Het Event voor de Ortho Assistent

Vrijdag 21 juni 2019, Miele Experience Center te Vianen

 

Dit jaar organiseren we – naast onze andere events –  een Ortho Assistenten Event.

We worden, net als de Orthodontie Assistent, al meteen geconfronteerd met een omwenteling in de Orthodontie praktijk: de doorbraak van 3D scannen en printen.

Nieuwe ontwikkelingen vereisen nieuwe aanpassingen, zowel fysiek (in de praktijk) als mentaal (nieuwe opstelling assistent). Joerd van der Meer is specialist op het gebied van 3D technologie en ‘digitale workflows’, de aangewezen persoon om je in deze nieuwe wereld wegwijs te maken.

Ook de communicatie met de patiënt vereist voortdurende aanpassing, want hoe kun je als orthodontie assistent een patiënt blijvend motiveren? ‘Profiling’ deskundige Kirsten Heukels geeft je een boeiend lesje ‘omdenken’: praatjes blijken wel degelijk gaatjes te vullen!

Met die opvatting is Orthodontist Nop Willems het zeker eens, hij gaf zijn voordracht op dit Ortho Assistenten Event niet voor niets de titel mee: ‘Praatjes vullen geen gaatjes, of toch wel?’ Zijn interessante interactieve lezing gaat over het oplossen van ‘spaties’ en ‘gaatjes’ in het gebit.

En dat brengt ons dan meteen weer naar de kern van ons vakgebied. Orthodontie richt zich immers zowel op functie als esthetiek.

Niets is echter zo moeilijk te definiëren als ‘mooi’. Orthodontist Christo Boxum richt zich vandaag vooral op dat mooie aspect van de orthodontie, waaruit blijkt dat esthetiek behalve een maatschappelijke, ook een subjectieve maatstaf kent.

Het wordt dus in alle opzichten een mooie gebeurtenis, het Ortho Assistenten Event op 21 juni 2019, in Vianen.

 

Programma 
09.15 uur – 10.00 uur Ontvangst
10.00 uur – 11.30 uur Joerd van der Meer, ‘3D in de Orthodontie’
11.30 uur – 11.45 uur Kleine break
11.45 uur – 12.45 uur Kirsten Heukels, ‘Motiveren en stimuleren’
12.45 uur – 13.30 uur Lunchpauze
13.30 uur – 14.30 uur Nop Willems, ‘Praatjes vullen geen gaatjes, of toch wél?’
14.30 uur – 14.45 uur Kleine break
14.45 uur – 15.45 uur Christo Boxum, ‘De esthetiek van het gelaat’
   

 

Lezingen

‘3D in de Orthodontie’
Joerd van der Meer, Algemeen Practicus en 3D Technoloog

In 2019 kan een aantal digitale handelingen, zoals 3D scannen en 3D printen, doorberekend worden aan de patiënt, waardoor volledig digitaal werken in beeld komt. Met de nieuwe generatie scanners is het voor het eerst mogelijk om sneller een afdruk te maken dan met alginaat en dat is een technologische doorbraak. Voor het orthodontische team betekent dat dat het zelf gaat 3D scannen en 3D printen. En daarvoor moeten de nodige aanpassingen gedaan worden in de praktijk.  In deze presentatie wordt getoond hoe dat allemaal in zijn werk gaat, wat je daarvoor moet kunnen en wat voor nieuwe dingen er nog meer op jullie af gaan komen. Aan het einde van de presentatie heb je een goed idee welke apparatuur en welke vaardigheden je nodig hebt voor het digitaal afdrukken en 3D printen in jullie praktijk.

 

Joerd van der Meer studeerde in 1989 af als tandarts. In militaire dienst werkte hij als tandarts bij de Koninklijke Marine, vervolgens in een groepspraktijk in Drente. Vanaf 1998 tot januari 2002 was hij werkzaam als docent en onderzoeker bij de afdeling ‘Endodontologie’ aan de Rijks Universiteit Groningen en heeft hij een verwijspraktijk voor endodontologie. Sinds januari 2002 is hij ook parttime werkzaam bij het UMC Groningen, waar hij in 2016 is gepromoveerd op 3D technologie en digitale workflows.

———————————————————————————————————————————————————————————-

‘Motiveren en stimuleren’
Kirsten Heukels, specialist Profiling

Met honing vangen we meer vliegen dan met azijn….
Hoe verleiden we de cliënt om de goede dingen te (blijven) doen, ook wanneer deze niet meer in de stoel ligt?

