Opleiding Restauratieve- en reconstructieve tandheelkunde voor de assistent

Nieuw, uniek en excellent:

Opleiding Restauratieve- en reconstructieve tandheelkunde voor de assistent

 

Het vak van tandartsassistent wordt steeds boeiender, omdat het mogelijkheden biedt om je in verschillende deelgebieden te verdiepen.

Voor de ambitieuze assistent die zich optimaal wil bekwamen, start Dental Best Practice in september 2020 met een geheel nieuwe opleiding voor de assistent, die zich wil specialiseren in restauratieve- en reconstructieve tandheelkunde.

Een excellente opleiding met de lengte van een schooljaar.

De deelnemer aan deze specifieke opleiding gaat zich specialiseren onder leiding van specialisten op het gebied van restauratieve tandheelkunde.

 

Wat houdt de opleiding in?

In deze nieuwe opleiding wordt ruim aandacht besteed aan de verschillende gebitsproblemen – trauma’s, functionele- en esthetische problemen en life style die zich kunnen voordoen en hoe deze te behandelen zijn.

Naast theorie wordt vooral plaats ingeruimd voor de praktische vaardigheden van restauratieve- en reconstructieve tandheelkunde, zoals communicatie, mondfotografie, Four Handed Dentistry en materiaalkennis.

De specialisten, docenten laten zien hoe je samen met de patiënt een persoonlijk behandelplan opstelt, waarin onder andere rekening gehouden wordt met de wensen en het budget van de patiënt.

Met de verschillende behandelingen wordt er volgens een doordacht plan naar een functioneel, esthetisch en blijvend eindresultaat toegewerkt. 

 

Hoe is de opleiding opgebouwd?

De opleiding bestaat uit de volgende modules:

basistheorie, behandelplan, digitale mondfotografie, casepresentatie, materiaalkennis, communicatie naar tandtechniek, mallen en mock-up, instrumentarium Four Handed Dentistry, examen en eindpresentatie.

 
Data, locatie en aanvang

Beuningen

Module 1: Basistheorie: Maandag 28 september 2020 
Module 2: Behandelplan: zaterdag 31 oktober 2020
Module 3: Digitale Mondfotografie: zaterdag 14 november 2020
Module 4: Casepresentatie: zaterdag 12 december 2020
Module 5: Materiaalkennis: zaterdag 9 januari 2021
Module 6: Mallen en Mock-up: maandag 25 januari 2021
Module 7: Instrumentarium en Four Handed: maandag 15 februari 2021
Module 8: Examen: maandag 8 maart 2021

Klik hier voor programma

Module 1 Basistheorie: Ben je benieuwd of het restaureren van de juiste beet invloed heeft op het bereiken en handhaven van een duurzame gebitssituatie?

Samenvatting:

Onze patiënten hebben in de meeste gevallen geen klachten, dit betekent niet dat er geen risico’s bestaan. Het is zinvol om een risicoanalyse uit te voeren en op het juiste moment preventieve stappen te ondernemen. Binnen de restauratieve- en esthetische tandheelkunde wordt er gestreefd naar een front- hoektandgeleiding en een goede interdigitatie in de zijdelingse delen. De terechte vraag wordt regelmatig gesteld of deze verhoudingen wel daadwerkelijk nodig zijn om een duurzame situatie te bereiken en te handhaven?

Tijdens deze dag zal uitgebreid stil worden gestaan bij de factoren die bepalen wanneer het zinvol is om aan deze verhoudingen te voldoen en wanneer ervan kan worden afgeweken.

Leerdoelen:

 • Welke stappen worden ondernomen om verschillende intra-orale symptomen te achterhalen?
 • Hoe een gestructureerde aanpak helpt in het opstellen van een behandelingsplan?
 • Welke consequenties kunnen ontstaan indien geen wederzijdse occlusale bescherming aanwezig is?
 • Hoe het aanvankelijk ongunstige krachtenspel in de mond duurzaam te verbeteren is?

 

Module 2. Behandelplan: Het herkennen en analyseren van een reconstructieve casus en het opzetten en verrichten van een behandelplanning.

