle gesprekken die we voeren, kunnen we kinetisch vragen stellen inzetten. Kinetisch betekent “in beweging zetten”. Hierbij gebruik je de lichaamstaal en de woordkeuze van de gesprekspartner om verder te vragen. Bij politie, justitie en inlichtingendiensten wordt dit ingezet doordat het een methode is die niet tot een valse bekentenis kan leiden.

 

In deze online training kijken we naar hoe je kinetisch vragen kunt stellen aan collega’s, cliënten en ook in sollicitatiegesprekken. Waar kan je op letten en hoe kan je het concreet inzetten in jouw omgeving.

 

Docenten
Kirsten Heukels

- Het inzicht verwerven in de verschillende aspecten van (be)vragen.
- Kennis opdoen over hoe je de gesprekspartner kunt laten ontspannen.
- Het zoeken naar positieve en uitdagende “triggers”

10 maart 2021
Aanvang is om 11.00 uur en eindigt rond 13.30 uur

1 juni 2021
Aanvang is om 09.30 uur en eindigt rond 12.00 uur

7 oktober 2021
Aanvang is om 13.00 uur en eindigt rond 15.30 uur

Webinar Intervisie

Een klein groepje collega’s of vakgenoten (maximaal 8 deelnemers) vormt met elkaar een intervisiegroep en staat stil bij eigen ervaringen en delen de inzichten.

Voorwaarden zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers en onderling vertrouwen. Een goed leerklimaat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 

In deze online training gaan we verder in op onderstaande onderdelen en dit levert onder andere het volgende op:

–   Meer zicht op de of je? eigen sterke en zwakkere kanten door reflectie.
–   Meer creativiteit bij het oplossen van problemen.
–   Uitbreiding van het eigen gedragsrepertoire.
–   Gezamenlijke reflectie doet bovendien een sterk beroep op de communicatieve vaardigheden zoals onder andere: luisteren, samenvatten en doorvragen.

 

Docenten
Kirsten Heukels

Het doel van intervisie is vakmanschap ontwikkelen. Met behulp van (zelf)reflectie greep krijgen op het eigen denk- en leerproces.
Om te voorkomen dat er tijd verloren gaat met structuur, maken we vooraf afspraken over onder andere casuïstiek, tijd en methode.

17 maart 2021
Aanvang is om 10.00 uur en eindigt rond 13.00 uur

28 mei 2021
Aanvang is om 13.00 uur en eindigt rond 16.00 uur

30 september 2021
Aanvang is om 09.00 uur en eindigt rond 12.00 uur

Webinar Duivelse Dilemma’s

Deze online training geeft je in korte tijd inzicht in een zuivere en stap-voor-stap aanpak van morele oordeelsvorming, zowel voor jezelf als binnen jouw organisatie. Het vergroot je besluitvaardigheid en versterkt je ‘in control’ gevoel. Wanneer je wordt geconfronteerd met een dilemma kan je het geleerde concreet en praktisch inzetten.

 

In deze training gaan we aan de slag met morele oordeelsvorming. Wat is nou eigenlijk een dilemma? Volgens welke stappen kom je gestructureerd tot een oordeel? Aan de hand van eigen dilemma’s, zakelijk of privé, oefenen we de stappen, ervaren we de afwegingen en hoe het iedere keer tot een geijkte conclusie leidt. Neem een eigen dilemma mee, (mag ook in het verleden een dilemma zijn geweest), welke je met de groep wilt delen. We helpen elkaar door input te geven wat tot een juiste beslissing leidt!

 

Docenten
Kirsten Heukels

Deelnemer is na deze webinar op de hoogte van:
- Dilemma’s opdelen in behapbare stukken.
- Rationeel en gevoelsmatig een dilemma benaderen.
- Helicopterview over het dilemma ervaren.

2 maart 2021
Aanvang is om 09.30 uur en eindigt rond 12.00 uur

19 mei 2021
Aanvang is om 11.00 uur en eindigt rond 13.30 uur

8 oktober 2021
Aanvang is om 13.00 uur en eindigt rond 15.30 uur

Webinar; Van DPSI naar PPS

Om up-to-date te blijven bieden wij een webinar aan voor de Preventie Assistent over de Periodieke Parodontale Screening. Het zal jullie niet ontgaan zijn, dat in 2021 de DPSI vervangen zal worden door de PPS (Periodieke Parodontale Screening).

