Lesdag 1 Introductie: Wat doet een Tandarts Assistent, Hygiëne en Infectiepreventie. Kennismaken met de mede cursisten en de docent, huisregels doornemen en met elkaar het vak Tandarts Assistent bespreken.

Hygiëne en Infectiepreventie

Onderwerpen:

 • Bronnen van besmetting
 • Soorten besmettingsoverdracht
 • Persoonlijke hygiëne maatregelen
 • Handhygiëne
 • Infecties en immunisatie
 • Accidenteel bloedcontact
 • Reiniging, desinfectie van oppervlakken, ruimtes, apparatuur en materialen
 • Reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium met bespreking diverse apparatuur zoals thermodesinfector, autoclaaf en DAC
 • Randvoorwaarden aan ruimten in een mondzorgpraktijk
 • Kwaliteitsbeleid van water uit de behandelunit
 • Chirurgische ingrepen in de mondholte
 • Afval verwerking

 

Lesdag 2 Communicatie en Administratie

Onderwerpen:

 • De telefoon als communicatiemiddel
 • Structuur van een telefoongesprek
 • Verschillende soorten vragen
 • Patiënten ontvangen aan de balie; aandachtspunten
 • De uitloop
 • Urgentie bepalen
 • Pijnklachten / Triage
 • Administratie
 • Praktijk organisatie
 • Patiënten dossier
 • Tandheelkundige nota
 • Voorraadbeheer
 • Samenwerking binnen de tandheelkunde
 • De Wet BIG
 • Medische beroepsgeheim AVG

 

Mondhygiëne en profylaxe

Onderwerpen:

 • Belangrijke factoren bij gebitsonderhoud
 • De medische anamnese en de tandheelkundige anamnese
 • Preventief advies
 • Diverse soorten gebitsreinigingen en poetsmethoden
 • Sealen
 • Interdentale reiniging met floss, tandzijde, tandenstokers, ragers, softpicks of gaasjes
 • Tandplaque
 • Tandsteen
 • Gezond parodontium
 • DPSI

 

Lesdag 3 Anatomie

Onderwerpen:

 • Beenderen in het hoofd- en halsgebied
 • De mimische spieren
 • De kauwspieren
 • De tongspieren
 • Het kaakgewricht
 • De mond- en de keelholte
 • Functie van de speekselklieren
 • Functie van de tong
 • De zenuwen van het kaakgebied en aangezicht

 

Lesdag 4 Het gebit

Onderwerpen:

 • Het ontstaan van de gebitselementen
 • Doorbraak van de gebitselementen
 • Overgang van melkgebit naar volwassen gebit; de wisselfase
 • De bouw van het gebit
 • Onderscheiden van de elementen van de bovenkaak en de onderkaak
 • Anatomie van de gebitselementen
 • Functie van het gebit
 • Aanduiding van de gebitselementen en elementvlakken ( nomenclatuur)

 

Lesdag 5 Restauratieve behandeling met composiet en Instrumentenkennis

Onderwerpen:

 • Wat is composiet
 • Hechting van composiet aan tandweefsel
 • Verwerken van composiet
 • Polymerisatie
 • Glasionomeer- cementen
 • Restaureren
 • Diverse matrixsystemen
 • Procedure composietvulling en hoe assisteer je hierbij

 

Instrumentenkennis

Onderwerpen:

 • Groot instrumentarium,
 • Klein instrumentarium, basis instrumenten
 • Kennis van Extractietangen en toebehoren
 • Anesthesiesoorten
 • Cofferdam
 • Roterend instrumentarium
 • Disposables in de praktijk

 

Lesdag 6 Kroon- en Brugwerk

Onderwerpen:

 • Wat is een kroon en wat is een brug
 • Directe en indirecte restauraties
 • Indicaties
 • Soorten kronen en materialen
 • Soorten afdruklepels
 • Opbouwen en prepareren van een element
 • Kleurbepaling
 • Beetbepaling
 • Noodkroon
 • Afdrukken procedure met benodigde instrumentarium
 • Desinfecteerproces techniekwerk
 • Cementeren
 • Hoe assisteer je bij de behandeling van een kroonprocedure inclusief alle voorbereidingen
 • Wat is een implantaat
 • Afdrukken van een implantaat
 • De supra structuur

 

Endodontologie

Onderwerpen:

 • De bouw van de inwendige elementen
 • Ontwikkeling van ontstekingsprocessen in de pulpa en vitaliteitstesten
 • Onderzoek naar de oorzaak van de pijn aan het element
 • Procedure van een endodontische behandeling; openen, kanaalingangen zoeken, prepareren, reinigen, spoelen, drogen
 • Verschillende instrumenten voor endo’s
 • Prepareer methodes van het kanaalstelsel
 • De meest gebruikte methodes om een endodontische ruimte af te sluiten
 • Assisteren bij een endo behandeling inclusief alle voorbereidingen

 

Lesdag 7 Ergonomie

Onderwerpen:

 • Fysieke houding tijdens het assisteren
 • Positie van de patiënt
 • De juiste zithouding

 

Four Handed Dentistry

Onderwerpen:

 • Het optimaal assisteren met allebei je handen tegelijk
 • Het doel van Four Handed Dentistry
 • Manieren om Four Handed Dentistry uit te voeren

 

Lesdag 8 Röntgen

Onderwerpen:

 • Wat is röntgenstraling, wat zijn de biologische effecten
 • Wat zijn de voorwaarden op het gebied van röntgen binnen de tandartsenpraktijk
 • Produceren van röntgenstralen in een röntgenbuis
 • Strooistralen
 • Dagelijkse blootstelling aan straling
 • Effecten van straling
 • Richtlijn tandheelkundige radiologie
 • Rechtvaardiging, ALARA en dosislimieten
 • Beeldmateriaal
 • Het gebruik van instelapparatuur
 • Typen opnamen en opname technieken zoals, BW / OPT / RSP / Solo
 • Wet BIG ( voorwaarden op het gebied van röntgenstraling)
 • Herkenbare fouten bij het maken van röntgenopnamen
 • Hoe maak een goede opname en waar let je op (practicum)

 

Prothetiek

Onderwerpen:

 • Soorten prothesen zoals: Overkappingsprothese/Paretiële prothese/Frame/Immediaat prothese
 • Vervaardigen gebitsprothese procedure
 • Herkennen diverse soorten afdruklepels
 • Procedure kennen van het mengen van alginaat
 • Rebasen

 

Lesdag 9 Orthodontie

Onderwerpen:

 • Wat is orthodontie
 • Waarop wordt gelet bij het vooronderzoek
 • Classificaties van de kaakrelaties
 • Afwijkingen aan de tandstand
 • Enkele behandelmethodes en apparatuur
 • Behandelfasen in de orthodontie

 

Chirurgische behandelingen

Onderwerpen:

 • Indicaties voor extracties
 • De verschillende extractietangen herkennen
 • Hevels herkennen
 • Voorkomen en afhandeling prikaccidenten
 • Wat is steriel werken
 • Typen van anesthesie
 • ASA- classificatie benoemen
 • Wat is een abcesincisie
 • Verwijzing verstandskiezen
 • Assisteren bij een chirurgische ingreep
 • Complicaties tijdens of na de ingreep herkennen
 • Tandletsel in het algemeen

 

Lesdag 10 Examen

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable.