Verplichte nascholing Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS)

(voorheen Stralingsdeskundige niveau 5a/M)

 

Er geldt een verplichte nascholing voor Tandartsen/Kaakchirurgen en Orthodontisten die zijn opgeleid tot Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS)

 

Wetenschappelijke literatuur op het gebied van de stralingsbescherming en radiologie vat de voorwaarden voor het gebruik van röntgenstraling in de tandheelkunde op relevante zaken samen. Maar Tandheelkundige Radiologie heeft vooral ook te maken met vigerende wetgeving en richtlijnen. De stralingswetgeving is in 2018 op een aantal onderdelen aangepast. Het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) vervangt het Besluit Stralingsbescherming; deze laatste is komen te vervallen.

 

Je bent als medisch deskundige altijd verantwoordelijk voor de medische stralings- blootstelling. Daarvoor heb je reeds TMS in je bezit. Maar vanuit het nieuwe Besluit ben je verplicht om minimaal eens in de 5 jaar aan bij-of nascholing te doen, en dit te documenteren in het KEW-dossier.

 

Docent

Dhr. K. Syriopoulos (Stralingshygiëne deskundigheidsniveau 3; TU Delft)

De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Nationale regelgeving en (inter)nationale richtlijnen. Inhoud KEW-dossier.
• Principes van radiobiologie, biologische effecten van straling.
• Fysische eigenschappen van röntgentoestellen.
• Algemene principes van stralingsbescherming, inclusief rechtvaardiging en optimalisatie.
• Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van personeel, medewerkers en patiënten.
• Kwaliteitsbewaking en -bevordering. Praktijkinstructies en protocollen.
• Interpretatie en röntgendiagnostiek.

Na afloop van deze cursus beschik je over voldoende kennis van:

• nationale regelgeving en (inter-)nationale richtlijnen
• de inhoud van het KEW-dossier
• de principes van radiobiologie, biologische effecten van straling
• fysische eigenschappen van röntgen toestellen
• van algemene principes van stralingsbescherming, inclusief rechtvaardiging en optimalisatie

Examen
De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets, zodat we accreditatie kunnen waarborgen.

Studiebelasting
Totale studiebelasting is: 4 uur

Ingangsniveau
Algemeen Practicus

Certificaat
Na afloop van deze cursus, ontvang je – als bewijs van deelname – een certificaat

Doelgroep
Algemeen Practicus

Accreditatie
Naast de accreditatie KRT en Q, is accreditatie aangevraagd bij ANVS.

Nog geen reacties geplaatst

Sorry, the comment form is closed at this time.