Samenvatting:

Tijdens deze dag zal uitgebreid stil worden gestaan bij de factoren die bepalen wanneer het zinvol is om aan reconstructieve behandel voorwaarden te voldoen en wanneer hiervan afgeweken wordt. Daarnaast zullen een gestructureerde planning en behandelingsstappen worden voorgesteld, deze helpen om risico’s te minimaliseren en een voorspelbaar resultaat te bereiken. Met behulp van deze systematische aanpak worden risico’s gediagnosticeerd en worden de behandelplanning en het eindresultaat positief beïnvloed.

Leerdoelen:

 • Inzicht in hoe een gestructureerde analyse doorgevoerd wordt, gericht op aanleiding in plaats van de symptomen.
 • Bekend worden met de mogelijke verschillende stappen van een behandelplanning.
 • Inzicht verkrijgen in hoe een logisch stappenplan helpt de duurzaamheid van dentitie te vergroten.

 

Module 3. Digitale Mondfotografie (Daan van Oort)

 

 

Module 4. Casepresentatie patiënt: Het uitwerken van een behandelplanning, met als doel toewerken naar een duurzame gebitssituatie.

Samenvatting:

Na het bezinnen kunnen we beginnen, dit lijkt een eenvoudige constatering. Is het omzetten van een behandelplanning werkelijk zo eenvoudig? In de vorige module is er uitgebreid stil gestaan bij wat reconstructieve tandheelkunde inhoudt en hoe een behandelplanning wordt gemaakt. Nu ga je hier zelf mee aan de slag. Aan de hand van de door jouw uitgewerkte klinische casus gaan we de huidige situatie in kaart brengen, een behandelplanning opstellen, met als doel toewerken naar een duurzame gebitssituatie.

Leerdoelen:

 • Inzicht verkrijgen in hoe een logisch reconstructief stappenplan maakt.
 • Bekend worden met de verschillende routes naar een duurzame gebitsituatie.

 

Module 5. Materiaalkennis en communicatie naar Tandtechniek (Nurcan Yilmaz)

 

Module 6. Mallen en Mock-up: Nieuwsgierig wat een Mock-Up is? In deze module leer je wat een Mock-up is en volgens welke richtlijnen deze wordt opgesteld.

Samenvatting

Tijdens de afgelopen cursusdagen is uitgebreid stilgestaan bij alle stappen om tot een goed behandelplan te komen. Nu is de beurt aan het omzetten hiervan zodat je een patiënt kunt overtuigen van de noodzaak van een reconstructieve, esthetische behandeling. Het beste is om dit visueel aan hen te laten zien. Een tevreden patiënt is er immers eentje die krijgt wat hij/zij verwacht. Daarvoor wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van een soort test drive ook wel mock-up genoemd in navolging van de wax up. Tijdens deze dag zal stap voor stap worden getoond hoe je de situatie van de opwas kunt kopiëren in de mond van de patiënt om dichtbij het eindresultaat te komen. Daarbij wordt tevens gebruik gemaakt van gouden standaarden waar je op kan letten. De opwas (wax-up) wordt vervaardigd door de tandtechnieker. Hoe gaat dit en waar moet hij/zij op letten. Lengte en breedte van de elementen gaan volgens een vaste formule.  Een opwas (wax-up) kan als eind doel dienen maar wordt vaak gebruikt als testfase zodat alles visueel zichtbaar wordt voor de patiënt. In deze module leer je inzicht te krijgen in wanneer je welke beslissing maakt en welke mock-up je wanneer en waar in de mond vervaardigd.

Leerdoelen:

 • Waarom wordt een wax-up vervaardigd en waar komt het voor in de reconstructieve trajecten.
 • Welke soorten Mock-up zijn er en wanneer gebruik je welke en waarvoor.
 • Welke materialen zijn er nodig om een juiste Mock-up te vervaardigen en hoe verwerk je de materialen op een juiste manier.
 • Wat is het stappenplan voor het vervaardigen van een Mock-up.
 • Aan welke eisen voldoet een perfecte Mock-up “de gouden standaard”

 

Module 7. Instrumentarium en Four Handed: Welk instrumentarium gebruik je voor reconstructieve behandelingen. Wil jij ook weten hoe je alles klaar legt en welke volgorde je hanteert? Wat is four handed dentistry en hoe werkt deze methode?

Samenvatting

Het is algemeen bekend dat ergonomisch en efficiënt werken enorm veel tijd bespaard en fijn werkt. Een veel gestelde vraag is dan ook, hoe breng je dat in de praktijk?

Een van de manieren om dit in praktijk te brengen en alle facetten aan te pakken is met four handed dentistry.

Tijdens deze dag leer je, dat met de four handed werk methode lichamelijke klachten zoveel als mogelijk worden uitgesloten. De Tandarts en de assistente werken nauw samen om de behandeling zo rustig en zo voorspelbaar als mogelijk te laten verlopen. Je leert vooruit te denken en bent de tandarts steeds een stap voor.  Je leert hoe je een zo een overzichtelijk als mogelijke werkplek creëert zodat tandarts en assistent zo goed als mogelijk kunnen samenwerken en lichamelijke klachten worden beperkt. In deze module komt aan bod welk instrumentarium er is en hoe je het instrumentarium in de beste volgorde kunt aangeven.

 

Leerdoelen:

 • Welke soorten instrumentarium worden er gebruikt in de reconstructieve tandheelkunde en hoe ga je hiermee om
 • Hoe richt je een overzichtelijk en ergonomische verantwoord werkveld in
 • Wat is four handed dentistry hoe werk je volgens deze methode en wat zijn de voordelen
 • Wat zijn de verschillende niveaus van four handed dentistry

 

Module 8. Examen/eindpresentatie: In deze slot fase komen de basistheorie, het behandelplan, mondfotografie, materiaal en instrumentarium kennis allemaal samen. Je maakt aan de hand van een casus een volledige presentatie en laat zien dat je de opgedane kennis beheerst.

Samenvatting

Je begrijpt nu van begin tot eind waar de tandarts naar toe werkt en in deze eindpresentatie laat je zien dat je de opgedane stof beheerst. Je werkt aan de hand  van een casus de kant van de restauratieve assistente volledig uit. Je kunt een behandelplan verwoorden naar de patiënt, visueel kun je de patiënt laten zien naar welk eindresultaat wordt gewerkt en kunt het hele proces in samenspraak met de tandarts volledig uitwerken. Denk aan mondfotografie, communicatie, begrijpen van behandelplan en het inrichten van het werkveld van de geplande behandeling. Tijdens de behandeling werk je fourhanded (toegespitst op het niveau van de tandarts) Deze behandeling schrijf je uit volgens protocol. Je bent op de hoogte welke materialen er gebruikt worden en waarom er wordt gekozen voor een bepaald soort materiaal.

 • Uitvoeren van risico analyse en preventieve stappen ondernemen
 • Behandelplan volgens een digital Smile design of volgens een vast protocol opstellen
 • Reconstructief logisch stappenplan maken
 • Bekend zijn met de verschillende routes naar een duurzame gebitsituatie
 • Gedegen mondonderzoek met de perfecte mondfoto’s en juiste communicatie naar de technieker.
 • Een mock-up maken volgens de gouden standaard en de wax up van de technieker kunnen kopiëren in de mond
 • Het benoemen en het beheersen van het instrumentarium dat gebruikt wordt in de restauratieve tandheelkunde.
 • Werken volgens de fourhanded methode en je werkveld ergonomische kunnen inrichten
Studiebelasting

Totale studiebelasting is: 8 opleidingsdagen van 6 uur (totaal 48 uur)
Daarnaast dient u tevens enkele uren per week aan thuisstudie te doen.

 

Ingangsniveau

Assisterende

 

Diploma

Na afloop ontvangt u – bij het positief afronden van de opleiding – een diploma.

 

Docenten

De (tandarts) docenten zijn:
Nienke van Zuylen
Brecht Alphen
Daan van Oort
Nurcan Yilmaz

 

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor de assistente die zich op niveau wil bekwamen in restauratieve- en reconstructieve tandheelkunde, met als doelstelling om na het behalen van het diploma in de tandheelkundige praktijk bepaalde tandheelkundige taken te kunnen verrichten en zo de tandarts gedeeltelijk werk uit handen te nemen.

 

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 3495,– (BTW vrijgesteld) per persoon

 

 Accreditatie

 

 
Nog geen reacties geplaatst

Sorry, the comment form is closed at this time.