Het Event voor de Ortho Assistent 2020

Op vrijdag 20 maart 2020 kunnen de Ortho-Assistenten op hun eigen dag weer nieuwe inzichten krijgen en nuttige kennis opdoen over hun vakgebied. Met als hoofdthema ‘DE GEZONDE MOND’.

De plenaire sessie met een gerenommeerde spreker is, evenals de praktische parallelsessie, zorgvuldig samengesteld in een ‘joint venture’ van Dental Best Practice en Dentsply Sirona Orthodontics en vindt plaats in ‘Grand Hotel Gooiland‘ te Hilversum.

Wie goed geïnformeerd en bijdetijds werk wil blijven leveren, mag deze vakgerichte bijeenkomst niet missen!

We hopen u op 20 maart 2020 te mogen verwelkomen. 
Wij hebben er zin in, jullie hopelijk ook!

 

Programma

8.30 uur -9.15 uur     Ontvangst

Plenair 

9.15 uur -10.15 uur     Acute medische situaties in de orthodontiepraktijk
                                     Mojdeh Amiri Bavandpour 

10.15 uur -11.15 uur   Wat hebben parodontitis, Alzheimer en hart- en vaatziekten met elkaar te maken?
                                    Monique Danser  

11.15 uur – 11.45 uur  Short break

11.45 uur – 12.45 uur OSAS: Zuurstofmasker, beugelbekkie of liever een facelift van de luchtweg?
                                    Joanneke Plooij  

12.45 uur – 13.45 uur Lunch break

13.45 uur – 14.45 uur Workshopronde 1

14.45 uur – 15.15 uur Break  

15.15 uur – 16.15 uur Workshopronde 2

16.15 uur – 17.00 uur Borrel & Bites met special guest.

 

Plenair

Acute medische situaties in de orthodontiepraktijk
Mojdeh Amiri Bavandpour 

In het kader van mijn opleiding heb ik onderzoek gedaan naar acute medische situaties in de orthodontiepraktijk. Hierbij heb ik zowel de incidentie van in kaart gebracht als het gevoel van bekwaamheid van orthodontisten in het omgaan met acute situaties vastgesteld.

Met mijn voordracht wil ik graag mijn onderzoeksresultaten kort met jullie bespreken en tevens jullie kennis over een aantal acute medische situaties in de praktijk toetsen.

Mojdeh Amiri Bavandpour en ik zit in het vierde jaar van de opleiding tot orthodontist op het ACTA.

 

Wat hebben parodontitis, Alzheimer en hart- en vaatziekten met elkaar te maken?
Monique Danser  

Vandaag denken we niet meer aan parodontitis als een infectieziekte, maar als een ontstekingsziekte. We weten ook dat bv hart- en vaatziekten en Alzheimer een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben. Kunnen ze elkaar beïnvloeden en kunnen wij als zorgverleners iets doen om parodontitis, hart- en vaatziekten of Alzheimer te voorkomen?

Dr. Monique Danser is afgestudeerd in 1988 en is sinds 1989 werkzaam bij de sectie parodontologie van ACTA. Daarnaast is zij tot 2000 werkzaam geweest in de algemene praktijk. In 1996 promoveerde zij op het proefschrift “The prevalence of periodontal bacteria colonizing the oral mucous membranes”. Verder heeft zij onderzoek gedaan naar de effecten van spoeldranken, tandenborstels en tongpoetsen en heeft zij meerdere publicaties op haar naam staan.
In 2005 heeft zij haar MSc in de parodontologie met succes behaald en is sedert 2007 parodontoloog erkend door de NVvP. Van 2008‐2015 is zij hoofd patiëntenzorg van de sectie Parodontologie geweest bij ACTA. Tandheelkunde en Mondhygiëne. Vanaf juli 2015 is zij interim voorzitter van de afdeling orthodontie van ACTA

 

OSAS: Zuurstofmasker, beugelbekkie of liever een facelift van de luchtweg?
Joanneke Plooij  

Dr. Joanneke Plooij is sinds 2013 MKA-chirurg en geaccrediteerd tandheelkundig slaapgeneeskundige. Zij sinds 2015 werkzaam als MKA-chirurg in het OLVG te Amsterdam, waar zij vanaf oktober 2019 ook uitleider is geworden. Tevens participeert zij actief in het slaapcentrum van het OLVG, in samenwerking met ACTA en het AMC.

Tijdens haar opleiding aan het RadboudUMC te Nijmegen heeft zij aan de voet gestaan van het 3D lab Nijmegen en is gepromoveerd op 3D beeldvorming (Building op a 3D virtual head for Orthognathic Surgery en heeft meerdere artikelen gepubliceerd. Orthognathische chirurgie en 3D planning is ook nu nog een van haar speerpunten. Daar orthognathische chirurgie met toenemende mate ook wordt toegepast voor de behandeling van OSAS, maakt dat deze combinatie naadloos op elkaar aansluit.

