Verplichte nascholing Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS)

(voorheen Stralingsdeskundige niveau 5a/M)

 

Er geldt een verplichte nascholing voor tandartsen/kaakchirurgen/orthodontisten die zijn opgeleid tot Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS) (voorheen stralingsdeskundige niveau 5a/M).

Wetenschappelijke literatuur op het gebied van de stralingsbescherming en radiologie  vat de voorwaarden voor het gebruik van röntgenstraling in de tandheelkunde op relevante zaken samen. Maar Tandheelkundige Radiologie heeft vooral ook te maken met vigerende wetgeving en richtlijnen. De stralingswetgeving is in 2018 op een aantal onderdelen aangepast. Het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) vervangt het Besluit Stralingsbescherming; deze laatste is komen te vervallen.

U bent als medisch deskundige altijd verantwoordelijk voor de medische stralingsblootstelling. Daarvoor heeft u reeds uw TMS in uw bezit. Maar vanuit het nieuwe Besluit bent u verplicht om minimaal eens in de vijf jaar aan bij-of nascholing te doen, en dit te documenteren in het KEW- dossier.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Nationale regelgeving en (inter)nationale richtlijnen. Inhoud KEW-dossier.
  • Principes van radiobiologie, biologische effecten van straling.
  • Fysische eigenschappen van röntgentoestellen.
  • Algemene principes van stralingsbescherming, inclusief rechtvaardiging en optimalisatie.
  • Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van personeel, medewerkers en patiënten.
  • Kwaliteitsbewaking en -bevordering. Praktijkinstructies en protocollen.
  • Interpretatie en röntgendiagnostiek.

 

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets, zodat we accreditatie kunnen waarborgen.  

 

Studiebelasting

Totale studiebelasting is: 4 uur

 

Ingangsniveau

Algemeen Practicus

 

Certificaat

Na afloop van deze cursus, ontvangt u – als bewijs van deelname – een certificaat

 

Docent

Dhr. K. Syriopoulos (Stralingshygiëne deskundigheidsniveau 3; TU Delft)

 

Doelgroep

Algemeen Practicus

 

Kosten

De kosten voor deze verplichte nascholing bedragen € 495,- (BTW vrijgesteld) per persoon

 

Accreditatie

Naast de accreditatie KRT en Q, is accreditatie aangevraagd bij ANVS.

Nog geen reacties geplaatst

Sorry, the comment form is closed at this time.