Congres Composiet ‘The Fundamentals’

Vrijdag 5 april 2019, Miele Experience Center te Vianen

De composiet restauratie is een handeling die we meerdere keren per dag uitvoeren. Wat zijn de huidige ideeën over het bonden aan glazuur en dentine, hoeveel weefsel moet er nu verwijderd worden, welke soort materialen en technieken hebben we nu echt nodig om de perfecte restauratie te leggen.

Deze dag geeft een volledige update van de meest uitgevoerde restauratieve behandeling die door tandartsen wordt uitgevoerd. Alle van een composiet restauratie komen aan bod.  Deze dag geeft antwoord op alle vragen over de preparatie, het materiaal en de vormgeving.

Theorie en praktijk worden afgewisseld om op maandag meteen aan de slag te kunnen gaan.

 

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

9.00 uur – 9.30 uur ontvangst

9.30 uur – 10.00 uur opening

10.00 uur – 11.00 uur Inspiration for Isolation door Erik-Jan Muts

11.00 uur – 11.30 uur Pauze

11.30 uur – 12.30 uur Het endodontisch behandelde element – een (funderings)restauratie van composiet door Wietske Fokkinga

12.30 uur – 13.30 uur Lunch

13.30 uur – 14.30 uur De voorspelbare en functionele posterior composietrestauratie door Bas Loomans

14.30 uur – 15.30 uur Directe composiet restauraties – kiezen en vullen? door Cees Kleverlaan

15.30 uur – 16.00 uur Pauze

16.00 uur – 17.00 uur ‘Optimaal prepareren: van extensie voor preventie naar preventie van extensie.’ door Maurits de Kuijper

17.00 uur                    Afsluiting Borrel

 

Spreker en onderwerp

Inspiration for Isolation door Erik-Jan Muts

Cofferdam leidt tot langere levensduur van restauraties en zorgt voor meer rust, ruimte en zicht. Tevens wordt vocht efficiënt bestreden en wordt het uiteindelijk vaak prettiger gevonden door zowel patiënt als tandarts. In sommige gevallen kan het echter behoorlijk lastig zijn om voorspelbaar te werken met cofferdam. Hoe gebruik je bijvoorbeeld cofferdam bij een diepe vulling? Tijdens de lezing zullen verschillende tips & tricks met betrekking tot het gebruik van cofferdam de revue passeren waarmee je de volgende dag direct aan de slag kan en daardoor cofferdam met (nog meer) plezier kunt gaan gebruiken.

 

Leerdoelen

 • Leren hoe cofferdam snel en constant te markeren en te knippen
 • Welke cofferdamklemmen wanneer te gebruiken
 • Hoe het beste een retractieklem ingezet kan worden
 • Leren wat het belang is van invaginatie van de cofferdam
 • Hoe een flossligatuur te knopen en aan te brengen
 • Wat de meerwaarde kan zijn van Teflon en retractiedraad

 

Erik-Jan Muts
Erik-Jan Muts voltooide in 2013 zijn studie tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sindsdien werkzaam bij MP3 Tandartsen te Apeldoorn. Hij specialiseert zich met name in de esthetische en reconstructieve tandheelkunde. Erik-Jan is bestuurslid van de Dutch Academy of Esthetic Dentistry (DAED).

                                                                                                                                                                                         

Het endodontisch behandelde element – een (funderings)restauratie van composiet door Wietske Fokkinga

Elementen met uitgebreid weefselverlies moeten worden opgebouwd. Hiervoor zijn allerlei materialen en methoden beschikbaar. Wat zijn de afwegingen die een rol spelen bij het vervaardigen van een funderingsrestauratie (van composiet) bij de endodontisch behandelde elementen? Moet er wel of geen wortelstift gebruikt worden? Wat zijn de klinische (onderzoeks)resulaten van de vezelstiften ondertussen? Deze en andere aspecten rondom het vervaardigen van funderingsrestauraties (en de uiteindelijke restauratie) bij endodontisch behandelde elementen zullen in de lezing worden toegelicht aan de hand van een update van de literatuur en casuïstiek uit de praktijk.

 

Leerdoelen

 • inzicht in de achtergronden van het indiceren van vervolgbehandeling bij endodontisch behandelde elementen, waaronder:
 • indicatie van een adhesieve funderingsrestauratie (met wortelstift)
 • adhesieve principes in het wortelkanaal
 • overwegingen voor de uiteindelijke restauratie van een endodontisch behandeld element

 

Wietske Fokkinga
Wietske Fokkinga is sinds haar afstuderen (2001) verbonden aan de vakgroep Orale Functieleer (Radboudumc). Naast haar werkzaamheden als tandarts (momenteel in het Centrum voor Complexe Tandheelkunde) promoveerde ze in 2007 (op het gebied van de plastische opbouw van endodontisch behandelde gebitselementen). Verder geeft ze lezingen, doceert ze in PAO-T onderwijs en het reguliere tandheelkundige onderwijs.

                                                                                                                                                                                         

De voorspelbare en functionele posterior composietrestauratie door Bas Loomans

Het vervaardigen van een posterior composietrestauratie behoort bij de tandheelkunde van alledag. Het is tegenwoordig mogelijk voorspelbaar grote knobbelvervangende restauraties van direct composiet te vervaardigen en zelfs om bij patiënten met ernstige gebitsslijtage de beetverhoging geheel in composiet op te bouwen behoort tegenwoordig tot een routinebehandeling. Probleem voor de tandarts is dan echter: ‘Welke technieken kan ik gebruiken? Hoe zorg ik voor een goede occlusale en approximale vormgeving van de restauratie? Hoe houd ik controle over mijn werkveld? In deze presentatie geef ik u praktische ‘tips and tricks’ waar u meteen mee aan de slag kan.

 

Leerdoelen

 • U bent op de hoogte van de beschikbare (adhesieve) technieken
 • U leert praktische tips voor het verkrijgen van goede approximale en occlusale contacten
 • U maakt kennis met technieken om een volledig element op te bouwen

 

Bas Loomans
Bas Loomans (1974) is in 2007 gepromoveerd op het gebied van de adhesieve tandheelkunde. In 2008 heeft hij enkele maanden als gastdocent/onderzoeker op de KU Leuven gewerkt, waarna hij nu op het Radboudumc in Nijmegen een aanstelling als senior-onderzoeker heeft. Hij is betrokken bij diverse onderzoeksprojecten en geeft onderwijs, postacademische cursussen en wordt regelmatig gevraagd voor lezingen in binnen- en buitenland. Hij is projectleider van het ‘Radboud Tooth Wear Project’, een omvangrijk klinisch project dat zich richt op de etiologie en behandeling van ernstige gebitsslijtage. Naast zijn aanstelling op de universiteit is hij twee dagen per week werkzaam als algemeen practicus in een verwijs- en groepspraktijk MondzorgOost in Nijmegen, waar zijn speciale aandacht uitgaat naar de adhesieve en reconstructieve tandheelkunde bij de behandeling van verworven en aangeboren gebitsafwijkingen zoals ernstige gebitsslijtage, schisis en amelogenesis imperfecta.

                                                                                                                                                                                         

Directe composiet restauraties – kiezen en vullen? door Cees Kleverlaan
Bij de concepten van “minimally invasive dentistry” en “add-on dentistry” worden composieten vaak gebruikt. Bij deze toepassingen worden er verschillende eisen gesteld aan het materiaal. In deze lezing worden ingegaan op dit aspect van laboratorium experimenten en deze zullen vergeleken worden met klinische resultaten.

 

Leerdoelen

 • Hoe zijn composieten samengesteld?
 • Hoe werkt het uitharden van composiet en wat is het effect van de lamp?
 • Hoe kiezen we een composiet voor in de praktijk?

 

Cees Kleverlaan
Cees Kleverlaan is hoogleraar biomaterialen bij het  Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Hij studeerde van 1989 tot 1993 scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in januari 1998 aan dezelfde Universiteit op een studie van fotoinitiatoren. Daarna vertrok hij om 2 jaar onderzoek te doen aan nano-materialen en zonnecellen aan de Università di Ferrara in Italië. Na nog 1 jaar aan de faculteit Scheikunde van de Universiteit van Amsterdam verbonden geweest te zijn, is hij in 2001 begonnen als docent en onderzoeker bij  ACTA.  Hier is hij onderzoeker en verzorgt het materiaalkunde onderwijs van de tandheelkunde opleiding. Zijn interessegebieden voor onderzoek zijn composieten, glasionomeren, bondings, keramische materialen en biocompatibiliteit.

                                                                                                                                                                                         

‘Optimaal prepareren: van extensie voor preventie naar preventie van extensie.’ door Maurits de Kuijper

De eerste keuze voor minimaal invasief vormherstel van tanden en kiezen bij kleine tot middelgrote defecten is direct composiet. Op een gemiddelde werkdag slijpt en plakt u aan heel wat elementen. Maar kunnen we vandaag de dag wel echt alles plakken met composiet? Waar ligt de grens tussen het minimaal invasief prepareren en ‘extension for prevention’ als het gaat om het voorkomen van knobbelbreuk? Wanneer en waar kiezen we voor een bevel? Een ander dilemma is de diepe cariëslaesie: aan de ene kant willen we schoon dentine om voorspelbaar te kunnen hechten,  aan de andere kant willen we de vitaliteit van de pulpa behouden. Hoe diep moet je gaan?  Tevens zult u tijdens deze congresdag al het een en ander leren over het aanbrengen van rubberdam. Toch blijft het soms een uitdaging om een mooie contour te creëren wanneer de outline subgingivaal loopt.  Er zijn verschillende manieren waarop u het tandvlees kunt prepareren ter voorbereiding op de rubberdam.  Een presentatie over de preparatie van harde en zachte weefsels. 

 

Leerdoelen

 • U kent de overwegingen om een knobbel wel of niet te overkappen;
 • U bent bekend met het diepe cariës protocol;
 • Weet u waar en waar u niet moet bevelen;
 • U bent bekend met verschillende manieren om het tandvlees te manipuleren ter voorbereiding van isolatie onder rubberdam.

 

Maurits C.F.M. de Kuijper, MSc

Maurits de Kuijper (17 mei 1989) studeerde tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en voltooide de studie in 2014. Sinds zijn afstuderen is hij werkzaam als algemeen practicus bij Mondzorgcentrum Winschoten. Vanaf november 2015 is hij officieel gestart met een promotietraject over de restauratie van uitgebreide endodontisch behandelde elementen middels direct composiet en indirecte endokronen. Hij wordt hierin begeleid door prof.dr. Marco Cune (promotor) en dr. Marco Gresnigt (copromotor). Sinds september 2018 is hij klinisch docent bij het Centrum Tandheelkunde en Mondzorgkunde op het vakgebied kroon- en brugwerk.  Zijn interessegebieden liggen op het vlak van de adhesieve en reconstructieve tandheelkunde.

 

Datum en locatie

Vrijdag 5 april 2019, Miele Experience Center te Vianen

 

Doelgroep

(Startende) tandarts

 

Kosten

De kosten voor dit congres bedragen € 395,00 (BTW vrijgesteld) per persoon.

Speciaal tarief
U ontvangt 10% korting wanneer u:

 • deelneemt aan de Academiae Young Professional
 • samen met uw praktijkhouder komt
 • samen met een collega komt (0-5 jaar afgestudeerd)

* Noteer dit bij inschrijving bij opmerkingen

 

Inschrijven
Klik hier en schrijf u in!
Nog geen reacties geplaatst

Sorry, the comment form is closed at this time.