In de orthodontie blijft de hamvraag hoe we de cliënt kunnen bewegen tot het uitvoeren van taken die wij hen vanuit de (theorie)praktijk meegeven, ofwel hoe krijgen we hen zover dat zij de adviezen zelf in de (huiselijke) praktijk brengen?

Omdenken helpt, naast uitdagen met humor. In deze voordracht krijgt de orthodontie assistent praktische handvaten aangereikt die de cliënt aanzetten tot het doen van de goede dingen.

 

Kirsten Heukels is opgeleid als organisatiecultuur-deskundige, met een specialisatie in ‘profiling’, dit is het analyseren van (micro)expressies in het gezicht, gecombineerd met lichaamstaal en stemgebruik. Na een gecombineerde studie rechten is Kirsten gestart met een eigen mediatorpraktijk, waarin zij verschillende soorten communicatie- en gedragsbeïnvloeding technieken toepast met als kernwaarden: professioneel, transparant en menselijk.

———————————————————————————————————————————————————————————-

‘Praatjes vullen geen gaatjes, of toch wél?’
Nop Willems, Orthodontist

Hoezo vullen praatjes geen gaatjes? Het missen van één of meer blijvende elementen door agenesie komt voor bij 1 op de 20 mensen en leidt tot een ‘spatie’ of ‘gaatje’ in het gebit. Dat kan leiden tot functionele problemen en kan door de betreffende personen bovendien als esthetisch storend ervaren worden. Deze interactieve lezing geeft je veel informatie over agenesie en over de verschillende mogelijkheden die kunnen leiden tot een oplossing van dergelijke ‘spaties’ of ‘gaatjes’ in het gebit. Vandaar dat deze voordracht die intrigerende titel meekreeg, want praatjes vullen inderdaad geen gaatjes, maar vandaag wél!

 

Nop Willems is in 2004 aan het ACTA afgestudeerd als tandarts. Van 2008 tot 2012 volgde hij de opleiding tot Orthodontist. Voor zijn proefschrift ‘Developmental changes in condylar bone and their mechanical consequences’ ontving hij in 2014 de ‘NVvO award’ voor het beste Nederlandse proefschrift van de afgelopen 5 jaar op het gebied van de orthodontie. Hij praktiseert in Maarssen en in Utrecht. Ook geeft hij regelmatig bijscholing in de orthodontie aan tandartsen, mondhygiënisten en tandarts- en orthodontie-assistenten.

———————————————————————————————————————————————————————————-

‘De esthetiek van het gelaat’
Christo Boxum, Orthodontist

Wat is ‘mooi’? Weinig dingen zijn zo moeilijk definieerbaar als ‘mooi’. Wat in de ene cultuur als ‘mooi’ wordt bestempeld, wordt in een andere cultuur soms juist als lelijk getypeerd. Waarom vinden we sommige mensen mooi en andere niet? Is dit smaak of willekeur en is dit meetbaar? In de kunst hanteert men daartoe de Gulden Snede, de gouden verhouding, die door veel mensen als ‘mooi’ ervaren wordt. Maar een waterdichte mooi-definitie ontbreekt. De orthodontist heeft dagelijks te maken met de vraag welke invloed de stand van tanden en kiezen hebben op de esthetiek. In deze lezing geeft orthodontist Christo Boxum antwoord op veel ‘mooie’ vragen.

 

Orthodontist Christo Boxum heeft na zijn afstuderen in 2002 gedoceerd op de afdeling Tandheelkunde van de Rijks Universiteit Groningen. Van 2003 tot 2007 volgde hij de specialistenopleiding tot orthodontist aan het Universitair Medisch Centrum Groningen en heeft daar na zijn afstuderen orthodontie gedoceerd aan Tandheelkunde- en Mondzorgkundestudenten. Vanaf 2007 praktiseert hij orthodontie in Heerenveen.

———————————————————————————————————————————————————————————-

Data en Locatie

Vrijdag 21 juni 2019, Miele Experience Center te Vianen
Ontvangst van HET Event is om 09.15 uur, waarna we om 10.00 uur van start gaan. Het event eindigt rond 16.00 uur.

Doelgroep

Ortho Assistenten

 
Kosten

De kosten voor het event bedragen € 295,– BTW vrijgesteld per persoon

 

Inschrijven
Klik hier en schrijf u in!
Nog geen reacties geplaatst

Sorry, the comment form is closed at this time.