Webinar Intervisie

Een klein groepje collega’s of vakgenoten (maximaal 8 deelnemers) vormt met elkaar een intervisiegroep en staat stil bij eigen ervaringen en delen de inzichten.

Voorwaarden zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers en onderling vertrouwen. Een goed leerklimaat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 

In deze online training gaan we verder in op onderstaande onderdelen en dit levert onder andere het volgende op:

–   Meer zicht op de of je? eigen sterke en zwakkere kanten door reflectie.
–   Meer creativiteit bij het oplossen van problemen.
–   Uitbreiding van het eigen gedragsrepertoire.
–   Gezamenlijke reflectie doet bovendien een sterk beroep op de communicatieve vaardigheden zoals onder andere: luisteren, samenvatten en doorvragen.

 

Docenten
Kirsten Heukels

Het doel van intervisie is vakmanschap ontwikkelen. Met behulp van (zelf)reflectie greep krijgen op het eigen denk- en leerproces.
Om te voorkomen dat er tijd verloren gaat met structuur, maken we vooraf afspraken over onder andere casuïstiek, tijd en methode.

17 maart 2021
Aanvang is om 10.00 uur en eindigt rond 13.00 uur

28 mei 2021
Aanvang is om 13.00 uur en eindigt rond 16.00 uur

30 september 2021
Aanvang is om 09.00 uur en eindigt rond 12.00 uur

Nog geen reacties geplaatst

Sorry, the comment form is closed at this time.