NIEUW! Cursus CBCT Toezichthoudend medewerker Stralingsbescherming voor Verwijzers

In het kader van het veilig gebruik van straling is de indicatiestelling van de röntgenopnamen heel belangrijk. Het eerste principe van de International Commission on Radiological Protection (ICRP) gericht op de beperking van de dosis voor patiënten betreft dan ook de rechtvaardiging (justification) van röntgenopnamen. Dit betekent dat de Tandarts, die patiënten verwijst voor Conebeam CT (CBCT) opnamen, op de hoogte moet zijn van de dosis en de mogelijkheden en beperkingen van CBCT-opnamen, ook al heeft hij niet zelf het CBCT-toestel in gebruik. Immers, door een patiënt te verwijzen, ontvangt de patiënt een dosis röntgenstraling en verwacht de Tandarts/Verwijzer dat de uitkomst van de opname bijdraagt aan de diagnostiek en het behandelplan.

 

Onze nieuwe cursus “CBCT voor Verwijzers” geeft inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van CBCT-opnamen. Na het volgen van deze cursus voldoe je aan de vereisten om te kunnen verwijzen voor CBCT-opnamen.

 

Docent

Prof.-em. Dr. P.F. van der Stelt, coördinerend stralingsdeskundige (niveau 3); voormalig hoofd van de sectie Orale en Maxillofaciale Radiologie van ACTA.

Online gedeelte via de digitale leeromgeving

• beeldvorming bij CBCT
• beeldkwaliteit en artefacten
• doses voor de patiënt bij CBCT
• 3D anatomie
• de basisprincipes ICRP

Gedeelte praktijk
• gebruik van CBCT viewers
• herkennen van anatomische structuren
• herkennen van de meest gebruikelijke afwijkingen CBCT
• opstellen van een verwijzing

Na het volgen van deze cursus:

• ben je op de hoogte van de algemene principes van rechtvaardiging binnen de tandheelkundige radiologie, in het bijzonder die welke betrekking hebben op CBCT-op- namen
• heb je kennis van dosisaspecten van CBCT opnamen
• weet je wat de diagnostische mogelijkheden van een Conebeam opname zijn en waar de beperkingen liggen
• weet je wat de mogelijkheden zijn van een CBCT-viewer en hoe deze te gebruiken
• kun je Conebeam opnamen beoordelen voor wat betreft de beeldkwaliteit en kun je artefacten herkennen
• heb je basale kennis van de 3D-anatomie, vereist voor de interpretatie van Conebeam opnamen
• kun je de meest voorkomende afwijkingen, zoals deze afgebeeld worden op Conebeam opnamen, herkennen en interpreteren

Doelgroep
Tandarts, die patiënten verwijst voor Conebeam CT (CBCT) opnamen

Studiebelasting
Thuisstudie middels huiswerk: vooraf 3,5 uur
Tijdsduur opleiding: Circa 6 uur

Diploma
Na afloop ontvang je – bij het positief afronden van de opleiding – een diploma.

Accreditatie
Aan deze cursus zijn 6 KRT-punten toegekend.

Overige informatie
De deelnemers ontvangen een aantal CBCT-viewers met voorbeeld-patiënten. Om deze te kunnen gebruiken is een Windows laptop nodig. Het verdient aanbeveling om deze mee te nemen op de cursusbijeenkomst.

Tip:
Als achtergrondinformatie kan gebruik worden gemaakt van het volgende boek:
Conebeam CT
door: P.F. Van der Stelt
uitgave: Houten, Prelum; AccreDidact (2020)

Nog geen reacties geplaatst

Sorry, the comment form is closed at this time.