 

Om jullie daar alvast op voor te bereiden zullen we tijdens het webinar de volgende onderwerpen bespreken:

  • achtergrond van de PPS
  • verschillende PPS-scores
  • verschil tussen DPSI en PPS
  • het toepassen van PPS in de praktijk

 

Het webinar is interactief, dus het is mogelijk om tussentijds vragen te stellen!

 

Docenten
Sascha van Hummel, Mondhygiënist
Stella van Hoeve, Mondhygiënist

Je weet na afloop van de cursus:

• de PPS score te benoemen
• het verschil tussen de DPSI en PPS score
• hoe je de PPS kunt toepassen
• welke behandeling bij de PPS score hoort
• welke behandeling je kunt uitvoeren

Doelgoep
(Paro) Preventie Assistent

Tijd
19.00 uur tot 20.30 uur

Benodigdheden:
- Laptop/ PC/ tablet met ingebouwde microfoon en camera.
- Vanzelfsprekend is een internetverbinding van belang.
- Zorg dat je een doosje floss bij de hand hebt!

Webinar; Leiderschap in Coronatijd

Tijdens deze webinar gaan we ons bezig houden met het leidinggeven aan medewerkers in een tijd van verandering. Wat vraagt de spanning en stress bij medewerkers van jouw leiderschap? Wat kan je bieden en waar zijn juist grenzen nodig?

 

Het webinar is interactief van opzet en er is daarom veel ruimte voor eigen inbreng. Het delen van visie en ervaring is onderdeel van dit webinar.
Vooraf ontvang je een hand-out met theoretische achtergrondinformatie, zodat tijdens het webinar de interactie met betrekking tot de inhoud, alle ruimte krijgt.

 

Docent
Kirsten Heukels

Doelstelling
Deze webinar geeft je in korte tijd inzicht in welk leiderschap effectief kan zijn in tijden van verandering. Hoe benader je verschillende type mensen? Hoe vergroot  je jouw impact en de effectiviteit van medewerkers die je aanstuurt?

maandag 8 juni 2020
Aanvang is om 19.00 uur en eindigt rond 21.00 uur

Benodigdheden:
Je hebt een laptop/ PC/ tablet nodig met ingebouwde microfoon en camera. Vanzelfsprekend is een internetverbinding van belang. Door de interactieve opzet van het webinar willen wij je vragen om ook een webcam te gebruiken. Het voorbereiden van het webinar neemt ongeveer 20 minuten in beslag.

Webinar Rubberdam; The Essentials

Live Webinar; Gebruik Cofferdam en voorkom contaminatie van aerosol

 

Om verspreiding van virussen in de lucht te voorkomen wordt aangeraden om zoveel mogelijk behandelingen met cofferdam te doen. Voor de meeste restauratieve, endodontische en orthodontische behandelingen is dat in principe ook geen probleem. Maar indien cofferdam nog niet veelvuldig wordt toegepast in de praktijk kan het handig zijn om enkele tips en tricks op te doen, zodat rubberdam snel met veel plezier kan worden gebruikt. Speciaal voor (preventie)assistentes hebben Maarten de Beer en Erik-Jan Muts een cursus samengesteld, zodat assistentes zelfstandig leren cofferdam aan te brengen. Als introductie op deze cursussen wordt donderdagavond 11 juni een webinar georganiseerd door Dental Best Practice met Maarten en Erik-Jan. Het bedrag voor deze webinar is een korting op de fysieke cursus.

 

Docenten
Erik-Jan Muts, Algemeen Practicus
Maarten de Beer, Algemeen Practicus

Deelnemer is na deze webinar op de hoogte van:
- voor- en nadelen van rubberdam
- indicaties van rubberdam
- hoe rubberdam te markeren en te knippen, ook in lastige situaties
- welke klemmen wanneer gebruikt worden en op welke elementen
- hoe rubberdam aangebracht kan worden (3 verschillende manieren) bij de patiënt
- het inverteren van rubberdam
- de toepassing van verschillende floss-ligaturen

donderdag 11 juni 2020
Aanvang is om 20.00 uur en eindigt rond 22.00 uur

Doelgoep
(preventie-)assistentes

Benodigdheden:
- Laptop/ PC/ tablet met ingebouwde microfoon en camera.
- Vanzelfsprekend is een internetverbinding van belang.
- Zorg dat je een doosje floss bij de hand hebt!