 

Workshopronde 1

A) Preventie van white spots tijdens de behandeling met vaste apparatuur
Nicoline van der Kaaij

Tijdens de behandeling met vaste apparatuur ontstaan regelmatig lelijke vlekken op de tanden en kiezen: white spot laesies. Dit ontstaat bij maar liefst 23-97% van de patiënten. De aanwezigheid van de brackets en draden zorgt voor een verminderde reinigbaarheid en ophoping van plaque. Hierdoor kunnen demineralisaties en parodontale problemen ontstaan. Gegeneraliseerde gingivitis ontstaat bij behandeling met vaste apparatuur al na één tot twee maanden. Diverse methodes om deze white spots tegen te gaan en de mondhygiëne te verbeteren/stimuleren worden besproken.

B) Alveolaire orthodontie
Coen Oldenburg

Crowding is een huisvestingsprobleem: de kaakwal (processus alveolaris) is te klein om de gebitselementen hun ideale positie te laten innemen. Nog steeds lees ik artikelen waarin de behandelaar de crowding uitlijnt zonder aandacht te hebben voor de beperkte alveolaire ruimte. Dit vergroot sterk de kans op cleftvorming (meestal pas jaren later!).
Als crowding het gevolg is van het feit dat de kaak te kleins is voor de aanwezige dentitie, moet de conclusie zijn dat als je de tanden en kiezen recht wilt zetten er een groetere kaak nodig is. Zo eenvoudig is het. Zonder verbreding van het alveolaire bot plaats je immers in dat geval de radices buiten de kaakwal. Uit vele onderzoken is gebleken dat bij het verplaatsen van de radices het corticale bot niet meebeweegt.
Door het extraheren van gebitselementen kan je het tekort aan booglengte deels compenseren, maar niet het tekort aan boogdikte. Dus extractie is geen garantie dat je bij behandeling het dunnen buccale bot niet zal perforeren (fenestreren).
Het extraheren van gebitselementen om het ruimteprobleem te compenseren heeft een negatief effect op het profiel. Er ontstaat vaak een ‘dished in’ profiel.

C) Autotransplantatie
Erik Reukers

Als een tand ontbreekt door trauma of agenesie zijn er legio mogelijkheden om het diasteem te sluiten. Tandtransplantaties bieden een mooie aanvulling op de keuzemogelijkheden die de patiënt kunnen worden geboden. Als je weet wat wel en niet kan met tandtransplantaties gaat er een wereld voor je open!

 

Workshopronde 2

A) Ortho Resto team approach
Maarten Bekkers

Om gecompliceerde tandheelkundige behandelingen succesvol te voltooien is een goede samenwerking als restauratief tandarts met alle andere disciplines onontbeerlijk. De orthodontist en zijn team zorgen ervoor dat de tanden en kiezen op de juiste plaats komen te staan om restauratief succes mogelijk te maken. De communicatie is essentieel: waar willen we de kiezen dan hebben, waarom, zijn er alternatieven? We bespreken de standaardmogelijkheden en ook enkele interessante alternatieve manieren hoe we patiënten gelukkig (hebben) kunnen maken.

B) Orthodontie Anno 2020
Sandy van Teeseling

Orthodontische keuzes
Van Brackets tot Aligners, waar ligt de grens bij het aanbieden van een behandeling.Orthodontie wordt vaak geassocieerd met kinderen maar steeds meer volwassenen ondergaan een orthodontische behandeling. Patiënten hebben een verlanglijstje van wat zij graag willen, als orthodontist kunnen wij googhelen maar niet toveren. Waar baseren wij eigenlijk onze behandel strategie op, welke verschillende orthodontische behandelopties zijn er en hoe zijn zij ontstaan?

C) SureSmile 7.6
Edwin Boone

SureSmile is het orthodontische digitale platform van Dentsply Sirona.
Met SureSmile bieden wij u Full Service Aligners , Indirect Bonding Trays tot Chirurgische Treatment planning.
De presentatie is geschikt voor medewerkers van praktijken welke digitaal werken of voornemens zijn dit te doen in de toekomst en zal met name gericht zijn op Aligners & Indirect Bonding.

 

Data en Locatie

Vrijdag 20 maart 2020, Grand Hotel Gooiland te Hilversum
Ontvangst van HET Event is om 08.30 uur, waarna we om 09.15 uur van start gaan. Het Event eindigt rond 17.00 uur.

Doelgroep

Orthodontie Assistenten

 

Kosten

De kosten voor dit Event bedragen € 175,– BTW vrijgesteld per persoon

 

Inschrijven
Klik hier en schrijf u in!
Nog geen reacties geplaatst

Sorry, the comment form is closed at this time.